Augustinas Gaudutis.

Šiandien sukanka lygiai 125 metai, kaip Plungės rajono Čiūželių kaime 1896 metų kovo 5 dienągimė visuomenininkas, šaulys, Rainių kankinys, Darbėnų valsčiaus sekretorius, Lietuvių tautininkų sąjungos Kretingos rajono Darbėnų apylinkės pirmininkas, Kretingos šaulių rinktinės Darbėnų būrio valdybos narys Augustinas Gaudutis. 

Augustinas Gaudutis užaugo gausioje ūkininkų šeimoje. Baigė gimnaziją.

1919 metais dirbo Kulių valsčiaus valdybos sekretoriumi, 1920-1922 metais – Kretingos apskrities komendantūros raštininku, nuo 1925 metų balandžio 26 dienos – Kulių valsčiaus viršaičiu.

Pastatė namus valsčiaus savivaldybės ir policijos nuovados būstinei, rūpinosi švietimo reikalais, naujos pradinės mokyklos statyba, įkūrė šaulių ir lietuvių tautininkų sąjungų skyrius, kuriems ir vadovavo, atstovavo valsčiui Kretingos apskrities taryboje.

Apdovanotas Šaulių Žvaigždės ir Lietuvos nepriklausomybės medaliais. 1935 metais paskirtas Darbėnų valsčiaus savivaldybės sekretoriumi.

Suimtas namuose 1940 metų liepos 12 dieną, kalintas Kretingoje, spalio 4 dieną perkeltas į Telšių kalėjimą. Sovietų aktyvistų ir raudonarmiečių nukankintas 1941 metų birželio 24/25 naktį Rainių miškelyje netoli Telšių.

Palaidotas Telšių kapinėse.

 211,733 peržiūrų (-a)

100% LikesVS
0% Dislikes