Pandemijai nesiliaujant ir visai šaliai grįžtant prie griežtesnių karantino apribojimų, nuo gruodžio 16 d. iki sausio 31 d. švietimo įstaigose ugdymas bus vykdomas nuotoliniu būdu. Namuose mokytis liks vyresnių klasių mokiniai, pradinukams iki sausio 3 d. prailgintos atostogos, ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas toliau vyks kontaktiniu būdu. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kokiais atvejais suteikiamas nedarbingumo pažymėjimas ir mokama ligos išmoka vaiko priežiūrai.

 

Darželinukams ir priešmokyklinukams rekomenduojama likti namuose

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose kontaktiniu būdu bus ugdomi tie vaikai, kurių tėvai neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu. Jeigu tėvai gali dirbti nuotoliniu būdu ir jiems pavyksta suderinti darbą ir vaiko priežiūrą, darželinukams ir priešmokyklinukams rekomenduojama likti namuose. Tokiu atveju nedarbingumas ir ligos išmoka vaiko priežiūrai nėra skiriama.

SVARBU! Vaikas iki 6 metų negali būti paliktas vienas be priežiūros. Vaiko tėvai, įtėviai ar globėjai turi pasirūpinti, kad vaikas iki 6 metų, taip pat vaikas su negalia, atsižvelgiant į jo specialiuosius poreikius ir brandą, be objektyvios būtinybės neliktų be vyresnių kaip 14 metų asmenų priežiūros. Palikimu be priežiūros nelaikomas trumpalaikis (iki 15 minučių trukmės) vaiko iki 6 metų palikimas saugioje aplinkoje su 7–13 metų amžiaus vaikais, kurie pagal savo brandą yra pajėgūs jaunėliu pasirūpinti.

Pradinukams – prailgintos žiemos atostogos

Pradinukų žiemos atostogos prailgintos nuo gruodžio 14 d. iki sausio 3 d. Atostogų metu, kaip įprasta, pradinių klasių mokinių ugdymas vykdomas nebus, todėl vienam iš tėvų nereikės padėti vaikui mokytis nuotoliniu būdu. Per atostogas nesergančių vaikų priežiūrai nedarbingumo pažymėjimai nėra išduodami ir ligos išmokos nemokamos.

Pasibaigus žiemos atostogoms Vyriausybė spręs dėl pradinukų mokymo organizavimo, ar sugrįžti mokytis į klases, ar mokymą tęsti nuotoliniu būdu. Jeigu būtų nuspręsta pradinukų mokymą tęsti iš namų, nedarbingumo pažymėjimai galės būti išduodami ir ligos išmokos mokamos.

5 iki 12 klasių mokiniai nuotoliniu būdu jau mokosi nuo gruodžio 9 d. Tokio amžiaus vaikai yra savarankiški ir jų priežiūrai nedarbingumas nėra suteikiamas. Tačiau, jeigu nuotoliniu būdu šiose klasėse mokosi vaikas su negalia iki 21 metų, nedarbingumas gali būti išduodamas ir ligos išmoka skiriama už vaiko su negalia priežiūrą.

Vaikų su negalia ugdymas vyks įprastai

Specialiosiose mokyklose, taip pat bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse pagal pagrindinio ugdymo ar vidurinio ugdymo programas besimokantys vaikai su negalia bus ir toliau ugdomi įprastu kontaktiniu būdu. Nedarbingumas ir ligos išmoka šių vaikų priežiūrai neskiriamas.

Ligos socialinio draudimo įmokas moka ir išmokas gali gauti:

  • Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, valstybės tarnautojai, pareigūnai ir kiti turintys darbo ar tarnybos santykius.
  • Asmenys, gaunantys autorinius atlyginimus, pajamas iš sporto ar atlikėjo veiklos.
  • Asmenys, vykdantys individualią veiklą.
  • Individualiųjų įmonių savininkai, mažųjų bendrijų nariai, TŪB ir KŪB nariai.
  • Ūkininkai ir jų partneriai, kurių ūkis ne mažesnis nei 4 EDV (nesvarbu, ar deklaruoja pajamas).
  • Šeimynos dalyviai.
  • Meno kūrėjo statusą turintys darbingo amžiaus asmenys.

Verslo liudijimų turėtojai, ūkininkai ir jų partneriai, kurių ūkis mažesnis nei 4 EDV, ligos įmokų nemoka ir todėl išmokų gauti negali.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

[cec_corona country_code=”LT” flag = “false” active_items = “confirmed, active, recovered, deaths,todayCases”]

 27,174 peržiūrų (-a)

0% LikesVS
100% Dislikes