Posėdžio „stop“ kadras.

Ketvirtadienį posėdžiavusi savivaldybės Taryba priėmė bemaž tris dešimtis sprendimų ir pirmą kartą diskutavo opozicijos valandoje. Tarybos posėdžio pradžia ir pabaiga buvo panašios dėl skambėjusių raginimų neįžeidinėti vieniems kitų, valdyti savo emocingus sarkazmus ir ironiją, nukreiptas į kolegas, į savivaldybės administracijos specialistus.

Spirito varyklai – dvi alternatyvos
Posėdžio pradžioje tvirtinant Tarybos posėdžio darbotvarkę buvo pastebėta, kad labai retai atsiranda du alternatyvūs sprendimo projektai, liečiantys vieną objektą. Taip šį kartą atsitiko su sprendimo projektu dėl Kretingos dvaro sodybos spirito varyklos pastato tvarkybos ir kapitalinio remonto darbų.
Pirmajame siūlomo sprendimo variante buvo numatyta pritarti šio pastato tvarkybos ir kapitalinio remonto darbams ir „numatyti Kretingos rajono savivaldybės biudžete ne mažiau kaip 50 proc. tinkamų finansuoti 1 punkte minimo projekto išlaidų“.
Vėliau parengtame patikslintame sprendimo projekte buvo kitaip formuluojamas Kretingos rajono savivaldybės prisidėjimas prie šio projekto įgyvendinimo: „Numatyti Kretingos rajono savivaldybės biudžete ne mažiau kaip 50 proc. prisidėjimą prie projekto tinkamų finansuoti išlaidų bei netinkamų finansuoti, bet projektui įgyvendinti būtinų, išlaidų padengimo“.

Kretingos stadionui – pasaulio futbolą!
Tačiau pirmasis Tarybos narių susikirtimas ir akivaizdus tarpusavio apsižodžiavimas įvyko svarstant antrąjį darbotvarkės klausimą – dėl Kretingos rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo pakeitimo.
Pakeitime buvo ir eilutė dėl miesto stadiono rekonstrukcijos. Meras Antanas Kalnius paaiškino, kad jau anksčiau Taryba buvo nusprendusi stadiono rekonstrukcijos neskaidyti į etapus, nes tokiu atveju labai tikėtina, kad darbai tęsis sunkiai prognozuojamą laiką, be to – neaišku kiek brangs darbai. Jau dabar akivaizdu, kad anksčiau numatyti 2,7 mln. eurų stadiono rekonstrukcijai yra visai ne ta suma. Bandymai organizuoti rangos darbų viešuosius pirkimus parodė, kad dabar reikėtų kalbėti bent jau apie 7 mln. eurų sumas. Tad siūloma pirma rekonstruoti visas sportines aikštes ir aikšteles, o kitas etapas būtų stadiono tribūnų rekonstrukcijos darbai.
Tarybos nariams užkliuvo tai, kad dabar siūloma atsisakyti anksčiau atlikto stadiono rekonstrukcijos projekto, už kurį jau sumokėta 80 tūkst. eurų, o naujame sprendime vėl kalbama apie tą patį projektavimą. Nors meras aiškino, kad iš esmės pasikeitus realybei pravartu kartu pirkti projektavimo ir rangos paslaugas, tačiau tai įtikino ne visus. Pasipylė klausimėliai, ar stadiono danga atitiks tarptautinius futbolo federacijos reikalavimus, ar Kretingoje galės žaisti europinio lygio komandos ir ar jas tenkins futbolo aikštės kokybė… O kokios bus tribūnos? O kokią kategoriją Kretingos stadionui po rekonstrukcijos suteiks tarptautinės sporto ir ypač futbolo federacijos?.. Galų gale į sarkastiškus klausimėlius buvo atsakyta klausimu – ar Kretinga jau pretenduoja rengti Europos ar pasaulio futbolo čempionatą?

Ar atsakingai kilnojamos rankutės?
Sklandžiai ir be papildomų klausimų Taryba pritarė, kad uždaroji akcinė bendrovė „Kretingos turgus“ būtų pertvarkoma į savivaldybės įmonę. Anksčiau komitetų posėdžiuose buvo pastebėta detalė, kad neaiškus rajono kultūros įstaigų stebėtojų tarybos formavimo principas. Dabar tai nebekėlė klausimų ir tik mero sprendimu asmenys bus deleguojami į savivaldybei pavaldžių muziejų stebėtojų tarybas.
Baigiantis Tarybos posėdžio pirmajai daliai Vytautas Ročys pastebėjo, kad kažkaip lengvai ir vargu ar atsakingai visi pritaria įvairiems administracijos siūlomiems projektams-projektėliams, jų pakeitimams ir pan. Tarybos narys kėlė klausimą, ar tikrai susimąstoma ir pagalvojama, ar viskam pakaks lėšų – kalbėta apie Melioratorių gatvę, muziejus, švietimo įstaigas, dar šis tas…
„Viskas atsiremia į kitų metų biudžetą. O ar mes turime tą biudžetą tokį kosminį, kad taip lengva ranka į kairę, į dešinę dedame pinigus, savo rankutes lengvai kilnojame ir viskam pritariame?“ – klausė V. Ročys.
Jis pasiūlė, kad Tarybos nariai, komitetai savo kompetencijų ribose jau spalio mėnesį susirinktų ir atsakingai pasvarstytų apie kitų metų prioritetus. Dabar viskam pritariant, vėliau teks susidurti su situacija, kad kažkam pinigų neliks. „O tada bus tragedija“, – sakė V. Ročys.

Be pykčio
Vadovaujantis savivaldos įstatymo nauja redakcija, kas pusmetį savivaldybių tarybose turi vykti mažumos arba opozicijos valanda. Jos metu opozicijos atstovai merui gali pateikti įvairius klausimus, diskutuoti aktualiais klausimais.
Stebint iš šalies neatrodė, kad pirmasis „blynas buvo neprisvilęs“. Įžanginiame žodyje Violeta Turauskaitė pastebėjo, kad Tarybos reglamente mažumos valanda dar neapibrėžta. Ji pastebėjo, kad prasidedant šios kadencijos tarybos veiklai, dauguma buvo paskelbusi savo programą. Dabar savivaldybės interneto svetainėje jos nebėra, kodėl ji pradingo? Mažumos programa skelbiama viešai, o dauguma lyg ir pasislėpusi.
Vaidas Kuprelis klausė, ar bus įgyvendinta daugumos rinkimų metu žadėta Kretingos piliečių tribūna. Kitas jam rūpimas klausimas – dėl kultūros ir švietimo įstaigų vadovų atlyginimų: ar jie bent kiek adekvatūs tai algai, kuri paskirta Kretingos muziejaus vadovui? Meras atsakė, kad tai konfidenciali informacija ir su ja Tarybos narys galės susipažinti asmeniškai.
Vėliau buvo aptarinėjami rajono švietimo įstaigų klausimai, diskutuota dėl Petrikaičių kapinių kolumbariumo. Juozas Mažeika pastebėjo, kad, jo nuomone, dėl dabartinės Tarybos darbo organizavimo tvarkos tarp komitetų ir tarybos posėdžių susidaro ilgi laiko tarpai, per maža bendravimo.
Giedrius Petreikis klausė mero, kaip dažnai jis važinėja į Vilnių, sostinėje susitinka su ministrais, bando pritraukti investicijas ir prašė paminėti bent 5 panašių atliktų darbų pavyzdžius.
Egidijui Viskontui rūpėjo, ar Kretingos miestas stebimas vaizdo kameromis, kas kontroliuoja viešas erdves. Jis girdėjęs, kad atsisakius neįgaliųjų paslaugų, vaizdo kameros dabar aklos. Meras paaiškino, kad miestas stebimas, policija turi galimybę bet kada pamatyti arba pasinaudoti vaizdo įrašų archyvu.
Atrodytų, kad paprasti klausimai neturėjo kaitinti aistrų, tačiau baigiantis opozicijos valandai A. Kalnius geranoriškai kreipėsi į kolegas prašydamas atsisakyti ir nenaudoti įžeidinėjančių kalbų tono, neiti tokiu keliu, „nes tai tiesiog neskanu“. Jo įsitikinimu, tokie dalykai taip paprastai neišnyksta, niekur nepradingsta, tai kaupiasi širdyse. Dar blogiau, kai įžeidimų sulaukia savivaldybės administracijoje dirbantys specialistai. „Argi toks turi būti tarybos narys?“ – retoriškai klausė A. Kalnius.

 7,128 peržiūrų (-a)

50% LikesVS
50% Dislikes