AB "Litgrid" Lietuvoje valdo daugiau kaip 7 tūkst. km oro linijų, daugiau kaip 200 transformatorių pastočių ir 17 tarpsisteminių linijų su kitomis šalimis. Asociatyvi nuotr.

Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius „Litgrid“ praneša apie pabaigtą svarbų teritorijų planavimo etapą dviejuose sinchronizacijos projektuose – linijose Darbėnai–Bitėnai ir Kruonio HAE–Bitėnai. Abiem joms yra parengti inžinerinės infrastruktūros vystymo planai ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos.

Tikslas – sinchronizacija su Europos tinklais

330 kV oro linijų Darbėnai–Bitėnai ir Kruonio HAE–Bitėnai statybos projektai yra ypatingos valstybinės svarbos projekto – elektros energetikos sistemos sinchronizacijos – sudėtinės dalys.

Įgyvendinant juos, siekiama strateginio Lietuvos tikslo – sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais, nes iki šiol Lietuva, Latvija ir Estija kartu su Rusija ir Baltarusija veikia vadinamajame BRELL žiede, kuriame elektros dažnis centralizuotai reguliuojamas Rusijoje.

„Litgrid“ atlikti skaičiavimai rodo, kad integravus Lietuvos elektros energetikos sistemą į kontinentinės Europos tinklus, esamas Vakarų Lietuvos tinklas  galimai taptų pernelyg apkrautas. Todėl buvo priimtas sprendimas sustiprinti šalies elektros perdavimo tinklą ir užtikrinti patikimą jo veiklą, tiek rekonstruojant esamas, tiek tiesiant naujas linijas.

„Litgrid“ Strateginės infrastruktūros departamento direktorė Gerda Krasauskė.

Darbėnų pastotę sujungs su Bitėnų Pagėgiuose

Beveik 140 km ilgio linija Darbėnai–Bitėnai sujungs Kretingos savivaldybėje planuojamą Darbėnų pastotę su Pagėgių savivaldybėje pernai išplėsta Bitėnų pastote. Didžioji linijos dalis bus rekonstruojama keičiant atramas ir pridedant antrąją grandį esamų linijų apsaugos zonos ribose, tačiau bus nutiesta maždaug 12 km ilgio nauja atkarpa ties Klaipėdos pastote, išplečianti esamą arba suformuojanti naują apsaugos zoną.

Kitos planuojamos linijos Kruonio HAE-Bitėnai bendras ilgis siekia 211 km, iš jų apie 62 km atkarpoje Vilkaviškio, Šakių, Jurbarko rajonų savivaldybėse bus formuojamas naujas inžinerinis koridorius, o beveik 39 km atkarpoje numatyta esamos linijos dalies nuo Jurbarko iki Bitėnų rekonstrukcija panaudojant esamą infrastruktūros koridorių.

Dar 110 km sudarys esamos linijos Kruonio HAE-Sovietskas dalis, kur jokie darbai nenumatomi.

„Litgrid“ ir kitos strateginius tikslus padedančios pasiekti šalys yra įsipareigojusios minimizuoti neigiamą poveikį aplinkai bei nedaryti nieko, kas gali turėti apčiuopiamą tiesioginį ar netiesioginį poveikį žmonių sveikatai. Su informacija apie vystymo planus ir poveikio aplinkai vertinimą galima susipažinti svetainės www.litgrid.eu polapyje „Tinklo plėtra“ paspaudus nuorodą „Strateginiai projektai“ ir pasirinkus linijos pavadinimą. Ten pat galima rasti ir būdus, kaip dalyvauti bei įsijungti į viešuosius svarstymus – užduoti klausimus ir teikti pasiūlymus.

„Sklandžiam procesų vykdymui reikalinga skaidri ir atvira komunikacija: įgyvendindami šiuos svarbius energetikos projektus, palaikome nuolatinį ryšį tiek su savivaldybėmis, tiek ir su vietos gyventojais, kurie turi sklypus apsaugos zonoje. Pastariesiems paštu išsiuntėme registruotus laiškus, kuriuose pristatome situaciją ir reikalingiausią informaciją. Svarbu paminėti, kad dar ne viskas galutinai apspręsta – tiek teritorijų planavimo, tiek poveikio aplinkai vertinimo procesai dar vyksta. Bet kuriuo atveju, esame pasiryžę atsakyti į visas interesantų užklausas ir atsižvelgti į kritines pastabas. Mūsų tikslas yra kartu su savivalda ir bendruomenėmis rasti tinkamiausius projektų įgyvendinimo būdus“, – teigia Gerda Krasauskė, „Litgrid“ Strateginės infrastruktūros departamento direktorė.

Planuoja 5 metams į priekį

„Litgrid“ darbinius procesus linijose Darbėnai–Bitėnai ir Kruonio HAE–Bitėnai planuoja penkiems metams į priekį. Iki 2021 m. trečiojo ketvirčio pabaigos planuojama patvirtinti inžinerinės infrastruktūros vystymo planą ir gauti sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai. Iki 2021 m. ketvirto ketvirčio pabaigos – nustatyti žemės sklypų servitutus ir specialiąsias žemės naudojimo sąlygas. Abiejų projektų statybos darbus numatoma užbaigti 2025 m., šiuo metu jau paskelbtas pirkimas projektavimo ir rangos darbams rekonstruojamiems abiejų projektų ruožams.

Šios linijos yra 2 iš 14 strateginių valstybės projektų, būtinų Lietuvos elektros sistemos sinchronizacijai su kontinentinės Europos tinklais. Šiuo metu pirmieji 2 iš šių projektų – Bitėnų skirstyklos rekonstrukcija ir 110 kV linijos Pagėgiai–Bitėnai statyba – jau įgyvendinti, dar vieną – 330 kV linijos Lietuvos elektrinė–Vilnius rekonstrukciją – numatoma pabaigti šiemet.

Baltijos šalių sinchronizaciją su kontinentinės Europos tinklais planuojama įgyvendinti 2025 m.

Valdo daugiau nei 7 tūkst. km oro linijų Lietuvoje

AB „Litgrid“, Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius, palaiko stabilų šalies elektros energetikos sistemos darbą, valdo elektros energijos srautus ir sudaro sąlygas konkurencijai atviroje elektros rinkoje.

Bendrovė Lietuvoje valdo daugiau kaip 7 tūkst. km oro linijų, daugiau kaip 200 transformatorių pastočių ir 17 tarpsisteminių linijų su kitomis šalimis, nuolat vykdo jų priežiūrą, siekiant užtikrinti tinkamą elektros energijos perdavimą visiems šalies gyventojams, įstaigoms ir kitoms organizacijoms.

Nuo 2010 m. gruodžio 22 d. AB „Litgrid“ akcijos įtrauktos į vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX Vilnius Papildomąjį prekybos sąrašą. 97,5 proc. AB „Litgrid“ akcijų valdo UAB „EPSO-G“, kurių 100 proc. akcijų priklauso LR Energetikos ministerijai.

 

 23,443 peržiūrų (-a)

67% LikesVS
33% Dislikes