Beveik visą gegužę vyko Kretingos rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos tyrimas, kurio metu aiškintasi, pažeidė ar ne Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas savo elgesiu Tarybos narė, opozicijos lyderė Violeta Turauskaitė. Gegužės 23-iąją surašytame Etikos komisijos sprendime konstatuojama, jog politikė nepažeidė ne tik įstatymo, bet ir Politikų elgesio kodekso bei Savivaldybės tarybos veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų.
Šių metų baladžio 25-ąją Etikos komisijos gautame prašyme jo autorė Tarybos narė Justė Stonkutė prašė komisijos ištirti V.Turauskaitės elgesį. Mat kilo įtarimas, jog politikė galėjusi pažeisti Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas bendraudama su Savivaldybės tarybos sprendimo projektą „Dėl seniūnaičių išlaidų, susijusių su jų veikla, apmokėjimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo“ rengusiais Savivaldybės administracijos darbuotojais. Esą, vienas iš V.Turauskaitei artimų žmonių yra seniūnaitis, o pati Tarybos narė nusišalinti nuo sprendimo projekto svarstymo pageidavusi tik prasidėjus Tarybos posėdžiui.
Anot tarybos narės J.Stonkutės, jos kolegė Taryboje privalėjusi nedalyvauti jokiuose svarstymuose jau iki Tarybos ar komitetų posėdžių. Vadinasi, negalėjusi bendrauti ir su Administracijos darbuotojais klausimais, susijusiais su prendimo projektu.
Atsižvelgdama į J.Stonkutės prašyme išdėstytus argumentus, Etikos komisija gegužės 2-ąją balsų dauguma nusprendė pradėti tyrimą.
Pradėjusi tyrimą Etikos komisija paprašė V.Turauskaitės raštu pateikti paaiškinimą. Taip pat paprašyta raštu paaiškinti situaciją ir Savivaldybės administracijos direktorės Vilmos Preibienės.
Gavusi abu paaiškinimus, komisija išsiaiškino tai, ką lyg ir turėjo išsiaiškinti prašymą atlikti tyrimą Etikos komisijai surašiusi Tarybos narė J.Stonkutė – ar tikrai jos kolegė Taryboje V.Turauskaitė elgėsi ne pagal teisės aktų nuostatas.
Tyrimas parodė, jog V.Turauskaitė, rengiant minėtą sprendimo projektą, prašė Finansų ir inovacijų komiteto, kurio nare ji yra, leisti nusišalinti nuo jo svarstymo, tačiau komitetas tam nepritarė. Taip pat prašymui nusišalinti nepritarė ir Savivaldybės taryba posėdyje, kuriame buvo svarstomas projektas bei priimamas sprendimas.
Savivaldybės administracijos direktorė V.Preibienė Etikos komisiją informavo, jog Tarybos narė V.Turauskaitė su Administracijos darbuotojais apie sprendimo projektą nekalbėjo. Jį rengę darbuotojai buvo apklausti žodžiu.
Gegužės 21-ąją įvykusiame Etiko komisijos posėdyje vienbalsiai nuspręsta konstatuoti, kad Savivaldybės tarybos narė V.Turauskaitė viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo bei Politikų elgesio kodekso nuostatų nepažeidė.
Savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininkas Vaidas Kuprelis „Švyturiui“ teigė, jog per praėjusius metus komisija nagrinėjo apie 10 gautų pranešimų dėl įvarių galimų nusižengimų teisės aktų nuostatoms. Tačiau tik vienas iš jų buvo gautas iš Tarybos opozicijos, dar vienas iš piliečio bei vienas iš Savivaldybės administracijos. Visus likusiuosius komisijai teikė Tarybos valdančiosios daugumo atstovai.
Beje, dažniausiai Etikos komisijai teko svarstyti Tarybos nario, opzicijos atstovo Giedriaus Petreikio elgesį.

 387 peržiūrų (-a)

70% LikesVS
30% Dislikes