Kretingiškių, norinčių gauti lengvatą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, pirmiausia laukia galvosūkis. Prašymus nagrinėjančiai komisijai vadovauja pirmininkė, kuri šių pareigų jau nebeužima, išeitų, kad ir komisija savo funkcijų neatlieka.

Komisija yra, bet nėra?

Taip pamanė Savivaldybės interneto puslapyje nurodytas komisijų sudėtis išstudijavęs skaitytojas.

Anot jo, vadovaujantis tuo, kas parašyta, Kretingos rajono savivaldybės vicemere dar tebedirba Danutė Skruibienė, Savivaldybės administracijai tebevadovauja Virginijus Domarkas, o kai kurių komisijų nariais tebėra Savivaldybės administracijoje jau nebedirbantys ar kitas pareigybes užimantys specialistai, buvę tarybos nariai.

„Pamačius tokias kliauzes susidaro įspūdis, kad kažkas neatliko savo darbo arba atliko labai prastai. Vos ne trečdaliui komisijų „tebevadovauja“ buvę vadovai.

Tačiau toks neatsakingumas paslaugos norinčiam gyventojui sukelia daug klausimų. Kiek man žinoma, atleisti nuo rinkliavos arba suteikti lengvatą gali Savivaldybės taryba atsižvelgdama į komisijos siūlymą.

O jeigu tokia komisija dar neveikia, kur kreiptis?“ – klausė pašnekovas.

Pasidomėjus paaiškėjo, kad lengvatas komunalinių atliekų tvarkymo rinkliavai suteikianti  komisija yra – ji Administracijos direktorės įsakymu patvirtinta birželio 18 d., komisijos pirmininku paskirtas vicemeras Dangiras Samalius. 

Naujos sudėties komisijos siūlymu, Taryba rugpjūčio mėnesio posėdyje jau dviem atvejais pritaikė lengvatas. Tačiau pakeisti komisijos sudėtį interneto puslapyje per keturis mėnesius, regis, nerasta laiko.

Sprendžia bendrovės komisija

Buvusios „Kretingos komunalininko“ direktorės Renatos Surblytės teigimu, prašymus dėl lengvatų suteikimo už vietinę rinkliavą  nagrinėjanti savivaldybės komisija yra labai svarbi ir ankstesniais metais turėjo itin daug darbo.

Dabar taikyti lengvatą, vadovaujantis Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatais bei Lengvatų teikimo tvarkos aprašu, gali ir pati įmonė, tad pastaruoju metu dažniausiai gyventojai būtent į ją ir kreipiasi.

„Savivaldybės komisija posėdžiauja tada, kai susikaupia daugiau prašymų, nebūtinai kiekvieną mėnesį. Jeigu pateikti visi pagrįsti dokumentai, paprastai patenkinami visų žmonių prašymai“, – kalbėjo R. Surblytė.

Naujos sudėties Savivaldybės komisijos nare išlikusi „Kretingos komunalininko“ vyriausioji vadybininkė Birutė Kaunienė sakė, kad į pačią bendrovę dėl lengvatų suteikimo per mėnesį kreipiasi vidutiniškai iki 10-ties gyventojų, per metus – daugiau negu 100.

Jeigu „Kretingos komunalininkas“ pagal nuostatus atleisti nuo mokesčio ar suteikti lengvatos negali, kreipiamasi į Savivaldybės komisiją. Per metus vidutiniškai būna iki 10-ties tokių atvejų.

„Lengvata vietinės rinkliavos mokėtojui gali būti suteikiama nustatytam laikotarpiui jį atleidžiant nuo rinkliavos mokėjimo arba sumažinant rinkliavos dydį. Jis 100 procentų mažinamas tris ir daugiau vaikų auginančioms šeimoms, 50 procentų –  socialinės pašalpos gavimo (skyrimo) laikotarpiui.

Lengvatos kitais atvejais, savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytai komisijai pasiūlius, gali būti suteikiamos atskiru savivaldybės tarybos sprendimu. Asmenims, nesumokėjusiems rinkliavos už praėjusį mokestinį laikotarpį, lengvatos nesuteikiamos.

Mūsų bendrovės komisija, jeigu reikia, prieš skirdama lengvatą ir į vietą nuvažiuoja pažiūrėti, įsitikinti, ar tikrai lengvata priklauso“, – akcentavo B. Kaunienė.

Prisiima kaltę

Klaidingai pateikta ne vien minėtos komisijos sudėtis. Iš 28 nurodytų komisijų net septynioms  „pirmininkauja“ Savivaldybės vicemere neva dar dirbanti D. Skruibienė, o komisijų nariais tebėra postų nebeužimantys Kretingos miesto seniūnas Stanislovas Juknevičius, „Kretingos komunalininko“ direktorė Renata Surblytė, Tarybos nariai Jūratė Sofija Laučiūtė, Vaidas Butkevičius ir Saulius Šopaga, Savivaldybės Kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Irma Žąsytienė.      

Komisijos prevencinei programai „Stabdyk nusikalstamumą “ parengti ir įgyvendinti bei Bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarnybos  darbe iki šiol dalyvauja prieš pusantrų metų po  skandalo dėl iš šeimos paimtų dviejų vaikų iš pareigų pasitraukusi Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Violeta Lukoševičienė.  

Tarybos ir kelių komisijų nare vis dar tebesančios J. S. Laučiūtės manymu, jeigu komisijų sudėtys savivaldybės interneto puslapyje neatnaujintos, vadinasi, jos jokios veiklos ir nevykdo.

„Jeigu sudaryta nauja komisija, jos sudėtis nedelsiant ir turėtų būti paviešinta, kad gyventojų neklaidintų.

Kaip į komisijų narę, kuria nebesu, jokiais klausimais į mane niekas nesikreipė, tačiau kad dar esu tarybos narė ir Švietimo komiteto pirmininkė sužinojau sulaukusi kvietimo į tarptautinę konferenciją Vilniuje, skirtą Adolfui Ramanauskui-Vanagui, kurioje dalyvauja atstovai iš 26 šalių“, – sakė ketvirtadienį telefonu kalbinta J. S. Laučiūtė. 

Danutė Skruibienė: „Dabar daugumos komisijų sudėtis pakeista, tik gal nepasirūpinta tas atnaujintas paskelbti ir savivaldybės interneto svetainėje“.

D. Skruibienė, išgirdusi, kad vis dar tebėra vicemerė ir kelių komisijų pirmininkė, sakė, jog baigusi kadenciją iš tiesų dar kelis mėnesius dirbo komisijose. Dabar, jos žiniomis, daugumos komisijų sudėtis pakeista, tik gal nepasirūpinta tas atnaujintas paskelbti ir savivaldybės interneto svetainėje.

„Kaip komisijų pirmininkė tikrai nesulaukiau jokio užklausimo ar prašymo. Tik iki šiol glaudus ryšys išliko su bendruomenėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis. Jos ir į renginius kviečia, ir kai kuriais klausimais kreipiasi“, – teigė D. Skruibienė. Anot jos, kad savivaldybės svetainėje nebūtų klaidinančios informacijos yra administracijos skyrių rūpestis.  


Savivaldybės mero patarėjas Albertas Barauskas:
„Gyventojų tikrai turime atsiprašyti, kad interneto svetainėje iki šiol yra senos sudėties komisija prašymams dėl lengvatų teikimo už vietinę rinkliavą, kuri buvo sudaryta birželio mėnesį. Ši klaida bus ištaisyta artimiausiu metu. Tų komisijų, kurios turėjo pradėti veiklą kuo greičiau, sudėtis atnaujinta, ji pakeista ir svetainėje. Kitos senos sudėties komisijos bus atnaujintos iki gruodžio pabaigos“.  

Vadovaujantis LR vietos savivaldos įstatymu ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, nuolatinės (tos kadencijos laikotarpiu) bei laikinosios (atskiriems klausimams nagrinėti) komisijos gali būti sudaromos įstatymų nustatytais atvejais arba tarybos sprendimu. Sudarydama bet kokią komisiją, taryba nustato komisijos narių skaičių ir mero teikimu iš tarybos narių skiria jos pirmininką, tvirtina nuostatus, laikinosioms komisijoms nustato komisijos veiklos užduotis ir terminus.

Balandį darbą pradėjusi naujoji Kretingos rajono savivaldybės taryba per pusmetį patvirtino 12 komisijų.

Kaimyninės Palangos savivaldybės interneto puslapyje nurodoma, kad yra 13, Klaipėdos rajono savivaldybėje – 27, Plungės rajono savivaldybėje – 35 komisijos.     

Laima STONKUVIENĖ    

 971 peržiūrų (-a)

50% LikesVS
50% Dislikes