Šiandien Klaipėdos apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorai kreipėsi į teismą su dviem civiliniais ieškiniais dėl bendrai daugiau nei 22 tūkst. eurų, kaip nepagrįstai išmokėtų buvusiems Kretingos rajono savivaldybės tarybos nariams Raimundui Puškoriui ir Mariui Meškauskui.

Žiniasklaidoje praėjusiais metais pasirodžius informacijai, kad nemažai šalies savivaldybių tarybos narių galėjo jiems skirtas išmokas naudoti neteisėtai, Klaipėdos apygardos prokuratūra pradėjo tyrimą dėl tokių išmokų panaudojimo Kretingos rajono savivaldybėje teisėtumo. Šio dar vykstančio tyrimo metu siekiama įvertinti, ar minėtos savivaldybės tarybos nariams mokamos išmokos, skirtos su jų, kaip tarybos narių, veikla susijusioms išlaidoms apmokėti, yra naudojamos racionaliai, tikslingai ir teisėtai, ar nėra pažeidžiamas viešasis interesas.

Prokuratūros atlikto tyrimo duomenimis, R. Puškorius Kretingos rajono savivaldybės tarybos nario pareigas ėjo nuo 2019 metų balandžio iki 2023 metų balandžio ir už tai gaudavo su šiomis pareigomis susijusių išlaidų kompensavimą iš savivaldybės biudžeto. Remiantis gautais dokumentais, buvusiam tarybos nariui minėtu laikotarpiu buvo išmokėta 15 775 eurų kompensacija transporto išlaidoms. Aiškinantis šių patirtų išlaidų pagrįstumą, buvo gauta duomenų, kad R. Puškorius savivaldybei pateiktais kvitais prašė kompensuoti kuro išlaidas už apie 5,3 karto didesnį kilometražą, nei jis realiai galėjo būti nuvažiuotas pagal turimų automobilių nustatytą pravažiuotą ridą per tarybos nario kadenciją. Turimais duomenimis, R. Puškorius degalų įsigydavo keliskart per dieną, dvi, tris dienas iš eilės, buvo įsigyjami skirtingų rūšių degalai. Iš patektų dokumentų matyti, kad už degalus buvo atsiskaitoma 14 skirtingų mokėjimo kortelių, iš kurių tik dvi priklausė R.Puškoriui bei 16 skirtingų degalinių nuolaidų kortelių. Degalai buvo pilami ir karantino laikotarpiu (nuo 2020 m. lapkričio mėn. iki 2021 m. balandžio mėn.), nors komitetų posėdžiai vyko nuotoliniu būdu ir kontaktinis bendravimas buvo apribotas.

Remiantis prokuratūrai pateiktais duomenimis, M. Meškauskas Kretingos rajono savivaldybės tarybos nario pareigas užėmė nuo 2019 gruodžio iki 2023 metų balandžio ir per šį laikotarpį jam, kaip tarybos nariui, buvo išmokėta 12 150 eurų kompensacija transporto išlaidoms. Prokuratūrai atlikus tyrimą dėl šių lėšų panaudojimo teisėtumo, buvo gauta duomenų, kad M. Meškauskas pirko degalus dideliais kiekiais, kartais net viršijančiais jo naudoto automobilio bako tūrį. Be to, M. Meškausko savivaldybei pateiktuose dokumentuose buvo nurodyta, kad jis patyrė transporto išlaidas ir karantino metu, kai komitetų posėdžiai buvo organizuojami nuotoliniu būdu, o kontaktinis bendravimas apribotas. Taip pat, pagal M. Meškausko naudoto automobilio ridą nustatyta, kad Tarybos narys pateikė savivaldybei apmokėjimui dokumentus už beveik dvigubai didesnį kiekį litrų kuro, nei automobilis nuvažiavo per kadencijos laikotarpį.

Tyrimų metu nustatyti šie bei kiti duomenys leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad remdamasi R. Puškoriaus ir M. Meškausko pateiktais dokumentais Kretingos rajono savivaldybė minėtas kompensacijas jiems išmokėjo nepagrįstai, todėl prokuratūra siekia neteisėtai išmokėtą sumą grąžinti į savivaldybės biudžetą.

Kadangi abu buvę tarybos nariai turėjo teisinį pagrindą gauti kompensacijas degalams už patirtas išlaidas, tačiau jų pateikti prašymai jas kompensuoti nepatvirtina to fakto, kad R. Puškorius ir M. Meškauskas galėjo patirti būtent tokio dydžio išlaidas. Klaipėdos apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorai pateikė civilinius ieškinius, kuriais išieškotina suma nustatyta iš kompensuotos už degalus sumos atėmus tiek, kiek buvę tarybos nariai negalėjo pravažiuoti pagal automobilių ridos duomenis. Todėl prokurorai, kreipdamiesi į Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmus, prašo Kretingos rajono savivaldybės naudai iš R. Puškoriaus priteisti 12 832 eurus, o iš M. Meškausko – 9 514 eurų.

Primename, kad savivaldybių lėšų panaudojimo tyrimuose viešojo intereso gynimo prokurorai vertina, ar pinigų sumos tarybos nariui yra išmokėtos teisėtai, o nustatę teisės aktų pažeidimus – kreipiasi su ieškiniu į teismą dėl konkrečių sumų grąžinimo į biudžetą civilinio proceso tvarka. Generalinės prokuratūros, Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių apygardų prokuratūrų Viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorai apylinkių teismams jau pateikė 11 civilinių ieškinių per 150 tūkst. eurų sumai.

 582 peržiūrų (-a)

100% LikesVS
0% Dislikes