Aplinkos projektų valdymo agentūra įspėja, kad nuo 2025 metų griežtės išmetamų į orą teršalų normos kurą deginančioms įmonėms.

Po 4 metų įmonės turės užtikrinti, kad kurą deginantys įrenginiai, kurių vardinė šiluminė galia didesnė kaip 5 MW, bet mažesnė kaip 50 MW, būtų draugiški aplinkai. O nuo 2030 m. turės pasirūpinti ir įrenginiais, kurių galia 1 MW ar didesnė, bet ne didesnė kaip 5 MW.

Siekiant mažinti išmetamų į orą teršalų kiekį, kad jis atitiktų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų reikalavimus, organizuojamas konkursas  oro taršos mažinimo įrenginių ir technologijų diegimo projektams finansuoti 1-50 MW katilinėse.

Aplinkos projektų valdymo agentūra pakartotinai kviečia įmones paskubėti teikti paraiškas dėl finansavimo. Šį kartą buvo atnaujinti konkurso kriterijai, todėl jame iki kovo 31 d. gali dalyvauti visas kuro rūšis deginančių įrenginių naudotojai. Finansuojamos priemonės taršai mažinti: filtrai, ciklonai, nauji degikliai ir kt.

Konkurse bus atsižvelgiama į vietovės, kurioje būtų įgyvendintas finansuojamas projektas, užterštumo kietosiomis dalelėmis lygį. Ten, kur užterštumas didesnis ir jo poveikį patiria didesnis gyventojų skaičius, t. y. miestuose, finansavimo sąlygos palankesnės. Taip pat jos palankesnės įmonėms, turinčioms mažiausios galios kurą deginančius įrenginius.

Aplinkos ministerija finansavimui yra skyrusi 2,5 mln. eurų, tačiau Aplinkos projektų valdymo agentūra įspėja, kad nesulaukus pakankamai paraiškų pagal šią finansavimo kryptį, bus manoma, kad įmonės direktyvinius reikalavimus numato pasiekti savo nuosavomis lėšomis. Tokiu atveju neįsisavintos lėšos balandžio mėnesį bus perskirstytos kitų finansavimo krypčių projektams finansuoti.

Informaciją apie paskelbtą kvietimą galima rasti čia.

 16,670 peržiūrų (-a)

50% LikesVS
50% Dislikes