Kretingos rajono savivaldybės taryba birželio 27 d. posėdyje svarstys sprendimo projektą, kuriuo bus patvirtintas 2024 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Kretingos rajono savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, personalo atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašas.

Savivaldybei skirta 9950 eurų, šios lėšos bus naudojamos dviem tikslams:

  • Mokytojų kvalifikacijos įgijimo ir tobulinimo išlaidoms kompensuoti (pedagogo kvalifikacijos, kito mokomojo dalyko ar pedagoginės specializacijos kompetencijų įgijimo, kvalifikacijos tobulinimo ir su juo susijusioms išlaidoms kompensuoti).
  • Važiavimo į darbą ir atgal išlaidoms kompensuoti.

Minėtos pritraukimo priemonės gali būti taikomos asmenims, einamaisiais kalendoriniais metais priimtiems į laisvą mokytojo pareigybę mokykloje (visai mokytojo pareigybės darbo laiko normai arba jos daliai):

  • Jei asmuo nėra dirbęs mokytoju valstybinėje arba savivaldybės mokykloje pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ar profesinio mokymo programas.
  • Jei asmuo yra dirbęs mokytoju valstybinėje arba savivaldybės mokykloje pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ar profesinio mokymo programas, išskyrus šiuos atvejus:
    • Kai mokytojas, buvo priimtas į mokyklą, ir joje yra dirbęs neterminuotai per pastaruosius 12 mėnesių.
    • Kai mokytojas yra dirbęs neterminuotai per pastaruosius 12 mėnesių mokykloje, kuri yra Kretingos rajone.

Lėšos turi būti panaudotos iki 2024 metų pabaigos, nepanaudojus, bus grąžinamos.

Tikimasi, kad šis sprendimas paskatins asmenis užimti laisvas mokytojų darbo vietas Kretingos rajono bendrojo ugdymo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose, ir iš dalies bus sprendžiama pedagogų trūkumo Kretingos rajono švietimo įstaigose problema.

Su sprendimu galite susipažinti čia. Su priedu – čia.

 219 peržiūrų (-a)

50% LikesVS
50% Dislikes