Mindaugas Skritulskas ir Romandas Žiubrys. "Švyturio" koliažas.

Kadangi Mėguvos apygardos antrojo turo kandidatų – konservatoriaus Mindaugo Skritulsko ir „valstiečių“ iškelto Romando Žiubrio – debatai neįvyko, „Švyturys“ paprašė abiejų kandidatų atsakyti į kelis klausimus.

Beje, debatai su šiais kandidadatais neįvyko dėl „Žinau, ką renku“ atstovės Onos Petrulytės Montrimienės klaidos. Ji pati „Švyturiui“ tai pripažino, kai straipsnio autorė išsiaiškino, kad O. Petrulytė Montrimienė abiems kandidatams pasakė, kad debatai neįvyks dėl to, jog oponentas atsisakė dalyvauti.

Iš tiesų M. Skritulskas „Švyturiui“ prisipažino nedegęs dideliu noru debatuose dalyvauti, bet organizatorius informavęs, kad tikrai būtų susitikęs su oponentu. O R. Žiubrys organizatoriams buvo patvirtinęs, kad dalyvaus debatuose ir laukė tik valandos patikslinimo. Buvo paskirta ir diena – antradienis.

Ona Petrulytė Montrimienė kandidatams dar pasiūlė šiandien 17-18 val. dalyvauti nuotoliniuose debatuose per „Zoom“ platformą, bet ir šie debatai neįvyks. R. Žiubrys „Švyturiui“ sakė būtų juose dalyvavęs, bet debatai su vienu oponentu nevyksta.

Pasidomėjus, kodėl M. Skritulskas atsisakė šiandien, penktadienį, dalyvauti debatuose bent nuotoliniu būdu, kandidatas paaiškino: „Vakar vakare apie 22 val. vakaro pasiūlė juos rengti šiandien. Aš paaiškinau, kad man nėra suprantamas toks laiko pasirinkimas, kada, pvz., Aikštės apylinkėje yra balsavę jau beveik 18 proc. rinkėjų išanstiniame balsavime, tai yra gal net pusę, o kiti rinkėjai, beveik neabejoju, yra jau apsisprendę, kadangi iki galutinio balsavimo jau yra likę suskaičiuotos valandos. Man regis, toks debatų laiko pasirinkimas būtų nepagarba ir rinkėjams”.

Taigi, kad rinkėjai pamatytų M. Skritulsko, pirmajame ture surinkusio 26,85 proc. balsų, ir R. Žiubrio, surinkusio 13,27 proc.balsų, bent debatus raštu, pateikiame pokalbį su jais.

Kodėl apskritai nusprendėte kandidatuoti į Seimą

Mindaugas Skritulskas: manau, kad Seime galėsiu panaudoti savo didelę 20 metų politinę brandą bei sukauptą gyvenimišką bei darbinę patirtį.

Romandas Žiubrys: matyt, esu iš tų, kurie mažiau skundžiasi, bet patys imasi iniciatyvos. Daug kartų savo vaikams esu kartojęs žodžius „atsakomybė“, „pareiga“, „patriotizmas“ ir kt. Sako, vaikams reikia ne kalbų, o matomo savo tėvų pavyzdžio. Todėl niekada nesikračiau ir nesikratau atsakomybės šeimoje, nesikratau visuomeninių pareigų. Ir šįkart taip pat, jeigu galiu padaryti daugiau nei dabar, kodėl turėčiau bėgti nuo didesnių tikslų ir atsakomybės.

Kodėl turėtume rinktis būtent Jus? Nuo ko pirmiausia pradėtumėte darbą Seime?

Mindaugas Skritulskas: turiu du aukštuosius išsilavinimus: istorijos ir teisės, kalbu 4 užsienio kalbomis. Nemaža mano gyvenimiška ir poltinė patirtis: 20 metų, jau šeštą kadenciją esu renkamas į Palangos miesto tarybą, teko Lietuvai atstovauti ir ES Regionų komitete. Kartu dirbdamas su Palangos meru Šarūnu Vaitkumi esu taip pat prisidėjęs prie esminių kurorto pokyčių.
Vienu darbu strateginių pokyčių nepadarysi. Reikia esminių, prioritetinių permainų šiose svarbiausiose srityse: švietimo, ekonomikos skatinimo, sveikatos apsaugos, socialinės sistemos. Šios sritys vienaip ar kitaip yra susijusios, todėl tik kompleksiniai darbai gali duoti ilgalaikių, apčiuopiamų ir teigiamų rezultatų.

Romandas Žiubrys: esu galbūt vienas iš nedaugelio kandidatų, kuris kalba apie atstovavimą visam regionui, o ne vienam miestui ar rajonui. Ir man žinomos šio regiono problematikos. Rinkimų kampanijos metu asmeniškai aplankiau kiekvieną gyvenvietę, patyriau kokios prastos būklės keliais žmonėms tenka važinėti, kaip nesaugu vaikščioti šalikelėmis be šaligatvių ir kaip nejauku vakarais, kai neapšviestos gyvenamosios teritorijos. Bendraudamas turėjau galimybę iš pirmų lūpų išgirsti ne tik opiausias problemas, bet ir žmonių lūkesčius. Viena iš sričių, kurią pirmiausiai paliesčiau dirbdamas Seime – gyventojų iniciatyvų skatinimas. Matyčiau didelę prasmę, kad gyventojų iniciatyvos būtų finansuojamos ne tik savivaldybių biudžetų lėšomis, bet, kad prie to prisidėtų ir valstybė.

Ar drįstumėte balsuoti priešingai nei Jūsų partija (ar Jus iškėlusi partija), jei Jūsų pozicija tam tikru klausimu būtų kitokia?

Mindaugas Skritulskas: esminiais, vertybiniais klausimais vis dėlto partijoje turėtų būti sutarimas. Žinoma, prieš priimant sprendimus apie tai privalu diskutuoti bei siekti priimti bendrą konsencsusą. Jei, tarkime, aš tokiais principiniais klausimais esu vienintelis kitos nuomonės, nei visi kiti mano kolegos, gali kilti klausimas, ar aš esu ten, kur turėčiau būti? Pasisakyti kitais, eiliniais klausimais, manau, gali nuomonės ir skirtis, nėra ko bijoti balsuoti kitaip. Beje, ne kartą esu taip daręs ir būdamas miesto tarybos nariu.

Romandas Žiubrys: taip, nes manau, kad tai visiškai normalu demokratinėje valstybėje.

Kokia savybė žmoguje Jums pati svarbiausia? O politikoje?

Mindaugas Skritulskas: ištikimybė, ko gero, svarbiausia, kadangi ji apima ir kitus dalykus, pvz., tiesos sakymą, pasiaukojimą, atvirumą, nesavanaudiškumą ir pan. O politikoje gal žmogiškumas.

Romandas Žiubrys: gebėjimas išgirsti kitus, eiti į dialogą, ieškoti kompromisų – šios savybės man svarbios kiekviename žmoguje. Lietuvoje daug kalbančių, mažai klausančių, galbūt dėl to žmonės nuolat skundžiasi dėmesio iš valdžios institucijų stygiumi. Todėl mano siekis yra pirmiausia klausytis žmonių, girdėti jų lūkesčius ir, sėkmei nusišypsojus, būti jų balsu Seime. Šis įgūdis, kurį pats išsiugdžiau anksčiau, dirbdamas žurnalistinį darbą, labai svarbus ir politikui: be išankstinių nuostatų išgirsti įvairias nuomones ir siūlymus, atsijoti asmeninius interesus nuo visuomeninių, konsoliduoti žmonių ir valdžios institucijų pajėgas bendriesiems tikslams įgyvendinti – tokią matau regionuose išrinktų politikų misiją.

Kokiam savo įsitikinimui nenusižengtumėte, net jei dėl to tektų paaukoti politinę karjerą?

Mindaugas Skritulskas: kažkokio vieno įsitikinimo išskirti negalėčiau. Bet, manau, kad politinė karjera nėra toks svarbus dalykas, nei pasitikėjimo manimi, kaip žmogumi, praradimas. O jei aukoji savo įsitikinimus, dėl kurių tavo vardas vertinimas, vadinasi, eini nuokalne žemyn savo gero vardo praradimo link.

Romandas Žiubrys:  na, pavyzdžiui, kad ir tokiam, kuris grėstų valstybės suverenumui.

Jūsų didžiausia stiprybė ir didžiausias minusas.

Mindaugas Skritulskas: esu neįžeidus, tolerantiškas, todėl gebu priimti įvairias nuomones bei ieškoti priimtino sprendimo. Kaip bebūtų keista, žmogus apie savo minusus prasčiausiai žino – juos kur kas geriau žino kiti. Todėl atsakydamas į antrą klausimo dalį nenoriu būti netikslus ar neišsamus.

Romandas Žiubrys: mėgstu ir gebu sutelkti komandą, kuri motyvuotai siekia rezultato. Tai stiprioji mano charakterio savybė. Net neabejoju, jog kaip kiekvienas žmogus turiu ir minusų, tačiau stengiuosi elgtis taip, kad jie pernelyg nepasireikštų.

Ar Jūs esate tikintis žmogus?

Mindaugas Skritulskas: taip. jei būsiu išrinktas į Seimą, aš priesaiką baigsiu žodžiais “Tepadeda man Dievas”

Romandas Žiubrys: taip. Esu Kretingos parapijos pastoracinės tarybos narys.

Kaip vertinate savo oponentą?

Mindaugas Skritulskas: Romando gerai nepažįstu, tačiau, kiek susidariau įspūdį, tai išsilavinęs, inteligentiškas žmogus. Manau, kad gerai išmano kultūros sritį, kurioje daug metų dirba.

Romandas Žiubrys: džiaugiuosi galėjęs pažinti kandidatus, su kuriais teko susirungti Mėguvos vienmandatėje apygardoje per šiuos rinkimus, nes tuo pačiu pamačiau, kuo gyvena mūsų regiono rinkėjai. Asmeniškai Mindaugo Skritulsko nepažįstu, bet vertindamas viešumoje esančią informaciją spėju, jog mudviejų vertybės panašios.

Ir vis dėlto, kai visuomenė pribręs ir ateis diena, kai reiks balsuoti už vienalyčių santykių įteisinimą, būsite už ar prieš? Ir ar palaikote Laisvės partijos (taip pat ir I. Šimonytės) siekį dekriminalizuoti kanapių vartojimą?

Mindaugas Skritulskas: šiandien Popiežius Pranciškus sako, kad pritaria tos pačios lyties asmenų partnerystei. Pasak jo, „homoseksualūs asmenys yra Dievo vaikai ir turi teisę kurti šeimas“. Tai sunkiai būtų įsivaizduojama prieš dešimt metų. Netgi dabar skamba kiek netikėtai! Tačiau norim to, ar ne, pasaulis labai keičiasi, tie klausimai, kurie anksčiau buvo tabu, dabar per šiuos rinkimus keliami per kiekvienas politines diskusijas. Šie klausimai nėra paprasti, kadangi visuomenė tai vertina nevienareikšmiškai. Žinoma, apie tai bus diskutuojama ir naujame Seime, tačiau aš abejoju, ar bus priimti esmingai šių santykių reglamentavimą keičiantys įstatymai, kadangi nebus lengva rasti visiems priimtino sprendimo, kai tam nepritaria didžioji visuomenės dalis, kuriai atstovauja didžioji dalis Seimo narių. O dėl kanapių dekriminalizavimo, tai reikėtų suprasti ne kaip jų įteisinimą, bet apie bausmių sumažinimą, kai susiduriama su mažais kiekiais ne platinimo, bet vartojimo tikslu. Dabar jaunuolis pagautas su suktine taip vadinamos žolės gali būti tam tikromis aplinkybėmis pasiųstas į kalėjimą net iki 8 metų kaip už žmogžudystę! Tokia jauno žmogaus klaida gali jį negrįžtamai suluošinti visam gyvenimui. Taigi, diskusijos vyksta ne apie bausmių švelninimą narkotikų platintojams, bet buitiniams vartotojams.

Ar pritariate “valstiečių” žadamai tryliktai pensijai? Iš kokių valstybės biudžeto resursų matote galimybę ją skirti?

Romandas Žiubrys:  man svarbiausia pradėtų darbų, kurie mažina socialinę atskirtį bei skurdą, tęstinumas bei, reikia pripažinti, kad dėmesys socialiai pažeidžiamoms grupėms tikrai išaugo. Šiuo metu dar diskutuojama, ar visiems 13-oji pensija turi būti vienoda, ar turėtų būti atsižvelgta į stažą ir sumokėtus mokesčius, įvairi gali būti ir suma. O nuo galutinio Seimo apsisprendimo priklausys ir reikiamų biudžeto lėšų poreikis bei tuomet ir šaltiniai.

 10,307 peržiūrų (-a)

88% LikesVS
12% Dislikes