Vida Kanapkienė. Živilės Zimnickaitės nuotr.

Prieš nepilną savaitę paminėjome Kretingos miesto gimtadienį, o šiandien jubiliejų švenčia Kretingos muziejaus direktorė Vida Kanapkienė.

Lietuvos ir Kretingos rajono politinė bei visuomenės veikėja, Lietuvos muziejų tarybos narė, Kretingos miesto bendruomenės pirmininkė, LDK Gedimino 5-ojo laipsnio ordino kavalierė Vida Kanapkienė gimė lygiai prieš 70 metų, 1951 m. sausio 28 d.  Mažeikių rajono Kulšėnų kaime.

1957–1961 m. mokėsi Dumaičių (Mažeikių rajono) pradinėje mokykloje, 1961–1968 m. – Sedos (Mažeikių rajono) vidurinėje mokykloje.

Vida Kanapkienė 1973 m. baigė tuometį Vilniaus pedagoginį institutą (dabar – Vytauto Didžiojo Universiteto Švietimo akademija), istorijos ir pedagogikos specialybę.

Dar mokykloje pradėjo kurti eiles. Dalyvavo rajono literatų susibūrimuose, Klaipėdos jaunųjų rašytojų sekcijoje. Pasirašo Vykos slapyvardžiu.

Nuo 1985 iki 1996 m. vadovavo Kretingos rajono tautodailininkams. Pirmosios kraštiečių kūrybinės stovyklos Kartenoje viena iš organizatorių (1997 m.). Per vadovavimo LTS Žemaitijos skyriaus Kretingos sekcijai metus buvo surengta daug tautodailininkų stovyklų, kuriose sukurti darbai papuošė miestą ir Pastauninko parką. Daug dalyvauta stovyklose ir už rajono ribų – Druskininkuose, Juodkrantėje, taip pat Danijoje.

Lietuvos muziejų tarybos narė. Lietuvos savivaldybių muziejų direktorių bendrijos tarybos narė. Vakarų Lietuvos Dvarų ir parkų asociacijos valdybos narė. Klubo „Kretingos krašto ainiai“ pirmininkė. Žemaičių kultūros draugijos narė. Kretingos miesto bendruomenės tarybos narė. Lietuvos centro sąjungos Kretingos skyriaus pirmininkė.

Nuo 1980 m. – Kretingos muziejaus direktorė.

Vidai Kanapkienei vadovaujant Kretingos muziejui, pranciškonų vienuolyno patalpose 1985–1986 m. buvo atidarytos stacionarios ekspozicijos (VIII a. moters rekonstrukcijos maketas, Imbarės piliakalnio įtvirtinimų maketas ir kt.), o 1992 m. muziejus perkeltas į grafų Tiškevičių rūmus. Nuo 1986 m. muziejuje veikia folklorinis ansamblis „Volungėlė“. Nuo 1996 m. organizuojami rajono kaimo bendruomenės vakarų ciklai „Metai ir žmonės“, nuo 1998 m. – tradicinės Dvaro šventės. 1998 m. muziejuje atidaryta „Žemaitoka-muziejėnoka“ mokyklėlė. 2002 m. Kretingos dvaro parke pastatytas Astronominis kalendorius su Saulės laikrodžiu. 2004 m. užbaigti Žiemos sodo oranžerijos avarinės būklės likvidavimo darbai.

2005 m. įrengti Dvaro parko takai, centrinėje parko dalyje atkurtas rožynas, tais pačiais metais atidaryta lauko ekspozicija „Atminties takas“, 2009 m. atstatytas ir pristatytas visuomenei I-as Dvaro parko fontanas. 2012 m. renovuoti Dvaro rūmai, 2015 m. – Ūkvedžio namas, jame įrengta nauja ekspozicija. 2018 m. įgyvendinant Kaimo plėtros fondo finansuojamą projektą „Tradicinių amatų centro įkūrimas ir plėtra“, tarp Amatų centro ir dvaro ratinės įrengtas Tradicinių amatų kiemelis amatams bei krašto tautinio paveldo produktams populiarinti, tapęs traukos centru ne tik kretingiškiams, bet ir svečiams. 2010–2018 m. laikotarpiu iš ES struktūrinių fondų bei valstybės lėšų už 3 mln. Eur pavyko restauruoti 6 avarinės būklės paminklinius pastatus ir įrengti 7 naujas ekspozicijas. Atnaujinta ratinė, ūkvedžio namas, atkurtas Mergaitės su skėčiu fontanas, veranda, nugriautas sovietmetį pastatytas baltų silikatinių plytų rūmų priestatas, parką darkiusi katilinė, modernizuotas ir neįgaliesiems pritaikytas Žiemos sodas.

Parengė daugybę scenarijų renginiams: „Dvaro šventė“ (1998, 2002, 2005, 2009), „Žmogus kaip žvakė“, skirtas žurnalistei S. Petraitienei atminti (2004), „Per pasaulį keliauja žmogus“, skirtas A. Puškoriaus 95 metų sukakčiai paminėti (2006), „Dambos amžius“, skirtas A. Barasos 60-mečiui paminėti (2006), „Kretingos rajono Garbės pilietis Rimantas Kviklys“ (2007), „Nuo baltos avelės iki puošnios suknelės“ (2008), „Kretingos rajono Garbės pilietė Nijolė Elijošaitienė“ (2008), „Vienintelė tokia“ (2009) ir kt. Parengė ir įgyvendino projektus: „Žemaitijos dvarų padavimai ir legendos“ (1998), „Paveldas-99“, „Paveldas-2001“ (1998–2002), „Orvydų sodyba – gamtos ir meno paminklas“ (2001), „Česlovo Milošo kūrybos žemė“ (2002), „Etninis paveldas mano aplinkoje“ (2002), „Kretingos rajono Garbės piliečiai“ (2007, 2008), „Žemaitiškos Užgavėnės Prancūzijoje“ (2008), muzikinė literatūrinė impresija „Reveransas šviesiajam Karoliui Chodkevičiui“ (2009) ir kt. Tradicinių Dvaro švenčių „Mėnuo su žvaigžde čia būti norėjo“ programų sudarytoja.

V. Kanapkienė – 2018 m. įgyvendinto Tiškevičių koplyčios-mauzoliejaus atnaujinimo projekto iniciatorė. Į atnaujintą koplyčios kriptą šešiuose karstuose sugrąžinti grafų šeimos bei jų aplinkos žmonių palaikai.

Kretingos muziejaus direktorė daug prisidėjo prie Kretingos muziejininkų triumfo dienos – 2020 m. rugpjūčio 28-osios, kai beveik po šimtmečio pertraukos grafų Tiškevičių rūmai Kretingoje įgavo autentišką vaizdą ir išplanavimą, atstačius istorinę, reprezentacinę dvaro rūmų verandą.

1986 m. už nuopelnus kultūrai Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu apdovanota Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino V laipsnio ordinu (Riterio kryžiumi). 2005 m. už svarų indėlį puoselėjant Lietuvos kultūros paveldą ir už muziejininkystės plėtrą įteikta Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Algirdo Brazausko padėka ir vardinis laikrodis, 2006 m. įteiktas Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos padėkos raštas. 2006 m. V. Kanapkienės vadovaujamam Kretingos muziejui suteikta pirmoji kategorija (ją turi tik 6 respublikos muziejai).

2009 m. už realizuojamus vertingus projektus skirta Kretingos rajono savivaldybės Tarybos kultūros ir meno premija. 2015 m. už kultūros puoselėjimą įteiktas aukščiausias šalies apdovanojimas – Garbės ženklas „Nešk savo šviesą ir tikėk“.

2015 m. vietos laikraščio skaitytojai Vidą Kanapkienę išrinko Metų žmogumi.

2016 m. V. Kanapkienei vėl skirta Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premija.

2019 m. už išskirtinius nuopelnus kultūrai – muziejaus plėtrą, grafų Tiškevičių dvaro pritaikymą turizmui, reprezentacijai, edukacijai, už garsios grafų Tiškevičių giminės palikimo Kretingoje atkūrimą ir puoselėjimą, už pastangas, kad visas šis turtas tarnautų šviesesnei žmonių dabarčiai ir ateičiai – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos išvakarėse Vilniuje Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis Kretingos muziejaus direktorei Vidai Kanapkienei įteikė Vyriausybės Kultūros ir meno premiją.

2020 m. muziejaus 85-mečio proga ilgametei jo vadovei Vidai Kanapkienei įteiktos šalies Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio ir kultūros ministro Mindaugo Kvietkausko padėkos. Kretingos muziejus tapo pirmuoju, turinčiu savo herbą, kurį 2020 m. spalio 5 d. patvirtino Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos Dokumentų priėmimo, patikros ir heraldikos komisija.

Interviu su Vida Kanapkiene skaitykite sausoo 30 d. “Švyturio” laikraštyje.

 

 

 11,324 peržiūrų (-a)

100% LikesVS
0% Dislikes