Nuo kovo 1 d. iki balandžio 23 d. bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai kviečiami dalyvauti socialinio plakato konkurse „Šalia mūsų ar už sienos“. Konkursą organizuoja Klaipėdos Vitės progimnazija kartu su partnere – Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešąja biblioteka, globoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Konkurso dalyviai kviečiami sukurti socialinį plakatą, kuris skatintų toleranciją ir specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių įtrauktį, perduotų svarbią žinią, kad mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, turi tokias pačias teises ugdytis bendrojo ugdymo mokykloje su kitais bendraamžiais, būti lygiaverčiais mokyklos bendruomenės nariais.

„Visuomenė dar stokoja tolerancijos, gebėjimo priimti kiekvieną vaiką tokį, koks jis yra.  Vis dar manoma, jeigu vaikas turi specialiųjų ugdymosi poreikių, jį reikia būtinai „pataisyti“, kad jis taptų „kaip visi“, arba nukreipti į specialiąją mokyklą užuot toje pačioje mokykloje kūrus tinkamas sąlygas. Tokios iniciatyvos, kaip ši, padeda keisti  visuomenės požiūrį, skatina mokinių toleranciją“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

Socialinio plakato konkurso idėjos autorės – Klaipėdos Vitės progimnazijos specialioji pedagogė Kristina Stankutė-Matė, 2015 m. Meilės Lukšienės premijos laureatė, ir logopedė Lina Dūdienė.  „Pokytis prasideda nuo kiekvieno iš mūsų vidinių nuostatų. Įtraukiojo ugdymo sėkmė didžiąja dalimi priklauso nuo mūsų pasirengimo priimti, padėti, suprasti. Tikiu Lietuvos mokinių nuoširdumu ir kūrybiškumu ir skatinu juos kviesti visuomenę priimti įvairių gabumų asmenis“, – sako Kristina Stankutė-Matė.

Socialinio plakato konkurse gali dalyvauti visi mokiniai nuo 7 iki 19 metų, labai kviečiama  į konkurso dalyvių komandas būtų įtraukti ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus.

Plakatai gali būti atlikti laisvai pasirinkta technika (pvz., iliustracija, fotografija, koliažas ar kt.). Kompoziciją turi sudaryti vaizdiniai elementai ir trumpas tekstas, išreiškiantis konkurso mintį. Kūrinys turi būti sukurtas ant A3 formato popieriaus, kartono ir pan. Socialinis plakatas gali būti sukurtas ir pasirinkta kompiuterine programa.

Konkursui gali būti pateikiami individualūs arba grupiniai (ne daugiau kaip 4 mokinių) darbai. Kiekvienas dalyvis konkursui gali pateikti ne daugiau kaip vieną darbą.

Sukurto darbo nuotrauka  (jei jis nėra sukurtas kompiuterine programa) siunčiama elektroniniu paštu: socialinisplakatas@gmail.com. Siunčiant laišką būtina pridėti dalyvio paraišką, kurioje nurodomas autoriaus vardas pavardė, mokykla, metai ir klasė, mokytojo ar švietimo pagalbos specialistas, el. paštas ir kontaktinis telefonas.

Konkurso darbai nuo kovo 1 d. iki balandžio 23 d. bus skelbiami feisbuko paskyroje „Šalia mūsų ar už sienos“. Balandžio 24-29 d. darbus vertins komisija. Balandžio 30 d. bus paskelbti konkurso nugalėtojai. Jie bus padovanoti prizais ir padėkos raštais. Konkurso nugalėtojų darbai bus atspausdinami spaustuvėje ir nuo gegužės 4 d. iki gegužės 28 d. eksponuojami Klaipėdos Imanuelio Kanto viešojoje bibliotekoje. Vėliau konkurso nugalėtojų darbų parodą bus galima eksponuoti ir kitose savivaldybėse.

Vertinant darbus ir išrenkant nugalėtojus bus atsižvelgiama į šiuos kriterijus: ar plakatas atitinka temą, ar plakato kūrimo komandoje dalyvavo specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, kokia meninė raiška, idėjos originalumas, informatyvumas, koks darbo formatas.

Konkurso nuostatus ir dalyvio anketą rasite feisbuko paskyroje “Šalia mūsų ar už sienos”. 

 150,437 peržiūrų (-a)

50% LikesVS
50% Dislikes