Savivaldybės tarybos komitetai, svarstydami kovo 28 dienos tarybos posėdžio sprendimų projektus, pritarė seniūnaičių patirtų išlaidų apmokėjimui.

Tarybos posėdžiui parengtas „Seniūnaičių išlaidų, susijusių su jų veikla, apmokėjimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo“ projektas. Seniūnaičių su jų, kaip seniūnaičių, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto išlaidoms apmokėti, kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka Kretingos rajono savivaldybės administracija, už kalendorinius metus atsiskaitytinai skiriama išmoka, kurios dydis skaičiuojamas mėnesių skaičių dauginant iš Kretingos rajono savivaldybės tarybos nustatyto išmokos dydžio.

Seniūnaičiams su jų, kaip seniūnaičių, veikla susijusioms išlaidoms apmokėti skiriamos išmokos dydis vienam mėnesiui planuojamas po 25 Eur. Šioms išlaidoms pagrįsti iš seniūnaičių planuojama reikalauti išlaidas patvirtinančių dokumentų. Kai kuriuose tarybos komitetuose girdėjosi tarybos narių siūlymų nesismulkinti iki tokio žemo lygio ir seniūnaičiams mokėti po tuos 25 eurus nereikalaujant „čekiukų“. Ne visiems tai patiko, todėl galutinis žodis bus tartas savivaldybės tarybos posėdyje balsuojant už parengtą sprendimo projektą.

Seniūnaičiai už savo darbą jokio atlyginimo negauna, jiems tik kompensuojamos patirtos išlaidos už internetą, ryšio paslaugas, kanceliarines išlaidas ir pan. Sunku pasakyti, kiek laiko per mėnesį seniūnaičiai vidutiniškai skiria savo visuomeninėms pareigoms atlikti.

Galima priminti, kad nuo 2024 m. sausio 1 d. Lietuvoje nustatytas minimalus valandinis atlyginimas yra 5,65 Eur.

 344 peržiūrų (-a)

50% LikesVS
50% Dislikes