Darbo grupė švietimo pagalbos specialistų darbo ir apmokėjimo sąlygoms tobulinti rengia pasiūlymus, kaip galėtų keistis šių specialistų darbo apmokėjimas nuo ateinančių mokslo metų ir didėti atlyginimai. Pedagoginių švietimo pagalbos specialistų darbo apmokėjimui didinti ir papildomoms pareigybėms steigti nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. yra skirta per 10 mln. Eur.

„Švietimo pagalbos specialistų darbo ir apmokėjimo sąlygos sistemiškai nebuvo peržiūrimos daugelį metų. Kad padarytume tai profesionaliai ir įsiklausydami į visų suinteresuotų šalių nuomonę, subūrėme dvi specialistų grupes: pirmosios pasiūlymus turės aprobuoti platesnė ekspertų grupė, į kurią įtraukti visų švietimo pagalbos sričių atstovai“, – sako švietimo, mokslo ir sporto viceministras Ramūnas Skaudžius.

Pirminiu siūlymu, nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. švietimo pagalbos specialistų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai būtų tokie patys, kaip mokytojų, o prie darbo laiko normos, kuri taikoma mokytojams (36 val. per savaitę), būtų pereinama palaipsniui, per ilgesnį laiką darbo valandas didinant proporcingai pareiginės algos didėjimui. Šis siūlymas pateiktas svarstyti ekspertų grupei.

„Jeigu specialistų darbo valandos būtų ilginamos iki 36 val., kai darbo laiko norma šiuo metu yra mažesnė nei 36 val., atlyginimų koeficientai turėtų  didėti  proporcingai ilgėjančioms darbo valandoms. Siūloma didinti palaipsniui: per kelerius metus didinti valandas tuo pačiu procentu, kokiu didinami koeficientai. Tačiau labai norėčiau atkreipti dėmesį, kad daugėtų tik netiesioginio darbo su mokiniais valandų“, – sako darbo grupės narė Erika Leiputė-Stundžienė, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko pavaduotoja.

Tais atvejais, jei dabar specialistui nustatyta darbo laiko norma yra didesnė negu 36 val., pvz., švietimo pagalbos įstaigose – 40 val., siūloma jau nuo rugsėjo normą sumažinti iki 36 val.

„Šiuo metu švietimo pagalbos specialistų per mėnesį gaunama alga yra mažesnė nei mokytojų. Švietimo pagalbos specialistams nustačius tokius pačius pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus kaip mokytojams, jų atlyginimų atotrūkis nuo mokytojų būtų panaikintas. Sutarta, kad mokinių, tenkančių vienai švietimo pagalbos specialisto pareigybei, skaičiaus normatyvai nuo rugsėjo 1 d. nebūtų keičiami“, – sako Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos pirmininkas Egidijus Milešinas.

Kiti švietimo pagalbos specialistų darbo sąlygų klausimai bus svarstomi  tolesniuose posėdžiuose.

Darbo grupė švietimo pagalbos specialistų darbo ir apmokėjimo sąlygoms tobulinti buvo sudaryta  vasarį švietimo, mokslo ir sporto ministrės Jurgitos Šiugždinienės įsakymu. Į darbo grupę įtraukti švietimo pagalbos specialistus atstovaujančių asociacijų, profesinių sąjungų atstovai, šios srities ekspertai ir ministerijos darbuotojai. Darbo grupei vadovauja švietimo, mokslo ir sporto viceministras Ramūnas Skaudžius. Darbo grupei pavesta pateikti pasiūlymus dėl švietimo pagalbos specialistų pareiginių algų koeficientų, peržiūrėti darbo laiko normas, kitas darbo apmokėjimo sąlygas, funkcijas. Iki kovo 31 d. planuojama parengti siūlymus, kaip atnaujinti teisės aktus, reglamentuojančius švietimo pagalbos specialistų darbo apmokėjimo sąlygas, o iki birželio pabaigos – parengti teisės aktų projektus, nustatančius švietimo pagalbos specialistų funkcijas. Projektai bus teikiami svarstyti viešai, ketinama organizuoti viešąsias konsultacijas.

Švietimo, sporto ir mokslo ministerija

 99,712 peržiūrų (-a)

50% LikesVS
50% Dislikes