Sudaryti sutartis dėl paviršinių nuotekų tvarkymų - ne pasirinkimas, o prievolė. Asociatyvi nuotr.

UAB ,,Kretingos vandenys“ (toliau – Bendrovė) 2015 m. rugpjūčio 27 d. Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T2-249 paskirta paviršinių nuotekų tvarkytoja, todėl su abonentais sudaro Paviršinių nuotekų tvarkymo sutartis dėl paviršinių nuotekų tvarkymo.

Šiai dienai Bendrovė su Kretingos miesto abonentais dėl paviršinių nuotekų tvarkymo yra sudariusi 133 sutartis.

Pabrėžiame, kad paviršinių nuotekų tvarkymą reglamentuoja Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas, Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 126 patvirtintas Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašas, Aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 patvirtintas Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas ir kiti teisės aktai.

Prenumeruokite “Švyturį” kitiems metams, o naują laikraščio priedą – žurnalą “Žemaitija vakar, šiandien ir rytoj” – pasiimkite jau šeštadienį Derliaus šventėje!

Vadovaujantis minėtų teisės aktų nuostatomis, sutartis dėl paviršinių nuotekų tvarkymo sudaroma su abonentais (teritorijų valdytojais, vykdančiais verslo ar ūkinę veiklą), kurie turi paviršinių nuotekų šalinimo įrenginius, prijungtus prie paviršinių nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančios ar kitaip jo valdomos ir (arba) naudojamos paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros arba išleidžia paviršines nuotekas į kitą teritoriją, iš kurios paviršinės nuotekos patenka į nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančią ar kitaip jo valdomą ir (arba) naudojamą paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrą.

Bendrovės darbuotojai tikrina ir nustato, ar nuo abonentams priklausančių komercinių ar negyvenamų patalpų stogų ir sklypų teritorijos paviršinis vanduo patenka į Bendrovei priklausančią  paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrą.

Kretingos rajono savivaldybės taryba 2020-01-30 sprendimu Nr. T2-7 nustatė paviršinių nuotekų tvarkymo kainą abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas – 0,14 Eur/ m3.

UAB “Kretingos vandenys”

 9,564 peržiūrų (-a)

17% LikesVS
83% Dislikes