„Keičiasi laikai, keičiasi papročiai“, – byloja liaudies išmintis. Perfrazuodami šią mintį galime konstatuoti, jog besikeičiantis gyvenimo tempas diktuoja permainas ir UAB „Kretingos vandenys“. Dvejus metus vykusi įmonės valdymo organizacinės struktūros pertvarka yra baigta, o ją įgyvendinus sukurtas pagrindas dirbti taip, kad būtų gaunamas kuo didesnis ekonominis efektyvumas, kiltų klientų aptarnavimo kultūra ir kokybė, tinkamai veiktų įdiegtos sistemos, didėtų darbuotojų atlyginimai.

UAB „Kretingos vandenys“ direktorius Tomas Jurgutis.

Dešimtadaliu kilo atlyginimai
Pasak UAB „Kretingos vandenys“ direktoriaus Tomo Jurgučio, įmonės struktūros pertvarka buvo vykdoma dviem etapais. Po pirmojo išsigrynino darbuotojų atliekamos funkcijos ir turimi darbo krūviai. Iš įmonėje buvusių 84 darbuotojų etatų liko 67, o vėliau jų skaičius dar sumažėjo iki 63. Buvo imtasi perskirstyti funkcijas ir darbo krūvius ne tik brigadose, bet ir administracijoje.


Atlikus stebėjimus ir tyrimus pastebėta, kad remonto ir eksploatavimo brigadose dirbančių žmonių yra per daug. Įvertinus dirbančiųjų atostogų ar laikino nedarbingumo dėl ligų laiką, darbų sezoniškumą bei pasikonsultavus su kitų rajonų tokio pobūdžio įmonių vadovais buvo priimtas sprendimas sumažinti turimų etatų skaičių tiek, kad efektyviai būtų atliekami darbai, paliekant dirbti tik pačius kompetentingiausius specialistus.
Kaip sakė direktorius T. Jurgutis, mažinant etatų skaičių buvo atsižvelgta ir į tai, kad UAB „Kretingos vandenys“ turi metinį rangovą, kuris pagal sudarytą sutartį ir nupirktą paslaugą, reikalui esant, atlieka įvairius gedimų ir avarijų šalinimo darbus visame rajone.
„Tai savotiška greitoji pagalba ištikus bėdai“, – pajuokavo įmonės vadovas. Džiugina tai, jog, įgyvendinus pertrvarką, vidutiniškai apie 10 proc. kilo darbuotojų atlyginimai. O tai, anot direktoriaus, būtina, norint išlaikyti įmonėje kompetentingus specialistus.
Taip pat buvo įvertintas ir naujų vartotojų pajungimas (projektavimo ir montavimo darbai) į centralizuotus tinklus. Šiuos darbus rangovas irgi atlieka, nes, vadovo teigimu, tokios paslaugos teikimas įmonei tikrai nėra pelningas.
„Labai paprastai paaiškinus, mūsų įmonės darbuotojai su mūsų turima technika naujo vartotojo pajungimo darbus atlieka per savaitę, o rangovas, turėdamas aukštesnio lygio techninę bazę ir specialistus, užtrunka porą dienų. Rangovo paslauga įmonei yra tikrai naudingesnė nei išlaikyti daugiau darbuotojų etatų“, – teigė T. Jurgutis. Metinis rangovas atlieka ir elektros darbus, todėl, vykdant pertvarką, įmonėje atsisakyta elektriko etato.

Įkūrė Diagnostikos grupę
Po pirmojo pertvarkos etapo buvo pastebėta, jog nedaroma esamų vandentiekio, nuotekų ir lietaus kanalizacijos tinklų būklės analizė. Buvo įkurta Diagnostikos grupė, kuri pagal sudarytus grafikus ir planus atlieka tinklų apžiūras, įvertinimus ir sudaro sąmatas, kokių investicijų reikėtų seniems tinklams atnaujinti. Šios grupės specialistai taip pat atlieka vagysčių ir savavališkų neteisėtų prisijungimų analizę.
Analizuojant įmonės darbą ir valdymo organizacinę struktūrą buvo atkreiptas dėmesys, jog viena iš „silpnųjų“ veiklos sričių – gyventojų aptarnavimo kokybė. Įmonėje įdiegtas Gyventojų aptarnavimo kokybės standartas, tad būtina ugdyti darbuotojus taip, kad bendravimo su klientais tiek „gyvai“, tiek nuotoliniu būdu kokybė tikrai būtų aukšta.
„Tai ne tik turi būti, bet ir yra prioritetinė mūsų įmonės sritis. Privalome savo klientus aptarnauti kaip banke. Darbuotojai pirmiausia turi norėti taip dirbti, o paskui save ugdyti, kad pasiektume norimą klientų aptarnavimo lygį. Darbuotojams sudaromos visos sąlygos mokytis ir tobulėti. Labai tikiuosi, kad pertvarka tikrai duos apčiuopiamų rezultatų ir klientai bus patenkinti mūsų įmonės darbu“, – akcentavo T. Jurgutis.
Visa tai ir lėmė sprendimą rasti skyriaus vadovą su bankinio darbo patirtimi klientų aptarnavimo sferoje. Tai leido atsisakyti 2 buvusių darbuotojų etatų ir efektyvinti skyriaus darbą. Perskirsčius ir performavus personalo ir administravimo skyriaus specialistų funkcijas, atsirado Klientų aptarnavimo ir kokybės skyriaus vadovo etatas. Šis specialistas rūpinsis darbuotojų mokymu ir atliks bendravimo su klientais stebėseną darbo vietose.
Kas dar naujo valdymo organizacinėje struktūroje? Plėtros skyriuje įsteigtas 1 papildomas geografinės informacinės sitemos (GIS) inžinieriaus etatas. Šis etatas kaip ir laikinas, anot vadovo, kokiems trejiems metams.

Įdiegė GIS sistemą
UAB „Kretingos vandenys“ įmonei iš europinių lėšų yra įdiegta GIS sistema, kuri, tinkamai suvedus duomenis, ateityje leis žymiai opratyviau reaguoti į gedimus, avarijas, nustatyti jų priežastis ir sukaupti informaciją apie turimus inžinerinius tinklus. Įmonė planuoja per dvejus metus į šią sistemą suvesti visus duomenis apie tinklus Kretingos mieste.
„Įdiegdami GIS sistemą inventorizavome visus šulinius ir tinklus – vandentiekio, nuotekų ir lietaus kanalizacijas. Skyriuje dirba „universalūs“ specialistai – jie gali paruošti reikiamą techninę dokumentaciją, nubraižyti ribų aktus“, – kalbėjo T. Jurgutis.
Atsiradus GIS dispečerio programai ir iškilus poreikiui nuolat prižiūrėti telemetriją (SCADA sistema), buvo įsteigtas informacinių technologijų (IT), GIS, telemetrijos procesų vadovo etatas. Tai įmonei leis žymiai operatyviau prižiūrėti šias sistemas: internetinio puslapio administravimą, GIS dispečerio, GIS sistemos bei telemetrijos valdymo SCADA programos priežiūrą ir programavimą.
Atlikus stebėjimus, norint prisitaikyti prie greitai besikeičiančių įvairių viešųjų pirkimų reikalavimų, dar „gimė“ sprendimas steigti Juridinį ir viešųjų pirkimų skyrių. Anksčiau dirbęs juristas bus atsakingas ir už viešuosius pirkimus.

Atnaujino automobilių parką
UAB „Kretingos vandenys“ atsisakė ir aukcione pardavė senus lengvuosius automobilius, už kuriuos įmonė gavo daugiau kaip 15 tūkst. Eur. Atnaujintas lengvųjų automobilių parkas leido sutaupyti remonto ir kuro išlaidoms skirtas lėšas. Taip pat kur kas efektyviau paskirstytas turimas įmonės transportas.
Žinoma, bet kokia įmonės pertvarka darbuotojams sukelia nerimą. Įtampą stiprina ir tai, kad apie vykdomus ar planuojamus vykdyti pokyčius dažniausiai skleidžiami įvairūs gandai. Direktorius T. Jurgutis užtikrino, kad bendrovės ateities planuose darbuotojų skaičiaus mažinimo bei dar didesnių struktūrinių pokyčių tikrai nėra numatyta.
„Vienas iš svarbiausių komponentų, nulemiančių bendrovės sėkmę – stipri, puikius profesinius įgūdžius turinti ir motyvuota komanda. Linkiu mums visiems susitelkimo ir susikalbėjimo, motyvuoto požiūrio į darbą, naujų puikių startų – būkime darni komanda“, – sau ir savo įmonės kolektyvui linkėjo vadovas.
Užs. Nr. 4272

 40,353 peržiūrų (-a)

64% LikesVS
36% Dislikes