Birželį Lietuvą jau nukamavusi kaitra, regis, politinę temperatūrą pakėlė ir Kretingos rajono taryboje. Tarpusavyje žaibais pradėjusi svaidytis valdančioji dauguma tik patvirtino, kad J.Girvainei su girgždesiu pravėrus savivaldybės administracijos direktorės kabineto duris taryboje įskilęs rajono valdžios vienybės stiklas sparčiai aižėja toliau.

Ir kuo toliau tarpusavio santykių aiškinimasis vyks viešai, tuo labiau šis procesas taps nebesugrąžinamu. Kaip žinia, trūkiui artėjant prie stiklo krašto, šis skyla perpus.

Kas labiau nuo to nukentės, turėtų būti aišku visiems. Jei kantrybės netekę ir ko prarasti neturintys 4 valstiečiai prisišlies prie opozicijos, dabar esanti dauguma taryboje taptų labai trapi: 14 prieš 11. Tuomet jau rajoną valdantiems kraštiečiams ir konservatoriams už skvernų reiks gaudyti 2 liberalus arba 2 darbiečius.  Nes užtektų vienai iš šių porų patraukti kitapus barikadų ir santykis tampa priešingas: 12 prieš 13.

O tuomet viskas virsta aukštyn kojom – naujas savivaldybės direktorius, ko gero, kitas jo pavaduotojas. Pasikeistų ir vicemeras. Vienintelis meru išlikęs A. Kalnius liktų surištomis rankomis, nes jo veiksmus kontroliuotų tarybos dauguma ir jai pavaldi savivaldybės administracija. Šitaip savivaldybėje gal būtų daugiau demokratijos, bet ji vargu ar išvengtų chaoso tvaiko. Po tokio perversmo į tarpusavio ambicijų karą įsivėlę politikai kaišiotų vieni kitiems pagalius, o dėl to juk stotų Kretingos rajono vežimas, kuriuo važiuoja visi rajono gyventojai. 

Štai kokius rusenančius pelenus pradėjo žarstyti A.Kalnius, viešai metęs kaltinimus valdančiajai daugumai priklausančiam „valstiečiui” K.Skierui, kad šis praėjusią kadenciją, kaip individualią veiklą vykdantis statybų ekspertas, su tuomečiu savivaldybės administracijos direktoriumi V.Domarku pasirašęs tris savivaldybės statomų objektų techninės priežiūros ir konsultacijų sutartis.

Iš tiesų, viena techninės priežiūros sutartis taip ir nebuvo pradėta vykdyti ir yra nutraukta. Konsultacijų paslauga jau įvykdyta, tad šiuo metu galiojanti yra tik viena sutartis, kuria už techninę kelių objektų priežiūrą savivaldybės administracija įsipareigojusi K.Skierui sumokėti 10 tūkst. eurų. Už šią privalomą pirkti priežiūrą savivaldybei būtų tekę mokėti dar brangiau, bet viešame konkurse kaip individualią veiklą vykdantis fizinis asmuo dalyvavęs K.Skierus savo paslaugas pasiūlė už mažiausią kainą.

Kokį pažeidimą padarė į pensiją išėjęs ir iš savo profesinės kvalifikacijos duonai užsidirbantis K.Skierus ar konkurse jam leidusi dalyvauti savivaldybės administracija? Jokio. Joks įstatymas net ir tarybos nariui nedraudžia savo profesines paslaugas teikti tai pačiai savivaldybei.

Taip, prieskonis burnoje lieka – savivaldybės administracijos vadovą tvirtinančios ir jį teoriškai kontroliuojančios tarybos nariui nederėtų dalyvauti tos pačios savivaldybės skelbiamame pirkimų konkurse, nes gali iškilti abejonės, ar politikui netaikytos kokios nors nuolaidos. Tačiau tuomet reiktų tikrinti ir abejoti pačiu konkursu – ar jame dalyvavęs politikas laimėjo teisėtai. Bet tai niekam nekliūva. Visi mero A.Kalniaus priekaištai – administracijos direktoriaus ir K.Sieraus pasirašytai sutarčiai. O su kuo V.Domarkas turėjo pasirašyti tą sutartį, jei ne su konkurso nugalėtoju?

Šį „kriminalą” iškapstęs rajono meras K.Skierų bandė nukelnėti tarybos Etikos komisijoje, bet apsijuokė pats. Paaiškėjo, kad statybų eksperto pasirašytos sutartys su savivaldybe yra teisėtos, o pagal teisės aktus su individualios veiklos pažyma dirbančiam asmeniui jų deklaruoti nėra privaloma. Tad, kaip nusprendė Etikos komisija, iš K.Skieraus pusės nėra pažeisti ir viešieji bei privatūs interesai.

Iš gausybės mero pateiktų kaltinimų komisija išlukšteno vienintelį K.Skieraus „grieką” – po rinkimų šis 11 dienų pavėlavo pateikti atnaujintą viešųjų ir privačių interesų deklaraciją, kurioje, dėl šventos ramybės, politikas deklaravo ir neprivalomą skelbti sutartį. O juk visa tai, pasikvietus specialistus, A.Kalniui buvo galima išsiaiškinti savo kabinete K.Skierui nemetant nepelnyto šešėlio viešai.

Lyg šios pamokos merui būtų maža, į prigesusį konfliktą praėjusiame tarybos posėdyje alyvos šliūkštelėjo mero bendražygis V.Adomaitis, kuris viešai K.Skierų apkaltino ieškant sau naudos. Iš pradžių slystelėjo pasakęs, kad dėl vangiai statomo sporto komplekso prastos techninės priežiūros rajono valdžiai priekaištaujantis K.Skierus, esą, pats pagal pasirašytą sutartį ir prižiūri šį objektą.

Kai netrukus paaiškėjo, kad politikas, kaip statybų ekspertas yra atsakingas tik už dirbtinės dangos futbolo aikštės įrengimo priežiūrą, V.Adomaitis lygsvarą mėgino išlaikyti drėbtelėjęs, kad sporto  komplekso statybų eigą stebintis K.Skierus šiuo objektu esąs nepatenkintas dėl to, kad už jo priežiūrą negauna atlygio.

Dar keisčiau nuskambėjo V.Adomaičio kaltinimas, kad šias sutartis su savivaldybe K.Skierus pasirašęs slapčia. Apie kokį tariamą suokalbį kalbama, kai vykusius konkursus organizavo net du savivaldybės

administracijos skyriai, o apie pasirašytas sutartis buvo informuotas ir tuometis meras J.Mažeika?

Tokį V.Adomaičio demaršą sunkiai nurijo ir valstiečių frakcijos pirmininkė D.Martišauskienė, kuri pasipiktino tokiais tos pačios koalicijos atstovo niekuo nepagrįstais viešais kaltinimais.

K.Skierus įsitikinęs, kad tokio mero ir „kraštiečių” puolimo susilaukė po to, kai valdantieji pritrūko „valstiečių“ balsų paremiant J.Girdvainę.

Jeigu taip, ar įžeistas ambicijas viešai demonstruojantys valdantieji savo rankomis dar šiemet nesukurs chaoso rajone?

 

 1,135 peržiūrų (-a)

50% LikesVS
50% Dislikes