Neatsisakydama planų į privačias rankas atiduoti buvusį bibliotekos pastatą Vilniaus gatvėje, rajono valdžia juos mėgina užmaskuoti tariamu nekilnojamojo turto naudojimo optimizavimu. Toks įspūdis susidaro stebint chaotišką Savivaldybėje sukurtos darbo grupės veiklą.

Administracijos direktorės Jolantos Girdvainės vadovaujama darbo grupė Savivaldybės nekilnojamojo turto naudojimo optimizavimo klausimams nagrinėti intensyviai žvalgosi po Savivaldybės įstaigų kabinetus ieškodama, kur būtų galima ką nors perkelti, sugrūsti po bendru stogu.

Labiausiai tikėtina, jog pirmiausia stengiamasi ištuštinti buvusį bibliotekos pastatą, kuriame dabar įsikūrusi Kretingos miesto seniūnija bei Švietimo skyrius. Vėliau numatoma prašyti Savivaldybės tarybos leisti jį parduoti.

Tuščias patalpas nori parduoti arba išnuomoti

Diskusijos, ką daryti su ištuštėjusiomis bibliotekos patalpomis, prasidėjo dar naujosios valdžios kadencijos pradžioje, kai bibliotekininkai persikraustė į naują pastatą J. K. Chodkevičiaus gatvėje.

Pasak mero Antano Kalniaus, ekonomiškai nenaudinga išlaikyti tuščias patalpas, todėl reikia nuspręsti, kaip būtų galima jas racionaliai panaudoti. Jo nuomone, optimaliausiai variantas būtų jas išnuomoti verslui, o dar geriau – parduoti.

Kai kurių Savivaldybės tarybos narių nuomone, į pastatą Vilniaus g. 8 reikėtų perkelti dabar J. K. Chodkevičiaus g. 10 įsikūrusias Savivaldybės įstaigas. Tokiu būdu gyventojams nereikėtų lakstyti po miestą tvarkant savo reikalus, o įstaigas būtų galima sukoncentruoti bent į dvi vietas.

Taip pat siūlyta pagalvoti ir apie naujo administracinio pastato statybą, kuriame tilptų visos dabar išsibarsčiusios įstaigos. Tačiau toks pasiūlymas buvo beveik prilygintas lakioms fantazijoms.

Kur bus kraustomasi – nežinia

Vis dėlto pagrindinė priežastis, paskatinusi atsirasti specialiai darbo grupei, buvo skambus naujosios valdžios noras taupyti biudžeto lėšas. Bent jau taip oficialiai pateisinamos pastangos „kur nors“ surasti patalpas ir „kaip nors“ į jas sutalpinti po Kretingą pasklidusias įstaigas.

Pirmieji darbo grupės veiklos pradžią pajuto Kretingos miesto seniūnijos ir Švietimo skyriaus darbuotojai.

Jau lyg ir numatyta, kur jie galėtų persikraustyti. Siūloma truputį pasispausti Civilinės metrikacijos skyriui ir į du kabinetus įsileisti seniūniją, o Švietimo skyriui galbūt teks įsikurti Kretingos rajono pedagogų švietimo centro patalpose, kurios, anot valdžios atstovų, yra pakankamai erdvios ir optimaliai neišnaudojamos.

Tačiau dabar darbo grupės nekilnojamojo turto naudojimo optimizavimo klausimams nagrinėti veikla verčia pamąstyti apie jos efektyvumą.

Pavyzdžiui, praėjusį pirmadienį darbo grupė lankėsi Kretingos rajono kultūros centre, o jai vadovaujanti J. Girdvainė primygtinai klausė direktoriaus Prano Razmaus, ar jis galėtų atlaisvinti kokį nors kabinetą. Esą vėliau administracija nuspręstų, ką į jį perkelti.

Direktoriaus atsakymas buvo labai paprastas – jei valdžia lieps, kabinetą atiduos.

Remontams reikės lėšų

Abejotina, kad darbo grupė apskritai turi kokį nors planą, pagal kurį dirba.

Susidaro įspūdis, kad tuščių patalpų ieškoma pažiūrėjus į lubas ir nusprendus, jog viena ar kita įstaiga kabinetų turi per daug. Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja Sigutė Jazbutienė negalėjo pasakyti, ar yra koks nors nenaudojamų patalpų sąrašas. Pasak jos, yra tik Savivaldybei nereikalingų pastatų bei patalpų sąrašas, kuris teikiamas parduoti aukcione.

Savivaldybės administracijos direktorė J. Girdvainė „Švyturį“ tikino, jog kol kas darbo grupė nieko nenusprendė, kol kas nežada niekur nieko perkelti. Esą tokios procedūros užtrunka.

Be to, ir suradus patalpas bei nusprendus ką nors į jas įkelti, reikalingi remontai bei lėšos, kurias teks surasti kitų metų biudžete. Direktorė teigė, jog dabar susipažįstama su esama situacija.

Buvusių bibliotekos patalpų Vilniaus g. 8 likimas, anot direktorės J. Girdvainės, irgi dar neaiškus.

Aistas Mendeika

Švyturio nuotr.

 1,153 peržiūrų (-a)

50% LikesVS
50% Dislikes