Į Lietuvą bus atvežta didžioji šv. Antano Paduviečio relikvija, kurią bus galima paliesti, prie jos pasimelsti.

Prieš 38–erius metus Italijoje, Paduvos mieste, surastus Kretingos globėjo šv. Antano Paduviečio palaikų likučius pirmą kartą išvys ir šventojo globojami kretingiškiai. Šiandien į Lietuvą atkeliavusi didžioji šventojo relikvija parapijos tikintiesiems bus pristatyta kitą trečiadienį.

Atvežė ypatinga proga

Šv. Antano Paduviečio relikvija pirmiausiai bus išstatyta Telšių šv. Antano Paduviečio katedroje.

Telšių vyskupijos generalvikaro, kanauninko Viliaus Viktoravičiaus teigimu, stebuklui prilygstanti staigmena tikinčiųjų laukia ypatinga proga: šį savaitgalį vyks šv. Antano Paduviečio katedros atnaujinimo darbų baigimo iškilmė, kurios metu taip pat sugrįš jau restauruotas šv. Antano paveikslas.

„Švento Antano Paduviečio didžioji relikvija, lotyniškai massa corporis, į Lietuvą atkeliavo Telšių vyskupo Kęstučio Kėvalo iniciatyva.

Sekmadienį vyksiančių iškilmių metu kartu bus paminėtas ir  Žemaitijos pirmojo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 800 metų jubiliejus bei šv. Antano perėjimo iš augustinijonų į pranciškonus 800 metų sukaktis“, – sakė V. Viktoravičius.

Palaikus rado atvėrę kapą

Į Lietuvą atvežta didžioji relikvija – šv. Antano Paduviečio figūra su kūdikiu, kurioje po stiklu yra kūno masės likučiai. Jie rasti 1981 m. minint jo mirties 750–ąsias metines, kai buvo atvertas kapas.

Šv. Antano Paduviečio relikvija Kretingos katalikų bažnyčioje bus išstatyta gruodžio 18 dieną.

Nuo 1263 m, kai šventojo relikvijos buvo perkeltos į naują Paduvos gyventojų šv. Antano garbei pastatytą baziliką, kapas nebuvo atidarytas. Atvėrus jame rasti trys apdangalai.

Viename buvo šventojo kaulai, antrame – abitas (vienuolio drabužis), trečiame – mumifikuoti massa corporis arba kūno masės likučiai.

„Paduvos bažnyčioje nejudinama stovi ir kita šv. Antano Paduviečio relikvija: kadangi jis garsėjo kaip puikus oratorius ir pamokslininkas, relikvijoriuje kaip jo iškalbingumo simbolis saugomas liežuvis bei apatinis žandikaulis ir balso stygos“, – pasakojo generalvikaras. 

Sulauksime per 100 dvasininkų

Iš Telšių tikintiesiems itin svarbios relikvijos pirmadienį keliaus į Plungės šv. Jono Krikštytojo bažnyčią, antradienį bus išstatyta Rietavo šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje, trečiadienį atvežtos į Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčią.

Kretingoje  šv. Antano Paduviečio relikvija, kurios aukštis – 75 cm, plotis – 40×50 cm, iškilmingai bus sutikta 12 valandą.

Pasak V. Viktoravičiaus, tikintieji galės prieiti prie šventojo relikvijos, ją paliesti, pridėti skepetaitę ar šventojo paveikslėlį, uždėjus ranką melstis, prašyti šv. Antano užtarimo.

15 val. prasidės šv. Antano litanija ir katechezė, 17 val. vyks Susitaikinimo pamaldos, 18 val. – šv. Mišios. Joms pasibaigus, iki 21 val. laukia individuali malda prie relikvijų.

19 d. 8 val. vyks šv. Antano Paduviečio relikvijos išlydėjimo pamaldos.

Trečiadienį Kretingoje bus surengtas ir visos Telšių vyskupijos kunigų susitikimas. Pasak V. Viktoravičiaus, įvairiems reikalams aptarti kiekvieną mėnesį paprastai susitinkama Telšiuose, šįkart nuspręsta rinktis Kretingoje. Čia turėtų atvykti  daugiau nei 100 kunigų ir vienuolių.     

Ketvirtadienį šv. Antano Paduviečio relikviją pasitiks tikintieji Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje, penktadienį – Marijampolės šv. Vincento Pauliečio bažnyčioje,  o savaitgalį pasieks Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčią ir Kauno šv. apaštalų Petro ir Pauliaus arkikatedrą baziliką.

Relikviją visoje kelionėje lydės du broliai pranciškonai iš Mažesniųjų brolių konventualų ordino Paduvoje. Broliai pasakos apie šią šventojo relikvijų kelionę, skaitys paskaitą apie pamaldumą šventiesiems.

Šv. Antanas Paduvietis yra vienas garsiausių ir labiausiai gerbiamų katalikų bažnyčios šventųjų.  Popiežiaus Leono XIII viso pasaulio šventuoju pavadintas šv. Antanas 1195 m. gimė Portugalijoje, Lisabonoje, turtingoje šeimoje. Pakrikštytas Ferdinando vardu.

Sulaukęs 15–os metų įstojo į šv. Augustino reguliariųjų kanauninkų ordiną šv. Vincento vienuolyne netoli Lisabonos, kur gavo gerą išsilavinimą. Po dviejų metų perėjo į šv. Kryžiaus vienuolyną Koimbroje, kur ruošėsi priimti kunigystės šventimus. Koimbroje Ferdinandas studijavo aštuonerius metus ir sulaukęs 25–ių buvo įšventintas kunigu.

Apie 1220 m. įstojo į šv. Antano mažesniųjų brolių vienuolyną, pasirinko vienuolišką šv. Antano vardą. Jis bendravo su pranciškonų ordino įkūrėju šv. Pranciškumi Asyžiečiu, tapo jo mokiniu ir ištikimu sekėju.

1231 m. pavasarį pasitraukė į nuošalų Kamposampjero vienuolyną. Jausdamas, kad mirtis artėja, Antanas paprašė pervežti jį į Paduvą, į mažytį Dievo Motinos vienuolyną. Dėl karščių ir silpnumo jis sustojo mažame Arčelo vienuolyne Paduvos priemiestyje. Iš ten jis ir iškeliavo pas Viešpatį 1231 m. birželio 13 d. vidudienį.

1232 m. popiežius Grigalius IX jį kanonizavo, o 1946 m. popiežius Pijus paskelbė Bažnyčios mokytoju.

Šiuo metu Lietuvoje yra 34 bažnyčios ir koplyčios, pavadintos šv. Antano Paduviečio vardu.

Šv. Antanas yra Paduvos, taip pat ir Kretingos globėjas. Jam meldžiamasi norint pagyti, susilaukti vaikų, susigrąžinti pamestus ar pavogtus daiktus. 

Šv. Antanas taip pat yra našlaičių, kalinių, pasiuntinių, nevaisingų moterų globėjas, jis globoja ir keramikus, puodžius, braškių augintojus.

Laima STONKUVIENĖ

 2,385 peržiūrų (-a)

50% LikesVS
50% Dislikes