Šiais metais miškuose anksti išplitus žievėgraužiui tipografui, nuo gegužės 29 d. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai dar dažniau tikrins privačius ir valstybinius miškus, siekdami užtikrinti, kad būtų laikomasi Miško sanitarinės apsaugos taisyklių reikalavimų. Per patikrinimus miškų savininkai ir valdytojai bus informuoti, kaip reikėtų apsaugoti egles ir kokių veiksmų imtis žievėgraužiui tipografui apnikus medžius.  

Aplinkosaugininkai tikrins, ar eglynai ir pušynai miškuose nėra apnikti žievėgraužio tipografo, taip pat ieškos žalių eglių vėjavartų, vėjalaužų, laikomos medienos ir stebės, ar nėra palankios terpės plisti šiam kenkėjui. Miško savininkai bus informuoti ir įpareigoti nedelsiant susitvarkyti ir išvežti žievėgraužio pažeistą medieną. Taip pat bus apžiūrimi spygliuočių medžių medienos sandėliai kirtavietėse.

Žalia spygliuočių mediena nuo balandžio 1 d. iki spalio 1 d. per dešimt dienų po jos iškirtimo turi būti:

  • išvežta ne arčiau kaip 2 km nuo medynų, kuriuose vyresnių nei 40 metų spygliuočių medžių rūšių yra 20 procentų ir daugiau, pakraščio;
  • arba apdorota insekticidais;
  • arba nužievinta ar kitais būdais apsaugota nuo medžių liemenų pavojingų kenkėjų.

Ši mediena laikoma neapsaugota, kai po jos žieve randama medžių liemenų pavojingų kenkėjų lėliukių, naujos kartos suaugėlių. Šis reikalavimas netaikomas medienai, kuri susidaro po sanitarinių kirtimų.

„Tokie reikalavimai numatyti tam, kad medienoje subrendę žievėgraužiai nepersimestų į sveikus medžius. Žievėgraužis tipografas grauždamas medį po žieve susilpnina egles, todėl šios nudžiūva“, – teigia Aplinkos apsaugos departamento Miškų kontrolės departamento direktorius Tadeuš Ablačinskij.

Pasak T. Ablačinskij, nepaveikti gamtinių sąlygų medžiai natūraliai atsikrato šiais vabalais, užpildami po žieve išgraužtas vietas sakais, bet dėl įvairių priežasčių, pvz., dėl klimato kaitos vis daugėjant sausrų, nusilpusios eglės tampa palankia terpe žievėgraužiui plisti ir medžiai galiausiai nudžiūva.

Tai patvirtina Valstybinės miškų tarnybos 2023 m. duomenys – sausringo sezono metu užfiksuotas gausiausios žievėgraužio tipografo populiacijos paplitimas per trijų dešimtmečių stebėsenos laikotarpį. Plačiau skaitykite Valstybinės miškų tarnybos pranešime.

Patikrinimai vyks žievėgraužio tipografo paplitimo vietose. Daugiausiai dėmesio bus skiriama pažeidimų prevencijai, jų šalinimui. Miško savininkams, valdytojams, naudotojams už sanitarinių miško taisyklių pažeidimus administracinės sankcijos bus taikomos tik tais atvejais, kai bus nesilaikoma įteikto privalomojo nurodymo sąlygų.

Pasitikrinti, ar Jūsų miškas patenka į potencialiai pavojingų eglių medynų zoną, galite interaktyviame Kenkėjų pažeistų miško medynų žemėlapyje.

„Tvarkau Lietuvą“ žemėlapyje galima žymėti žievėgraužio tipografo apniktus miškus

Žemėlapyje www.tvarkaulietuva.lt sudaryta galimybė žymėti tikėtinas žievėgraužio tipografo veisimosi vietas. Gyventojų perduotą informaciją tirs kelios atsakingos institucijos, duomenys bus sutikrinami su Valstybinės miškų tarnybos turima informacija, ir jei „Tvarkau Lietuvą“ pasieks iki šiol nežinomi atvejai, į užfiksuotas kenkėjų pažeidimų vietas atvyks miškininkai, kurie įvertins pažeidimus ir imsis tinkamų miško sanitarinės apsaugos priemonių.

Aplinkos apsaugos departamentas, bendradarbiaudamas su Valstybinių miškų urėdija ir Valstybine miškų tarnyba bei mokslininkais, kviečia visuomenę suvienyti jėgas žymint pažeistus medžius ir taip stabdyti žievėgraužio tipografo plitimą.

Kaip atpažinti žievėgraužio tipografo apniktus medžius ir pažymėti šias vietoves www.tvarkaulietuva.lt žemėlapyje, kviečiame pasiklausyti seminaro įraše.

Daugiau informacijos atliekant privačių miškų priežiūrą rasite departamento specialistų parengtose atmintinėse.

Jei kyla klausimų, Aplinkos apsaugos departamento specialistai jus pakonsultuos telefonu +370 700 02022 arba el. paštu konsultacijos@aad.am.lt.

Aplinkos apsaugos departamento informacija

 210 peržiūrų (-a)

50% LikesVS
50% Dislikes