Karklėje (Klaipėdos r.) vykusiame Tautos ir teisingumo sąjungos (centristai, tautininkai) suvažiavime priimtame partijos pareiškime, oficialiai į ateinančius prezidento rinkimus keliamas profesorius Ignas Vėgėlė.

„Mes, Tautos ir teisingumo sąjungos (centristai, tautininkai) suvažiavimo dalyviai raginame, keliame, agituojame ir visaip kitaip remiame teisininko profesoriaus Igno Vėgėlės kandidatūrą Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose!”,- teigiama oficialiame pareiškime.

Parlamentaras Petras Gražulis kartu su Ignu Vėgėle eilę metų darbavosi vienoje komandoje Krikščionių demokratų partijoje, I. Vėgėlė netgi buvo P. Gražulio pavaduotojas valdyboje. Tad, nenuostabu, kad dabar P. Gražulio vadovaujama partija tikina, jog Ignas Vėgėlė yra vienintelis stiprus “antisisteminis” kandidatas, kuris “gali laimėti ir laimės” prezidento rinkimus.

Tautos ir teisingumo sąjunga profesorių I. Vėgėlę pristato, kaip vertybinį žmogų, kuris stojo tautos pusėn COVID- 19 pandemijos metu, bei laikosi tradicinių pažiūrų ginant šeimų teises.

”Tai vertybinis žmogus, kuris, nepaisant sisteminės klikos spaudimo, nepabūgo stoti tautos pusėn COVID-19 diktatūros metu. Ignas Vėgėlė ir šiandien drąsiai gina šeimų interesus, LGBT propogandos brukamoje gyvenimo įgūdžių pamokų akivaizdoje, nebijant Lietuvą užvaldančių konservatorių-liberalų spaudimo per užvaldytą viešąją erdvę ar bylų kėlimo.

Ignas Vėgėlė yra vienintelis stiprus, vertybinis ir sistemai nepriklausantis kandidatas, kuris gali laimėti ir laimės Lietuvos Respubliks Prezidento rinkimus”,- neslepia ambicijų Petro Gražulio vadovaujama partija.

 

Kviečia prisidėti ir kitas antisistemines” jėgas prie I. Vėgėlės parėmimo

Tautos ir teisingumo sąjunga oficialiai kviečia ir kitas “antisistemines” jėgas neskaldyti balsų keliant savo kandidatus, o paremti teisės profesoriaus Igno Vėgėlės kandidatūrą prezidento rinkimuose.

Mes, raginame ir kitas antisistemines politines jėgas neskaldyti visuomenės, o vienytis aplink būsimą prezidentą Igną Vėgėlę, kaip tai padarė ir dešimtys Lietuvos inteligentijos atstovų”,- teigiama pareiškime.

 

Burs vertybinę koaliciją. Su LGBT bus baigta

Prieš kelis metus po vienu sparnu centristus, tautininkus ir respublikonus subūrusi Tautos ir teisingumo sąjunga žada dar didesnę koaliciją. P. Gražulio vadovaujama partija teigia, kad atėjo laikas išvalyti Lietuvą nuo žlugdančios ideologijos visuose sluoksniuose.

„Mes Tautos ir teisingumo sąjunga (centristai, tautininkai) subursime Lietuvoje iki šiol nematytą ir plačią antisisteminių partijų bei visuomenininkų koaliciją būsimiems Seimo ir Europos parlamento rinkimams, kuri visuomenei bus pristatyta dar šiais metais.

Mes išvalysime Lietuvą nuo Tautą žlugdančios ideologijos visuose valdžios lygiuose!

Su korupcija, farmacininkų, prekybininkų, narkotikų platintojų bei kitomis grupuotėmis, šeimų niekintojais, LGBTistais ir pedofilais bus baigta!”,- ryžto neslepia į suvažiavimą atvykę Tautos ir teisingumo sąjungos atstovai.

 

Parengta pagal

www.77.lt

 

Visas Tautos ir teisingumo sąjungos pareiškimo tekstas

 

Dėl Prezidento ir Europos parlamento rinkimų

Mes, Tautos ir teisingumo sąjungos (centristai, tautininkai) suvažiavimo dalyviai puikiai suprantame – ateinantys metai Lietuvai bus lemtingi. 2024 metais rinksime ne tik Europos parlamentą, Seimą ar Prezidentą, ateinančiais metais Lietuva rinksis kelią, kuriuo teks žygiuoti daugybę metų.

Rinksimės ar pamiršti tokius žodžius, kaip Tauta, Lietuvių kalba, valstybė, suvereni apsisrendimo teisė, pakeičiant juos į terminus „Europos piliečiai”, „anglicizmas”, „globalizmas” ir „Europinė vyriausybė”.

Rinksimės ar mūsų vaikų mokykliniuose vadovėliuose šventą žodžį Mama pakeisti į žodį „gimdantis tėvas”, Šeimą vadinti “LGBT bendruomenės dalimi”, Santuoką paversti oficialiu išsigalvotų 107 lyčių partneryste ar civiline sąjunga, o žodžius „vyras” ir „moteris” užmiršti tarsi atgyveną.

Mes, šio suvažiavimo dalyviai konstatuojame- ateinantys metai bus lemtingi mūsų Tautai, Šeimai, valstybei, vertybėmis, laisvei ir visiems idealams dėl kurių stovėjome prie Seimo rūmų prieš 32 metus.

Tai žinodami suprantame, kad jau nebėra laiko politiniam pasiancui ar siaurų partinių dividendų užsidirbinėjimui.

Todėl, mes, Tautos ir teisingumo sąjungos (centristai, tautininkai) suvažiavimo dalyviai raginame, keliame, agituojame ir visaip kitaip remiame teisininko profesoriaus Igno Vėgėlės kandidatūrą Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose!

Tai vertybinis žmogus, kuris, nepaisant sisteminės klikos spaudimo, nepabūgo stoti tautos pusėn COVID-19 diktatūros metu. Ignas Vėgėlė ir šiandien drąsiai gina šeimų interesus, LGBT propogandos brukamoje gyvenimo įgūdžių pmokų akivaizdoje, nebijant Lietuvą užvaldančių konservatorių-liberalų spaudimo per užvaldytą viešąją erdvę ar bylų kėlimo.

Ignas Vėgėlė yra vienintelis stiprus, vertybinis ir sistemai nepriklausantis kandidatas, kuris gali laimėti ir laimės Lietuvos Respubliks Prezidento rinkimus.

Todėl mes, raginame ir kitas antisistemines politines jėgas neskaldyti visuomenės, o vienytis aplink būsimą prezidentą Igną Vėgėlę, kaip tai padarė ir dešimtys Lietuvos inteligentijos atstovų.

Taip pat, šiuo pagrindu, mes Tautos ir teisingumo sąjunga (centristai, tautininkai) subursime Lietuvoje iki šiol nematytą ir plačią antisisteminių partijų bei visuomenininkų koaliciją būsimiems Seimo ir Europos parlamento rinkimams, kuri visuomenei bus pristatyta dar šiais metais.

Mes išvalysime Lietuvą nuo Tautą žlugdančios ideologiojos visuose valdžios lygiuose!

Su korupcija, farmacininkų, prekybininkų, narkotikų platintojų bei kitomis grupuotėmis, šeimų niekintojais, LGBTistais ir pedofilais bus baigta!

MES NUGALĖSIM!”

 6,244 peržiūrų (-a)

50% LikesVS
50% Dislikes