Kretingos Visuomenės sveikatos biuro darbuotojos nepagrįstai užsitraukė rajono valdžios nemalonę.

Kai kam labai sekasi pastaruoju metu, o kai kam – ne. Štai Antanui Kalniui pinigai nukrito tiesiai iš dangaus, tai yra, iš valstiečių Vyriausybės. Kartais, labai išskirtiniais kartais, nereikia nė būti strategu, pakanka tinkamu laiku tinkamoje vietoje atsidurti. Ir atsitik tu man taip, kad jaunas, nepatyręs, net neturintis profesionalios, ką ten profesionalios – net ir labai dideliu veiklumu pasižyminčios, komandos, meras galės į savo užbaigtų darbų krepšelį įsirašyti užbaigtas amžinąsias Salantų gimnazijos statybas!
Ir ne tik jas: ir Kretingos muziejaus verandų rekonstrukciją, ir netgi dirbtinės dangos miesto stadione įrengimą!

Visos šitos dangiškosios manos vertė – milijonas 73 tūkstančiai eurų. Geresnės dovanos vadovavimo rajonui metinių proga Antanas negalėjo nė susapnuoti! Kad tik mokėtų su visu tuo gėriu susitvarkyti. Juk kam daug duota, iš to daug bus ir pareikalauta.
Jeigu nuo šito milijono ne tik Antanas, o visas jo „Kretingos kraštas” gerai atsispirs, kas žino, kas iš tiesų žino, ko tikėtis dar po trijų metų? Ypač, kai net nėra labai kas kaišiotų pagalius į ratus. Na, kad tie ratai visus metus beveik vietoj stovėjo, tai ir tų pagalių nebūtų pajutę. Vangi tarybos opozicija – jau metų senumo kita mero sėkmės istorija…
Taigi, A. Kalniui sekasi, o štai Visuomenės sveikatos biuro (VSB) darbuotojoms – nelabai. Užsitraukė rajono vado ir jo direktorės Jolantos Girdvainės nemalonę.
Ir meras, ir Savivaldybės administracijos direktorė visai Lietuvai pasiskundė Kretingos VSB darbuotojomis. Kokios jos atjautos neturinčios, kokios nepasiaukojančios, kad į Kartenos židinį nepasisiūlė eiti ir ne savo darbų dirbti! Ir jie labai intensyviai galvojantys, ką su jomis daryti, kai šita korona pasibaigs.
Taigi, kaip niekas nežino, kas laukia sėkmės karaliaus, taip niekas nežino, ko tikėtis ir šioms nesėkmės specialistėms. Vienas priklauso nuo rinkėjų, kitos – nuo to paties karaliaus.
Dvidešimt trys biuro darbuotojos ir nė viena mat negalėjusi dėl įvairiausių priežasčių dirbti Kartenos katalikiškoje palaikomojo gydymo ligoninėje! Šitaip visai Lietuvai – ne tik Kretingai – aikčiojo ir Antanas, ir Jolanta.
Pažvelkime plačiau. Jeigu, pagal mero ir direktorės transliuojamą žinutę, pavojingas darbas, šiaip jau įstatymiškai neprivalomas pagal pareigybes, epidemijos akivaizdoje tampa kaip ir privalomas kretingiškiams, tada visi keli šimtai rajono medikų, kurie neįsidarbino Kartenoje, turėtų būti verti valdžios paniekos. Ir ne tik jie! Taip pat – ir visi įvairių socialinių įstaigų darbuotojai, į kuriuos iš pradžių irgi buvo bent jau žadama kreiptis. O viena iš jų – gerbiamo mero sutuoktinė, dirbanti švento Antano dienos centre. Taip, taip! Jeigu baisiai nepasišventusi atrodo, pavyzdžiui, Laima Grigalauskienė, lygiai taip pat nepasišventusi ir Rūta Kalnienė!
„Kuo čia dėtas švento Antano centras?“ – „Švyturiui“ į klausimą klausimu atsakė J. Girdvainė, neaiškiai pridurdama, kad šio centro darbuotojai gal ir tinkamo išsilavinimo neturintys.
Kaip komunikacijos profesionalė direktorė turėtų nepamiršti, ką anksčiau kalbėjusi, ar bent jau paaiškinti, kodėl nuomonė lanku pasisukusi. Juk pradėjus ieškoti darbuotojų Kartenos ligoninei J. Girdvainė sakiusi, kad šiam darbui tinkami ne vien medikai, bet ir socialiniai darbuotojai – visi būsiantys apmokyti, kaip pacientais pasirūpinti. Mat ne juos gydyti ten reikia, o tik prižiūrėti.
Tiek jau to, palikime ramybėje ir mero mylimąją, ir nemylimąsias. Juridiškai vertinant turėtų būti aišku, kad nei viena, nei kitos neprivalėjo ir neprivalo atlikti slaugytojų ar jų pareigų, jei neturi tokios darbo sutarties. Ir niekas, net pats A. Kalnius, neturi teisės priversti atlikti tokį darbą, kuris joms, kaip ir kitiems darbutoojams, nepriklauso pagal pareigybes.
Taigi, nors meras ir labai karštas ir jausmingas, vis dėl to turėtų tramdytis – bent jau viešai, eidamas savo pareigas. VSB darbuotojos nepažeidė jokių įstatymų! O meras ir direktorė, viešai replikuodami “neaišku, kas bus su VSB darbuotojomis”, mažų mažiausiai turėtų atsargiau rankioti žodžius.
Ypač, kai neatleistinai abu užsimerkia prieš jau užfiksuotus pažeidimus Savivaldybės įmonėje! Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) Klaipėdos departamento direktorius Raimundas Grigaliūnas tiesiai šviesiai “Švyturiui” pasakė, kad Kartenos katalikiškoje palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje yra užfiksuoti pažeidimai: dirbant su pacientais buvo nesilaikoma darbo srautų, trūko asmens apsaugos priemonių, netinkamai organizuotas darbuotojų persirengimas, įstaigoje gulint trims karščiuojantiems pacientams, nesiimta jų tyrimo ir diagnozės dėl COVID – 19 nustatymo!
Na, galbūt mes kažką ir praleidome – visko gi pasitaiko. Tačiau nuo židinio Kartenoje nustatymo Iš rajono valdžios negirdėjome nieko nei apie Savivaldybės savo ruožtu atliekamą tyrimą Kartenos ligoninėje, nei apie klausimus šios įstaigos administracijai. Ausis tik išūžė svajonių darbo pasiūlymas, gyrius baltiesiems kariams, kurie didvyriškai pasiryžo dirbti, beje, už labai gerus pinigus, kurių tą patį darbą atliekančios iš saviizoliacijos grįžusios slaugytojos negauna, apie varpų skambėjimą Kretingos naujagimiams. Na, aišku, išgirdome ir kokios netikusios VSB darbuotojos.
Ketvirtadienį skubos tvarka sušauktame Savivaldybės ekstremalių situacijų valdymo posėdyje – irgi nė pusės žodžio apie pažeidimus šioje įstaigoje! Nors net redakcija sulaukia nerimaujančių gyventojų skambučių. Vienas vyras piktinosi, kad Savivaldybė pro pirštus žvelgia į faktą, jog rajone per nepilnas dvi savaites sergamumas koronavirusu išaugo dvigubai – nuo 28 iki 61 atvejo, visas tas pikas koncentruojasi Kartenoje, o valdžia nesiimanti problemos spręsti.
„Turiu draugų iš kitų rajonų, ten nėra nė vieno užsikrėtimo atvejo!” – sakė viešai nenorėjęs savo pavardės skelbti vyriškis.
Jo pavardės niekam ir nereikia. Skaičiai kalba patys už save. Savivaldybės vadovų tyla šios problemos atžvilgiu – irgi kalba.

Primename dėmesį visai kitur kreipiančiai rajono valdžiai – už pažeidimus karantino metu juridiniam asmeniui numatoma administracinė atsakomybė nuo 1500 iki 6000 eurų. Jeigu dėl šių pažeidimų virusas išplito, atsakingam asmeniui gresia ir kalėjimas. O šiuo atveju virusas ne tik išplito, bet dar ir žmogus mirė! Tikėkimės, kad šiuo metu įstaigos vadovo pareigas einantis (ir tikrai neatsakingas už padarytus pažeidimus) Tomas Skliuderis teisus, kad minima moteris veikiausiai mirė nuo kitų ligų, nes buvo itin sunki ligonė, sirgo ir vėžiu.
Tikėkimės ir melskimės, net jei Kartenos bažnyčia ir tuštut tuštutėlė, kad nė vienas žmogus šiame židinyje ar už jo ribų, neduokdie, išplitus infekcijai nemirtų!
Tiesa, melstis belieka tiems, nuo kurių niekas nepriklauso, o štai atsakingieji asmenys turėtų dar ir atsakingai veikti. Deja, po ketvirtadienio Savivaldybės ekstremalių situacijų posėdžio plaukai ant galvos šiaušiasi. Bombą numetė ne kas kitas, o tylioji Kretingos ligoninės vadovė Ilona Volskienė. Pasirodo, kad jos darbuotojos, atlikusios gerai apmokamą darbą Kartenoje, purkštauja, kodėl saviizoliacijoje turinčios sėdėti ne savaitę, o visas dvi! Šios baltosios karės motyvuoja tuo, kad įstatymas iš esmės jų pusėje.
I.Volskienės teigimu, pagal COVID-19 ligos valdymo gaires numatyta, kad darbuotojui dirbus su visomis apsaugos priemonėms ir darbo metu tikrai nebuvus pažeidimų, susijusių su apsaugos priemonių naudojimu, po savaitės izoliacijoje sulaukus neigiamo tepinėlio dėl koronaviruso rezultato ir dar sykį per 24 valandas sulaukus neigiamo tyrimo rezultato, darbuotojas gali grįžti į darbą.
Tą patvirtino ir NVSC Klaipėdos departamento Kretingos skyriaus vedėja Dalia Jociuvienė.
Išgirdusi, kad ligoninės darbuotojos nesutinka dėl didesnio saugumo likti antrą savaitę saviizoliacijoje, direktorė neišreiškė nė menkiausio nusivylimo jomis, tik su humoro gaidele pasiūlė nuvežti šioms knygų, perduoti pasiūlymą pasiklausyti geros muzikos, kad tik jos liktų izoliacijoje ir antrąją savaitę.
Dvigubi standartai? Tikrai taip! VSB merginos irgi rėmėsi įstatymų suteikta joms teise nedirbti to darbo, kuris neįtrauktas į jų pareigybių aprašymą, kaip kad Kretingos ligoninės darbuotojos remiasi NVSC patvirtinomis gairėmis, leidžiančioms joms šiuo atveju sugrįžti į namus ir nuolatinę darbovietę po dvigubai trumpesnės saviizoliacijos. Nors, kita vertus, o kas gali užtikrinti, kad jos tikrai nepadarė jokių pažeidimų, naudodamos apsaugos priemones?
Darbuotojų vertinimo standartus lyginame toliau: VSB darbuotojų atsisakymas vykdyti Savivaldybės administracijos prašymą dirbti Kartenoje nesukelia jokio pavojaus visuomenei, ligoninės darbuotojų atsisakymas – galimai kelia didelį pavojų gyventojų sveikatai, ypač – esančių rizikos grupėje, su kuriais jos ir turėtų kontaktuoti Kretingos ligoninėje. Ypač, kaip atkreipė dėmesį pati direktorė, Kartenos ligoninėje jos dirbo su pacientais, užsikrėtusiais koronavirusu, o Kretingos PSPC darbuotojos – su sveikaisiais pacientais. Tačiau pastarosios izoliuojasi dviems savaitėms!
Kaip reaguoja direktorė į analogiškai besielgiančias skirtingų įstaigų darbuotojas? Vienomis kartu su meru viešai nusivilia ir pagrasina galvosianti, ką su jomis darys, o kitoms pasiūlo muzikytės ir knygelių.
Tad ar tikrai J. Girdvainė yra tokia geraširdė ir tokia naivi, kaip kad apie ją kalbama? Argi geras, nuoširdus žmogus būtų toks šališkas savo pavaldiniams?
Kuo gi iš tiesų VSB darbuotojos taip neįtiko rajono valdžiai? Norom nenorom atminties paviršiun išplaukia A. Kalniaus skambutis į „Švyturio“ redakciją vasario pabaigoje, kai Lietuvoje buvo užfiksuotas pirmasis užsikrėtimo koronavirusu atvejis. Tą sykį meras susirūpinusiu balsu pasiteiravo apie „Švyturio“ publikaciją, kurioje neminėdami vardų ir pavardžių aprašėme po Kretingos rajoną vaikštinėjančius iš Italijos galimai sugrįžusius du viešus asmenis. Rajono vadovas pasiteiravo, iš kur tokios informacijos sulaukėme. Nurodėme vieną VSB darbuotoją. Manėme, kad rūpinasi kretingiškių saugumu – išsiaiškins. Juk padėtis – neeilinė, nors ekstremalia dar nebuvo paskelbta. Išsiaiškino. Nuo to karto maloni VSB darbuotoja užsisklendė, paaiškinusi, kad nuo šiol bendrausianti su spauda tik per atstovą spaudai ir atsakinėsianti tik į raštu pateiktus klausimus.
Beje, šįkart net neskambinome į VSB. Iš anksto merą perspėjame – kad negąsdintų.

 16,124 peržiūrų (-a)

89% LikesVS
11% Dislikes