Tų laikų rajono laikraštis retai apsieidavo be savo skaitytojų reakcijos, atspindėtos puslapiuose. Stambesnių, centrinių laikraščių redakcijose būdavo netgi atskiri laiškų skyriai, kuriuose iš skaitytojų gauta informacija, skundai, pranešimai, prašymai ir visa kita būdavo rūšiuojama, skirstoma kitiems redakcijos skyriams ir t. t. Vienu žodžiu, virė darbas, kurį valdžia gana neblogai rėmė. Tik pastaruoju dešimtmečiu popierinė spauda pradėjo negrįžtamai nykti, Lietuvoje beveik neliko buvusių „respublikų“ ir „rytų“, viskas persikėlė į virtualią erdvę. Šiandien kur nors viešumoje pamatyti laikraštį skaitantį žmogų – tikras įvykis.

O 1985 m. buvo kitaip. „Švyturys“ spalio 3 d. rašė, koks vargas pėsčiajam Darbėnuose. Keista, kad tai buvo tais laikais, kai gatvėse automobilių tebuvo vienas kitas, o jau mažame rajono miestelyje gatvės paprastai atrodydavo tuščios ir tylios. Tačiau Darbėnų J. Šimkaus vidurinės mokyklos mokytoja Irena Gaškaitė rašė: „Labai judri Darbėnų gyvenvietės Palangos gatvė, ypač rytais, kai visi skuba į darbą, moksleiviai – į mokyklą. Gatvė be šaligatvių, nors ir asfaltuota, bet palijus ties kapinėmis, prie kryžkelės (ties buvusia vaistine) tiesiog ištisai telkšo balos. Tikras vargas tada praeiviams – automašinos važiuoja ir važiuoja, o kai kurie vairuotojai visai nepaiso pėsčiųjų. Lekia ir lekia net nepristabdę mašinos, teškia purvą ant pėsčiųjų, o pastariesiems nėra kur dingti – nors šok per kapinių tvorą. Mano manymu, šioje gatvėje automašinų greitį reiktų dar labiau apriboti, o autoinspekcijos darbuotojams – bent retkarčiais pakontroliuoti, kaip laikomasi greičio gyvenvietėje, saugaus važiavimo pėsčiųjų atžvilgiu“.

Sovietmečiu daugelyje gyvenviečių, miestuose buvo tokia tradicija – su vietinės valdžios palaiminimu vaikinai būdavo palydimi į tarnybą sovietinėje armijoje. Apie tai spalio pradžioje parašė A. Dangaitė. Ji spalio 18 d. 20 val. kvietė į Kretingos kultūros rūmus, kad tėvai, giminės, kiti artimieji į armiją palydėtų rajono šauktinius.

I. Žilys rašė, kaip tomis spalio dienomis į susirinkimą atėję švietimo darbuotojų profesinės sąjungos atstovai aptarė mokymo ir auklėjimo klausimus. Pažymėta, kad „pagerėjo tėvų švietimo darbas, užklasinė veikla. Pionierių namų direktorės I. Žemgulienės iniciatyva mokyklose suaktyvėjo darbas su pionierių organizacijomis. Daugiau dėmesio reikia skirti laisvalaikiui, būtina rūpintis darbo sąlygų gerinimu, aplinkos tvarkymu“. Tais metais rajono švietimo darbuotojų profsąjungos komiteto pirmininke buvo išrinkta pionierių namų metodininkė Elvyra Mažutienė.

Aplinkos tvarkymui, miesto grožio puoselėjimui buvo skirta didelė publikacija „Miesto grožiu rūpinamės visi“, kurios autorius – Kretingos miesto vykdomojo komiteto pirmininkas A. Elinskas. Jis pažymėjo, kad rajono valdžia siekia, kad grožis, jaukumas, tvarka vyrautų visur, kur gyvename, dirbame, mokomės ar poilsiaujame. Tvarka ir grožis yra sudėtinė miesto, darbo kolektyvų ekonominės ir socialinės pažangos dalis. Matyt, Kretinga ilgokai į tuos dalykus mažai kreipė dėmesio, nes vykdomojo komiteto pirmininkas paminėjo kitus Lietuvos miestelius – Kaišiadorys, Pakruojį, Gargždus, Mažeikius, – kurie daug greičiau ir gražiau susitvarkę. Kretingoje tik atskiros gatvės kiek gražesnės, labiau sutvarkytos. Autorius mini Stadiono gatvę, kuri turi asfalto dangą, ten baigiamas įrengti apšvietimas, tam skiriama apie 7 tūkst. rublių. Link grožio suka Melioracijos statybos-montavimo valdybos kolektyvas, kompleksiškai tvarkantis gyvenamųjų namų, gamybinių pastatų aplinką. Už 6 tūkst. rublių Vytauto gatvėje atlikti tvarkymo darbai, paklota vandens pralaida, autobuso sustojimo vietoje melioratoriai keleiviams pastatė paviljoną. Taip pat ir „Laisvės“ vilnos audinių fabrikas tvarkė Klaipėdos gatvę, ir ten pastatytas paviljonas keleiviams, įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, paklota dalis šaligatvio. Žvėrininkystės ūkis tvarko aplinką prie administracinio pastato, sutvarkė skverą, išasfaltavo Pasieniečių gatvę, ūkis pradeda žengti pažangos keliu. Rūpintis miesto grožiu dar nepradėjo Tarpkolūkinė statybos organizacija, Namų valdyba, rajono elektros tinklai, agrocheminis susivienijimas, odų cechas. Miesto vadovas rašė, kad 1986 m. bus baigta įrengti užtvanka ir poilsio zona Birutės gatvėje, Kretingoje toliau bus klojami nauji šaligatviai, plečiamas gatvių apšvietimas, požeminės komunikacijos. O Komunalinių įmonių kombinatas sutvarkys šiukšlyną Žemaičių gatvėje. Miesto tvarkymo ir gražinimo darbų suminėta tikrai nemažai.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Spalio pradžioje Kretingos motodrome virė aistros. Kaip galima spręsti iš P. Šerno publikacijos, tada vyko atviras Lietuvos čempionatas, kuriame dalyvavo ir motobolo komandos iš Poltavos bei Vokietijos Apoldos miesto. Čempionato rezultatai džiugino kretingiškius: jų „Žemūktechnikos“ komanda iškovojo auksą, antroji vieta atiteko Skuodo „Žemūktechnikai“, o bronza – Apoldos „Dinamo“ komandai.

Iš propagandinių publikacijų verta dėmesio iš Maskvos agentūros TASS gauta žinia „Kosmosas turi būti taikus“. Ten rašoma, kad JAV Pentagonas paleido į kosmosą SAT raketą, nusitaikė į realų taikinį kosmose. Raketa sunaikino savo laiką atidirbusį palydovą „Solvind“. Tai buvo prezidento Reagano propaguojamos „žvaigždžių karų“ programos elementas, realus ketinimas perkelti ginklavimosi varžybas į kosmosą. Teigiama, kad tokiai programai labai prieštaravo visa pasaulinė bendrija, Amerikos politikai, visuomenės veikėjai. Amerikiečiai iki 1987 m. ketina dislokuoti veikiančią priešpalydovinę sistemą „Asat“. Lyg to dar būtų maža, propagandistai gąsdina, neva amerikiečiai jau 25 metus kuria tokią sistemą, dabar jau naudojami netgi penktos kartos palydovai, o kuriamos šeštos ir septintos kartų sistemos. Gąsdinama, kad JAV jau sukūrė ir dar vis kuria tokias ginklų sistemas, apie kurias anksčiau buvo galima paskaityti nebent fantastiniuose romanuose. Tai – elektromagnetinės patrankos, cheminiai lazeriai ir kitokios naujovės. O svarbiausia, kad JAV atmeta bet kokias SSRS iniciatyvas dėl kosmoso nemilitarizavimo.

Tik po Sovietų sąjungos žlugimo amerikiečiai atskleidė, kad prezidento Reagano iniciatyva palaiminta propagandinė kampanija sovietams gąsdinti buvo viena veiksmingiausių priemonių galutinai sužlugdyti „išsivysčiusio socializmo“ ekonomiką: juk sovietai metė milžiniškus resursus bandydami kurti savo atsaką „žvaigždžių karams“, kurie tada taip ir neįvyko. Tokio „karo“ iliustracijos taip ir liko to meto multiplikacijose.

Parengė Andrius JUŠKEVIČIUS

 446 peržiūrų (-a)

50% LikesVS
50% Dislikes