Jubiliejiniais Jurgio Pabrėžos gimimo metinių metais šios iškilios asmenybės vardu pavadintoje gimazijoje vyko integruotos pamokos.

,Žiūrėk, kad tavo gyvenimas būtų tylus ir ramus, nes toks Dievui patinka.“
Iš J. Pabrėžos atsisveikinimo su mokiniais

Sausio 15-oji – ypatinga diena ir Lietuvai, ir Kretingai, kadangi minime Jurgio Pabrėžos 250-ąsias gimimo metines. Be to, 2021 metus Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė mokslininko, botaniko, pedagogo, lietuvių kultūrinio sąjūdžio dalyvio, žemaičių raštijos veikėjo ir mokslo terminų kūrėjo, bibliofilo, kunigo pranciškono Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metais.
Šie metai ypatingi ir Jurgio Pabrėžos universitetinei gimnazijai. Turime gražią tradiciją kasmet visiems pirmų gimnazijos klasių mokiniams organizuoti integruotą tikybos, biologijos, geografijos, muzikos, lietuvių kalbos ir literatūros, dailės pamoką apie Jurgio Pabrėžos gyvenimą ir veiklą, siekdami, kad mūsų gimnazijos naujokai kuo daugiau žinotų apie šią iškilią asmenybę, kurios vardas suteiktas gimnazijai. 25 kartą tokia pamoka neįprasta savo forma, vieta, mokinių ir mokytojų skaičiumi jau įvyko rugsėjo 2 dieną. Pirmokų gimnazistų nuomone, šis renginys informatyvus, linksmas ir įdomus, nes daug naujo sužinojo apie XVIII a. Kretingą, Jurgį Pabrėžą, jo darbus ir nuopelnus Lietuvos mokslui. Mokiniams buvo smagu klausytis mokytojų, kurie užsidegę pasakojo apie J. Pabrėžą ir leido suprasti, kad derėtų didžiuotis savo gimnazijos vardu ir jį puoselėti.
Artėjančio jubiliejaus proga sausio 14 d. gimnazijos mokiniai dalyvavo nuotolinėje pamokoje, kurią vedė lektorė Nijolė Raudytė, Mažesniųjų Brolių Ordino Lietuvos Šv. Kazimiero Provincijos Kretingos Apreiškimo vienuolyno bibliotekos darbuotoja, ir papasakojo apie unikalią rankraščių kolekciją, neformalią lituanistinę mokyklą Kretingos bernardinų vienuolyne XIX a. Šios unikalios mokyklos dvasiniu vadovu kaip tik ir buvo J. A. Pabrėža.Visą savaitę nuo sausio 11 iki 15 dienos gimnazijos mokiniai, minėdami šią sukaktį, lankė J. A. Pabrėžos kapą, uždegė atminimo žvakutes.
Visus mokslo metus mokiniai kūrybiniais darbais mini ir minės šią sukaktį. Įvairių dalykų pamokose ir neformaliojo švietimo būreliuose vieni kuria kryžiažodžius, verčia J. A. Pabrėžos tekstus į kitas kalbas, kiti – piešia ar eiliuoja, trečių klasių gimnazistai rašo projektinius darbus… Jau spalį įvyko dailyraščio konkursas, kur mokiniai rašė J. Pabrėžos tekstus. Gimnazijos bibliotekoje eksponuojami mokinių sukurti akrostichai, skirti Jurgiui Ambraziejui Pabrėžai. Dar gimnazistai dalyvaus sportinėse J. A. Pabrėžos vardo varžybose. Bendradarbiaudami su Klaipėdos ir Šiaulių universitetais, mokyklomis partnerėmis pavasarį planuojame įvairiausiomis veiklomis pagerbti šią iškilią asmenybę.

MAŽAS DIDIS ŽMOGUS
Jurgis buvo mažas didis žmogus:
Universitete studijavo,
Raudėnuos kunigavo, pranciškonų ordinan įstojo,
Gimnazijoje mokė lotynų kalbos, gamtos mokslų…
Išrašė žolynais rankraštį, publikuotą vėliau,
Surinko įvairių augalų rūšių herbariumą…
Pabrėžos garsus darbas – 166 puslapių geografijos vadovėlis,
Ak, ar atmenat!?
Botanikos veikalui eksponatus keliaudams lasiojo,
Rinko žolėms vardus ir sudėjo į ,,Taislių auguminį“.
Ėjo iš Večių į Kretingą, daug kuo domėjos,
Žinot, ir žmones gydyt mokėjo,
Aš džiaugiuos, kad esu ten, kur lietuvių Da Vinčis gyveno.
Gintarė Bumblytė, II d kl.

ŽEMAIČIŲ TĖVAS
Jaukiame kambarėlyje silpna, vos plazdanti
Ugnelė blankia šviesa apšviečia
Ramų vyriškio veidą ir šalia jo gulintį
Gordijaus mazgą – „Taislių auguminį“.
Iš lėto jis varto jau parašytos knygos puslapius ir ant
Stalo vis rikiuoja įvairias žoleles bei grybus.
Palengva vyriškis viską išnagrinėja,
Apžiūri ir toliau tęsia savo užrašus. Liepsnai
Baigiant užgesti ir nakčiai aptemdžius kambarį botanikas nustojo
Rašyti, bet ir vėl, uždegęs naują žvakę,
Ėmė toliau darbuotis. Dabar ryški žvakės šviesa aiškiai apšvietė
Žinomo žemaičių kunigo, gydytojo, mokytojo Tėvo Jurgio
Ambraziejaus Pabrėžos veidą.
Karolina Miežetytė,III a kl.

SAPNAS
Jau vakaras, skaisčiai šypsos mėnuo,
Už lango ūžia vėjas šiaurus, o namuos taip
Ramu ir jauku. Šiltos rankos priglaudžia,
Grubūs pirštai šiurena man plaukus.
Ir tada panyru į sapną spalvingą, kur
Saulė žaidžia lange, smilgos man moja, draugai
Palaukėn kviečia, ir senelė pirštais narsto juodus rožančiaus karolius.
Ak, kaip gera…
Bet laikas jau prarijo nerūpestingas dienas.
Realybėn nyru ir tariu:
Ėch, kaip troškom tada būti suaugę!
Žėri danguje galybė žvaigždžių –
Aš toliau į šį sapną neriu.
Eva Eismontaitė, III a kl.

VIENUOLIS
Juodas sutanos šešėlis lauko vidury –
Ujamos smilgos širdžiai,
Rugpjūčio kaitros pasekmėms,
Gyjančioms širdies žaizdoms,
Išsiilgusioms sielos gelmėms lyg
Skausmą malšinantis vaistas.
Pasiklydęs minčių audroje,
Apsupty vienatvės tuščios
Belaisviu tampi lyg vienuolis minioj.
Rytinė rasos gaiva – išsigelbėjimas.
Ėjimas pirmyn, ramybė,
Žodžių bežadžių tyla –
Audros begalinės pabaigos pradžia.
Gintarė Kniukštaitė, IV b kl.

Aivaras Bočkus, baigė VGTU Pramonės gaminių dizainą, dabar – konsultantas internetinių svetainių klausimais, įkūrė MB.
Marija Einaitė, dabar studijuoja slaugos mokslus  Klaipėdos valstybinėje kolegijoje. 
Auksė Falkytė, dabar domisi muzika ir dainavimu.
Deimantė Vlasova, dabar – Klaipėdos universiteto turizmo ir rekreacijos specialybės trečiakursė
Edvinas Stropus, dabar – VGTU aviacijos inžinerijos ketvirtakursis.

Ramunė Masiokienė

Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija

 52,955 peržiūrų (-a)

83% LikesVS
17% Dislikes