Asociatyvi nuotr.

Nuo šių metų iš nesaugios aplinkos paimtas vaikas nebus iš karto atskiriamas nuo šeimos. Jo saugumas bus užtikrintas šeimai artimų asmenų, o nesant tokiai galimybei – budinčių globotojų namuose. Tačiau tokių atrinktų globotojų Kretinga neturi. Kaip tuomet bus užtikrinamas vaiko saugumas?


Pirmiausia ieškos artimųjų
Kaip sakė Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Klaipėdos vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė Greta Bliutaitė, Seimo pernai priimtais Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimais atsisakoma iki šiol galiojusių grėsmės vaikui lygių nustatymo, o kiekvienas vaiko atvejis vertinamas individualiai.
Pakeitimais siekiama efektyviau gerinti vaikų teises nepaneigiant kiekvieno vaiko prigimtinės teisės augti biologinėje šeimoje. Vaiko paėmimas iš tėvų bus įmanomas tik tuomet, jeigu nustačius vaiko apsaugos poreikį ir pritaikius laikinąją priežiūrą, situacija nesikeis arba blogės, o tėvai nenorės keisti savo elgesio.
„Kai atvejai nėra kritiniai, vaiko saugumas pirmiausia bus užtikrinamas padedant seneliams, giminaičiams, krikšto tėvams ar kitiems vaikui artimiems asmenims.
Prireikus vaikas su abiem arba vienu iš ne smurtaujančių tėvų galės būti apgyvendinamas ir krizių centre“, – akcentavo G. Bliutaitė.
Tačiau gali atsitikti ir taip, kad nustačius vaiko apsaugos poreikį tėvai nesutiks su vaiko saugumo užtikrinimu padedant giminaičiams ar kitiems artimiems asmenims.
Arba nenorės laikinai persikelti su vaiku į krizių centrą, nesusitars su artimais asmenimis dėl jų pagalbos.
Neatmetama ir tokia situacija, kai nurodyti asmenys, kurie turėtų užtikrinti vaiko saugumą, patys kada nors yra nusikaltę prieš vaikus.
Tuomet į teismą dėl vaiko apsaugojimo būtų kreipiamasi nepritaikius laikinosios priežiūros.


Padės mobiliosios komandos
Išnykus grėsmės lygiams, vaiko teisių apsaugos specialistai vertins kiekvieno konkretaus vaiko situaciją. Iš viso galimi keli variantai.
Jeigu gavus pranešimą ir jį išnagrinėjus matoma, kad vaikui joks pavojus negresia, specialistai tiesiog baigs nagrinėti pranešimą.
Esant požymių, kad apie vaiko teisių pažeidimus tyčia buvo pranešta melagingai, tokiam pranešėjui Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos specialistai galės skirti baudą.
Jeigu po situacijos vertinimo paaiškės, kad šeimai arba vaikui reikia tam tikrų paslaugų dėl šeimoje kilusių iššūkių, tuomet šeima bus nukreipiama į savivaldybę nustatyti, koks yra konkretus pagalbos poreikis.
Tai vadinama būtinybe vertinti pagalbos vaikui, jo šeimai poreikį, kas reiškia, kad savivaldybė inicijuos atvejo vadybą ir kartu su tėvais bus tariamasi, kokie veiksmai padėtų pagerinti vaiko situaciją šeimoje.
Dėl to stiprinama ir mobiliųjų komandų – psichologų, socialinių darbuotojų ir su priklausomybės ligomis dirbančių specialistų – pagalba. Tokiu būdu Klaipėdos apskrityje formuojama viena nauja mobilioji komanda.
Vaiko laikinosios priežiūros laikotarpiu su tėvais dirbs specialistai, kurie sieks motyvuoti tėvus keisti elgesį su vaiku, atsisakyti priklausomybių, išspręsti vidinius konfliktus. Mobiliosios komandos specialistai atvyksta į namus, todėl pagalba visiškai prieinama ir patogi net atokiausių vietovių šeimoms.


Išklauso ir vaiką, ir tėvus
G. Bliutaitė priminė, kad gavę pranešimą apie smurtą prieš vaiką Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos specialistai į situaciją reaguoja greitai bet kuriuo paros metu – kai pranešimas gaunamas iš policijos, atvykstama per 1 valandą, kitais atvejais – ne vėliau nei per 6 valandas.
Jeigu pranešama apie nesmurtinį vaiko teisių pažeidimą, jis pradedamas nagrinėti kuo greičiau, ne vėliau nei per 3 darbo dienas vykstama į vaiko buvimo vietą.
Vertindami situaciją vaiko teisių apsaugos specialistai bendrauja su vaiku individualiai, prireikus be tėvų, jeigu vaikas pagal amžių ir sveikatos būklę yra pajėgus apibūdinti aplinkybes.
To gali prireikti tuomet, kai, pavyzdžiui, smurtiniu nusikaltimu prieš vaiką įtariamas vienas iš suaugusių šeimos narių, kuris daro arba gali daryti įtaką vaikui.
Specialistai taip pat turi būtinai išklausyti vaiko tėvus arba globėjus. Jei vaikas yra kitoje vietoje, pavyzdžiui, ligoninėje, tuomet pirmiau bendraujama su vaiku, vėliau su tėvais ar globėjais.
Dėl informacijos apie vaiko sveikatą, elgesį, elgesio pokyčius, savijautą, santykius su kitais vaikais ir suaugusiaisiais tarnybos darbuotojai gali kreiptis į pedagogus, sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojus, socialinius darbuotojus bei kitus asmenis ar įstaigas.
Kai atliekamas specialiųjų poreikių, raidos ar kitokių sutrikimų turinčio vaiko situacijos vertinimas, vaiko teisių apsaugos specialistai turi teisę pasitelkti psichologus, specialiuosius pedagogus ar kitus specialistus, kurie gali kompetentingai padėti išklausyti vaiką. Psichologus pagal poreikį reikia pasitelkti ir kilus įtarimų, kad vaikas patyrė smurtą.


Ruošiamos dvi budinčios globotojos
Budinčio globotojo veiklos organizavimo Kretingos rajone tvarkos aprašą Savivaldybės taryba patvirtino dar 2017 m. birželį, tačiau savivaldybė vis dar minima tarp rajonų, kur tokio žmogaus nėra.
Budintis globotojas yra fizinis asmuo, kuris atitinka keliamus reikalavimus, yra išklausęs globėjų ir įtėvių mokymus ir budinčių globotojų konsultavimo kursus, pagal su globos centru sudarytą tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį laikinai prižiūrintis be tėvų globos likusius vaikus. Budintis globotojas vykdo veiklą pagal individualios veiklos pažymėjimą.
Kretingos socialinių paslaugų centro, kuriame apgyvendinami iš nesaugios aplinkos paimti vaikai, direktorės Danutės Skruibienės teigimu, 2018 metais Savivaldybėje buvo parengta viena budinti globotoja, kurios šeimoje laikinai buvo apgyvendinti du vaikai.
Tačiau dėl asmeninių priežasčių moteris atsisakė tęsti tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį.
„Kretingos socialinių paslaugų centras dabar perka budinčio globotojo paslaugas iš Šiauliuose gyvenančios budinčios globotojos, nes arčiau esančiose savivaldybėse tuo metu, kai reikėjo, laisvų nebuvo.
Globotoja užtikrina vaiko bendravimą su mama, susitikimai su artimaisiais vyksta reguliariai“, – kalbėjo D. Skruibienė.
Šiuo metu viena budinti globotoja jau yra išklausiusi globėjų mokymus ir mėnesio pabaigoje, esant poreikiui, jau galės priimti be tėvų globos likusius vaikus. Neseniai norą tapti budinčia globotoja pareiškė ir dar viena Kretingos rajono gyventoja.
Centro Globos (rūpybos) tarnyboje šiuo metu gyvena septyni 13–16 metų vaikai, netekę tėvų globos.
„Tokio amžiaus vaikams itin sudėtinga surasti globėjus ne tik Kretingoje, bet ir visoje šalyje. Jų padėtį pagerins ir interesus atitiks bendruomeniniai vaikų globos namai, kuriuos sutarus su evangelikų liuteronų bendruomene jiems priklausančiame pastate planuojama įsteigti šiais metais“, – sakė D. Skruibienė.
Besidomintieji vaiko globa ir priežiūra šeimoje laukiami Kretingos socialinių paslaugų centre arba gali kreiptis tel. 8 675 75261, 8 671 74477, 8 626 88667.

Skaičiuojama, kad visoje Lietuvoje globėjų šeimose arba globos institucijose gyvena beveik 8,5 tūkst. vaikų. Didžioji dalis – per 5 tūkst. – vaikų gyvena šeimose.
Šalyje yra 177 budintys globotojai, kurių namuose laikinai įsikūrė per 400 vaikų.
Kretingos rajono savivaldybėje šių metų sausio 1 d. buvo globojami (rūpinami) 49 vaikai, iš kurių 26 globojo artimi giminaičiai.
Rajone – 41 globėjų šeima, iš jų 21 – artimi giminaičiai.
Vienas vaikas apgyvendintas pas budinčią globotoją.

 1,505 peržiūrų (-a)

0% LikesVS
100% Dislikes