Kretingos rajono savivaldybės tarybos vasario 29 d. posėdyje bus svarstomas sprendimo projektas „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-350 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“.

Sprendimo projektu siūloma pakeisti Kretingos rajono savivaldybės administracijos nuostatus, suderinant juos su šiuo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nuostatomis.

Pagrindiniai siūlomi pakeitimai:

 • Savininko teisių ir pareigų įgyvendinimas:
  • Savivaldybės meras įgyvendina visas savininko teises ir pareigas, išskyrus tas, kurios yra priskirtos išimtinei ir paprastajai Savivaldybės tarybos kompetencijai.
  • Savivaldybės taryba tvirtina Administracijos nuostatus mero teikimu.
 • Administracijos direktoriaus kompetencija:
  • Direktorius nustato Administracijos struktūrą ir darbuotojų pareigybių sąrašą.
  • Direktorius tvirtina Administracijos struktūrinių padalinių ir seniūnijų veiklos nuostatus.
 • Kiti pakeitimai:
  • Apibrėžiama, kad Administracija yra viešasis juridinis asmuo.
  • Nustatoma, kad Administracijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
  • Patikslinamos Administracijos funkcijos.

Sprendimo įgyvendinimui reikės Savivaldybės biudžeto lėšų įregistruoti Kretingos rajono savivaldybės administracijos nuostatus Juridinių asmenų registre (JAR).

Su sprendimu galite susipažinti čia. Su priedu – čia.

 350 peržiūrų (-a)

0% LikesVS
100% Dislikes