Praėjusią savaitę į Kretingą atvykusios švietimo, mokslo ir sporto viceministrė dr. Agnė Kudarauskienė ir šios ministerijos Profesinio mokymo skyriaus patarėja Dalė Švelnienė buvo maloniai nustebintos esminiais pokyčiais Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro Kretingos filiale.
Susitikimo su Kretingos filialo vadovais ir pedagogais metu viceministrė A. Kudarauskienė pabrėžė, jog ministerija patenkinta vykdomomis reformomis bei pažadėjo šiai mokymo įstaigai ir tolesnę pagalbą, kad teigiamų pokyčių būtų kuo daugiau. Tačiau net ir šiandien pokyčiai akivaizdūs, tad akivaizdu, jog reforma pasiteisino. Svečiai iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos buvo supažindinti su naujovėmis, apžiūrėjo, kaip vyksta ugdymo procesas klasėse. Pasak Klaipėdos Ernesto Galvanausko mokymo centro vadovės Dalios Martišauskienės, dideli pokyčiai tikėtini atnaujinus sporto ir aktų sales, kuriomis naudojasi ne tik Kretingos filialo mokiniai, bet ir Kretingos miesto bei rajono bendruomenė.
Vadovės teigimu, šiuo metu Ernesto Galvanausko mokymo centro Kretingos filialo jaunimo klasėse mokosi 45, gimnazijos skyriuje – 200, suaugusiųjų klasėse – 132, pirminiame ir tęstiniame profesiniame mokyme – 239 mokiniai. Taip pat vyksta suaugusiųjų neformalaus švietimo užsiėmimai – ūkininkų, traktorininkų seminarai, specialistų tobulinimo kursai.
Filialo administraciją sudaro 13 darbuotojų, 33 mokytojai, 2 profesionalią pagalbą teikiantys specialistai ir 23 aptarnaujančių specialistų komanda. Pagrindinės Kretingos filialo veiklos sritys ir vykdomos programos yra šios: inžinerija ir inžinerinės profesijos (automatinių sistemų eksploatavimo mechatronikai, automobilių mechanikai, transporto priemonių remontininkai), paslaugos asmenims (virėjai) bei žemės ūkio specialistai, dekoratyvinio apželdinimo darbuotojai bei specialistai ir kt.
Nuo 2022 metų rugsėjo 1 dienos iki dabar pagal Erasmus projektus praktinio mokymo tikslais išvyko 22 mokiniai, o 11 mokytojų dalyvavo darbo stebėjimo vizituose. Filialas vykdo 2 projektus, įgyvendinant Švietimo plėtros programos pažangos priemonės „Sukurti rinkos poreikius atliepiančią profesinio ugdymo sistemą“ veiklas.
Pasak vadovės D. Martišauskienės, šiais metais ir toliau sėkmingai optimizuojamas Kretingos filialo turtas. Šiais metais Turto bankui perduoti 2 filialo gręžiniai, siekiant juos išardyti, nugriauti bei garažų komplektas. Kiek anksčiau – 2022 metais Turto bankui buvo perduotas bendrabutis, pateiktas siūlymas dėl dalies filialo bendrabučio ir dalies katilinės pastato perdavimo Turto bankui.
Vadovė taip pat pasidžiaugė ir kitais teigiamais pokyčiais po šios profesinio ugdymo įstaigos reorganizavimo. Akredituota ūkininkavimo pradmenų mokymo programa. Vien per 2023 metus apmokyta per 50 ūkininkų. Taip pat įsteigtos psichologo, socialinio pedagogo, mokytojo padėjėjo pareigybės, įrengtas šiuolaikinis suaugusiųjų mokymo skyrius, pritaikytas hibridiniam mokymui, nupirkta 70 kompiuterių, įrengtos 3 teorinės mokymų klasės, kuriuose įrengtos išmaniosios lentos, išasfaltuotas pagrindinis įvažiavimo kelias. Per praėjusius metus suremontuoti nesandarūs ir vandenį praleidžiantys filialo aktų ir sporto salių stogai, nupirkti 2 kieto kuro katilai, instaliuotos 4 apsaugos kameros bendrabučiuose, įrengtas belaidis ryšys.
Ateityje Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro Kretingos filialas numato teikti paraišką per INVEGA, kad gauti lėšų praktinio mokymo dirbtuvėms bei mokomajam pastatui apšiltinti. Tam reikės daugiau kaip 3 milijonų eurų. Mechatronikos sistemai ir kitų mokymo priemonių įsigijimui reikės apie 943 tūkst. eurų, vilkikų mokymo įrangos kompleksui įrengti – 900 tūkst. eur. Pateikta paraiška Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, kad filialas būtų pritaikytas žmonėms su judėjimo negalia. Tam reikalinga 142 tūkst. eur. suma. Filialo aktų bei sporto salių sutvarkymui reikės dar 307 tūkst. eurų, o sanitarinių mazgų sutvarkymui – 240 tūkst eurų.

Gintaras Mikšiūnas
Autoriaus nuotrauka

 449 peržiūrų (-a)

100% LikesVS
0% Dislikes