Kretingos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad vadovaujantis Finansinės paramos, diegiant Kretingos rajone medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencines priemones, teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2024-03-26 Kretingos rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. V3-167, kiekvienas miško (žemės) sklypo, kuriame medžioklė neuždrausta, savininkas, valdytojas ar naudotojas, numatęs diegti miške (žemės) sklype medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencines priemones, nuo balandžio 1 d. iki gegužės 1 d. gali teikti paraiškas ir gauti finansavimą numatytoms priemonėms įgyvendinti. Vėliau pateiktos paraiškos nebus vertinamos.

Finansiškai remiamos žemės sklypų, kuriuose neuždrausta medžioklė, savininkų, valdytojų ir naudotojų įgyvendinamos priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą (toliau – Prevencinės priemonės):

  • repelentų pirkimas;
  • miške esančių želdinių ir žėlinių apdorojimo repelentais darbai;
  • miškų aptvėrimo tvoromis, apsauginėmis juostomis darbai ir šiems darbams atlikti reikalingų medžiagų pirkimas;
  • medelių individualių apsaugos priemonių pirkimas ir jų įrengimas;
  • laukinių gyvūnų natūralias mitybos sąlygas gerinančių želdinių (pvz., paprastoji kriaušė, miškinė obelis) pirkimas ir įveisimas;
  • specialieji miško kirtimai, kurių tikslas – papildomas elninių žvėrių maitinimas žiemą;
  • papildomo elninių žvėrių šėrimo miško kirtimo atliekomis darbai;
  • miško aikščių šienavimas, kuriuo siekiama miško aikštes išlaikyti patraukliomis elninių žvėrių mitybos vietomis, ir nupjautos augalijos krovimas į krūvas;
  • laižomosios druskos pirkimas ir laižyklų įrengimas;
  • bebraviečių ardymo darbai;

Atkreipiame dėmesį, kad medžiotojų būreliai (klubai) nėra miško sklypų savininkai, valdytojai ar naudotojai, todėl finansinė parama jiems negali būti skiriama.

Paraiškas planuojamoms prevencinėms priemonėms įgyvendinti teikiamos rajono Savivaldybės administracijai el. paštu savivaldybe@kretinga.lt arba adresu Savanorių g. 29A, Kretinga.

Papildoma informacija teikiama telefonu +370 445 43783.

Paraiškose nurodytos prevencinės priemonės turi būti įdiegtos numatytais terminais, bet ne vėliau kaip iki 2024-11-15. Ne visiškai ar ne laiku įdiegtų prevencinių priemonių sąnaudos nekompensuojamos.

 134 peržiūrų (-a)

50% LikesVS
50% Dislikes