Teismas aiškinasi, ar sporto komplekse sumontuoti šviestuvai iš tikrųjų priklauso Kretingos rajono savivaldybei. Autorės nuotr.

Dėl Sporto ir sveikatingumo komplekso Kretingos rajono savivaldybė jau bylinėjasi teisme – tik ne kaip ieškovė, o atsakovė. Ir net ne su UAB „LitCon“, kuriai jos advokatai šiuo metu rengia ieškinį. Viena tiekėjų įmonė kaltina Savivaldybę neteisėtai pasisavinus beveik pusę tūkstančio LED šviestuvų ir reikalauja juos grąžinti.

Neatiduoda 474 šviestuvų

LED šviestuvus tiekianti UAB „By&N” niekaip nesugeba pasiimti 474 šviestuvų, už kuriuos jai nesumokėta, o Savivaldybė neleidžia įmonės atstovams į juos net pasižiūrėti, teigdama, kad tai, kas yra po jos stogu (šiuo atveju – po niekaip nebaigiamo statyti sporto komplekso stogu), tas jai ir priklauso.

Vakar vykusiame teismo posėdyje „By&N” Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmams pateikė dokumentus, kurie, jų teigimu, grindžia, jog minimi šviestuvai yra tiekėjo nuosavybė, už kuriuos Kretingos rajono savivaldybė ne tik kad nėra sumokėjusi, bet net ir neturėjusi pagrindo mokėti.

Istorija, pavirtusi svetimų daiktų pasisavinimo istorija, prasidėjo dar 2017-aisiais.

Tuometė Kretingos rajono savivaldybės administracija sporto ir sveikatingumo komplekse pageidavo turėti liuminescencinius šviestuvus. Taigi, parengtame techniniame darbų projekte tokie šviestuvai buvo ir numatyti. Tačiau UAB „LitCon“ kreipėsi į LED šviestuvų tiekėją „By&N” su prašymu pateikti pasiūlymą.

Įmonė pasiūlymą pateikė ir 2017 m. spalio 18 d. abi įmonės pasirašė pirkimo – pardavimo sutartį. Sutartyje buvo nurodyta, kad sutarties objektas – LED šviestuvai – taps „LitCon“ nuosavybe tik pilnai už juos atsiskaičius, bet už visus šviestuvus „LitCon“ tiekėjui taip niekada ir nesumokėjo.

Pasakė, kad nebeprireiks

Dalį šviestuvų sumontavusi „LitCon“ netrukus tiekėjui prasitarė, kad apskritai pradėta dvejoti dėl šviestuvų pasirinkimo ir jų galį nebeprireikti.
Todėl „By&N” nusprendė susigrąžinti savo nuosavybę, tik paprašė „LitCon“ juos kurį laiką dar priglausti sporto komplekse, nes tuo metu dar neturėjo tinkamų sandėliavimo patalpų Vilniuje.

UAB „By&N” teismui tvirtino, kad pernai su „LitCon“ pasirašė kreditinę sąskaitą 28,2 tūkst. eurų sumai – už šviestuvus, kurie, kaip manė, Kretingoje niekam nebereikalingi ir už kuriuos nebuvo sumokėta.

„By&N” direktorius Sigitas Nemickas teismui sakė, jog į jo vadovaujamos įmonės turto balansą sugrįžus minimiems šviestuvams ir tik laikinai palikus juos gulėti statomame komplekse, nesitikėjo, kad šie bus perduoti ar parduoti Savivaldybei ar kam nors kitam.

Tačiau pagaliau panorėję šviestuvus išsivežti tiekėjai susidūrė su kliūtimis: tai objekto darbų vadovas Dalius Pumputis užsiėmęs, tai sergąs, tai dar kur išvykęs. Todėl įmonė ir ryžosi kreiptis į teismą.

Ir tik prasidėjus teisminiams procesams sužinojo, kad dalis „By&N” turto balanse esančių šviestuvų jau netgi sumontuoti Kretingoje statomame sporto komplekse.

Šių metų pradžioje „LitCon“ tiekėjui raštu paaiškino, jog į įmonės statomą objektą patekusius daiktus laiko savo nuosavybe, todėl, kaip savo nuosavybę, juos perleido Kretingos rajono savivaldybei, nutraukdama čia vykdytus darbus.

Neturėjo teisinio pagrindo pirkti?
Galbūt Kretingos rajono savivaldybė jai pačiai nežinant tiesiog atsidūrė dviejų įmonių konflikto viduryje?

Tačiau, kaip teismo posėdžio metu išsakė savo požiūrį ir daromas prielaidas „By&N” vadovas bei įmonei atstovaujantis advokatas Arturas Zablackas, šioje istorijoje Savivaldybė nėra nekalta.

„Visiškai neaiškus ir techninę priežiūrą atliekančios įmonės vaidmuo, ką ji kontroliavo?“ – stebėjosi UAB „By&N” direktorius S. Nemickas.

Pasak advokato, Savivaldybės administracija turėjusi suprasti savo veiksmų neteisėtumą, kurį atskleidžia sporto komplekso techninio projekto elektrotechnikos projekto dalis. Minimame dokumente nurodoma, jog pagal techninį projektą sporto komplekse turėjo būti sumontuoti ne LED, o liuminescenciniai, halogeniniai ir metalo halogeniniai šviestuvai.
„Akivaizdu, kad šiuo konkrečiu atveju, analizuojant projektą, LED šviestuvai šiame objekte sumontuoti neteisėtai, t.y. pažeidžiant Statybos techninį reglamentą, kadangi statybos darbai, konkrečiai – elektrotechnikos, buvo vykdomi be jiems skirto projekto, įrenginiai į objektą buvo montuojami nesivadovaujant galiojančiu projektu“, – kalbėjo A. Zablackas.
Taigi, Kretingos rajono savivaldybė, žinodama, kad elektrotechnikos darbai vyksta be projektų, t.y. neteisėtai, vis tiek rangovui apmokėjo už šiuos darbus, ir taip pat be jokio teisėto pagrindo apmokėjo už LED šviestuvus, kaip tvirtino tiekėjo advokatas.
„Ar tai reiškia, kad Kretingos rajono savivaldybei „LitCon“ gali parduoti bet ką, gal net „BMW“? O gal kada prireiks?“ – teisme ironizavo A. Zablackas, kalbėdamas apie, anot jo, nepagrįstą Savivaldybės pirkinį.

Atsakingi asmenys žinojo apie pažeidimus
„Kretingos rajono savivaldybės administracijos atsakingi darbuotojai žinojo apie pažeidimus, juos toleravo ir net mokėjo pinigus, nežinodami, ar darbai tinkamai atlikti, ar tinkami šviestuvai sumontuoti, ar jie atitinka keliamiems reikalavimams ir apskritai, ar jie yra tinkami tame objekte. Kitaip tariant, be parengto elektrotechninės dalies darbo projekto, pagal statybos reglamentą, negalima buvo vykdyti darbų”, – kalbėjo advokatas.

“Bet pasirodo, darbai vyko, Savivaldybei tas tikriausiai nerūpėjo, nes už darbus buvo ir pinigai mokami. Tad šiuo atveju visiškai neaiškus ir techninę priežiūrą atliekančios įmonės vaidmuo, ką ji kontroliavo“ – stebėjosi UAB „By & N” direktorius S. Nemickas.
„Mūsų šviestuvai yra trijų modelių, o Savivaldybė, peteikdama informaciją teismui, juos visus suskaičiavo į vieną krūvą. Tai kaip jie, nežinodami, nei kokių šviestuvų reikia, nei nesuprasdami apie juos, juos nusipirko? Juk jie net suskaičiuoti jų nemoka! Apžiūros akte, kuriame dalyvavo Savivaldybės atstovai ir jų vadinami ekspertai, visų šviestuvų pateiktas bendras skaičius. Juk toje apžiūroje dalyvavo ir Savivaldybės žmogus, kuris apskritai priminėjo statybų darbus. Tad kaip jis gali juos priiminėti, jeigu jis net šviestuvų neskiria?” – Savivaldybės atsainumu negalėjo atsistebėti S. Nemickas.
Pasak direktoriaus, ekspertų išvadoje teigiama, kad sporto komplekse yra 598 šviestuvai, iš kurių sumontuoti 285, nesumontuotų – 313, tačiau ankstesniame apžiūros akte nustatyta, kad objekte iš viso yra 597 šviestuvai – 375 sumontuoti ir 222 nesumontuoti.
„Tad kuri informacija yra teisinga? Abu dokumentai ruošti ekspertų“, – kelia klausimą „By&N” vadovas.

Į sporto komleksą tiekėjų neįleidžia

Sporto ir sveikatingumo kompleksas Kretingoje statomas nuo 2015 m.

Penktadienį teismo posėdžio metu „By & N” paprašė Savivaldybės įleisti į sporto kompleksą ir patiems apžiūrėti šviestuvus.
„Mes savo prekę tikrai atpažinsime“, – teismui sakė S. Nemickas.

Beje, įleisti į vis dar tebestatomą Sporto ir sveikatingumo kompleksą įmonė Savivaldybės prašė ir anksčiau, bet visuomet sulaukdavo kategoriško “ne”. Ir šis jų prašymas nebuvo patenkintas.
Kretingos rajono savivaldybei atstovaujanti advokatė Lina Šimė teismui tvirtino nematanti jokio pagrindo į šį objektą įleisti svetimus žmones. Anot jos, juk kompetentingi ekspertai paskaičiavimus jau atlikę, o tiekėjų kompetencija identifikuoti savo šviestuvus net nėra pagrindo pasitikėti.

Savivaldybė savo poziciją teismui išsakys rugjūtį


Savivaldybė savo poziciją teismui pateiks kitame teismo posėdyje rugpjūčio 3 d.

„Švyturio“ pakalbinta advokatė tvirtino, jog Savivaldybė šviestuvais disponuojanti teisėtai, nes už juos sumokėjusi „LitCon“.

“Mes už šviestuvus sumokėjome generaliniam statybų rangovui, kuris mums neprivalėjo teikti jokios informacijos, ar jis atsiskaitęs, ar neatsiskaitęs su tiekėju. Mes sąžiningai nusipirkome tuos šviestuvus, už juos susimokėjome ir nematome jokio pagrindo juos grąžinti”, – “Švyturiui” sakė L. Šimė.

O kokiu pagrindu Savivaldybė pirkusi minimus LED šviestuvus?

“Rangos sutarties pagrindu, kurioje buvo nurodyta, jog visomis medžiagomis aprūpina rangovas. Teiginys, kad darbo projekto nėra, yra tikrai neteisingas, nes be darbo projekto negalima vykdyti ir statybos darbų. Rangos sutarties pagrindu yra sudaryti darbų pridavimo aktai, kuriais “LitCon” perdavė darbus Savivaldybei, taip pat – ir šviestuvus bei jų montavimą. Ir už juos apmokėjo”, – kalbėjo Savivaldybės advokatė.

Tačiau „By&N” vadovą S. Nemicką stebina advokatės argumentai. Direktorius pabrėžė, jog, be abejo, statybų darbai negalį vykti be rangos sutarties, bet sutartis turinti daugybę dalių. Viena iš jų – skirta elektrotechnikos darbams.

S. Nemicko teigimu, ši dalis pačios Savivaldybės dar nuo 2018 m. buvo planuojama pakeisti, kad Sporto ir sveikatingumo komplekse būtų galima montuoti LED šviestuvus, bet taip ir nepakeista iki šiol. Todėl „By&N” ir tvirtina, jog nusipirkti jos tiekiamų šviestuvų ir juos montuoti Kretingos rajono savivakdybė neturėjusi pagrindo.

“Elektrotechnikos darbams projekto dalyje turi būti išvardinta, kiek konkrečių šviestuvų reikalinga, nes jų pasirinkmas priklauso nuo daugybės faktorių – ir nuo patalpų dydžio, ir net nuo sienų spalvos. O jie suskaičiavo, kas fiziškai guli objekte ir viską nusipirko. O gal tie šviestuvai net ne taip šviečia? Be to, nusipirko net ne iš šviestuvų savininko”, – “Švyturiui” sakė S. Nemickas.

 3,908 peržiūrų (-a)

83% LikesVS
17% Dislikes