Likus dviems savaitėms iki kovo 1-osios darbų pabaigos darželio „Ąžuoliukas“ priestato statybvietėje nesimatė ir iš tolo... Autoriaus nuotr.

Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas praėjusią savaitę rekomendavo Savivaldybės administracijos direktoriui Egidijui Viskontui kuo greičiau nutraukti rangos sutartį su Kretingos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ priestatą statančia bendrove „Indema“. Mat kitu atveju Savivaldybės gali likti „ant ledo“ – prarasti reikalaujamą sutarties vykdymo garantą ir įstrigti dar vienose „amžiaus statybose“.
Tik praėjusį antradienį įvykusiame Kontrolės komiteto posėdyje pirmąkart pradėta kalbėti apie lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ priestato statybos darbų rangos sutarties su UAB „Indema“ administravimo trūkumus. Paaiškėjo, jog sutarties dar praėjusių metų pabaigoje net nemėginta nutraukti, tačiau ji nebuvo ir pratęsta.
Kitaip tariant, rangovui paprasčiausiai buvo leista dirbti toliau, patikėjus pažadais visus darbus padaryti iki šių metų kovo 1-osios.
Pasak Savivaldybės administracijos direktoriaus E.Viskonto, pernai reikėjo sutartį nutraukti ir pradėti ieškoti kito rangovo, o sutartinių įsipareigojimų nevykdžiusiam rangovui taikyti įstatymuose numatytas sankcijas.
„Neįsivaizduoju, kodėl tai nebuvo padaryta. Jokių esminių priežasčių leisti statybininkams dirbti toliau nebuvo, – teigė E. Viskontas. – Todėl dabar gali prasidėti ilgai trunkantys ir sudėtingi teisminiai procesai“.
Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ priestatą pagal rangos sutartį UAB „Indema“ turėjo pastatyti iki praėjusių metų gruodžio 23-iosios. Paaiškėjus, jog tai padaryti rangovas nesugebės, spalio 12-ąją įvyko statybininkų bei Savivaldybės vadovų pasitarimas, kuriame be rangovo atstovų dalyvavo ir meras Antanas Kalnius, vicemeras Dangiras Samalius, tuometis Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Povilas Černeckis, Statybos skyriaus vedėja Rima Lukauskienė, jos pavaduotojas Andrius Kasputis, taip pat UAB „Klaipėdos projektas“ direktorius Juozas Tilvikas, UAB „Sweco Lietuva“ statinio statybos techninės priežiūros vadovas Raimondas Paulauskas.
Būtent šiame pasitarime buvo nuspręsta leisti rangovui UAB „Indema“ tęsti darbus, patikėjus pažadu viską užbaigti iki šių metų kovo 1-osios. Pasitarimo protokolą pasirašė Savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas A.Kasputis bei UAB „Indema“ statybos projektų vadovas Saulius Putna.
Iki šiol šis pasitarimo protokolas buvo pateikiamas kaip svarbiausias argumentas, dėl kurio rangovui leista dirbti iki šių metų kovo.
Pasitarime UAB „Indema“ taip pat pateikė ir patikslintą veiklų sąrašą, taip vadinamą darbų grafiką iki šių metų kovo 1-osios.
Dar praėjusiais metais Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas A.Kasputis „Švyturiui“ teigė, jog rangovas numatytus darbus padarys.
„Aišku, reikės dirbti daug sparčiau, nes dar nepadarytų darbų netrūksta. Tačiau iki pavasario statybininkai viską padaryti gali“, – sakė A.Kasputis.
Tuomečio Savivaldybės administracijos direktoriaus P.Černeckio nuomone, rangovo pažadai teikė vilčių, jog viskas bus padaryta laiku.
„Dabar nutraukti sutartį su rangovu nenaudinga, nes statybos užtruktų. Be to, naujas rangovas, jei jį ir pavyktų greitai surasti, už darbus jau paprašytų didesnio užmokesčio. Todėl geriau, kad darbus užbaigtų tas pats rangovas“, – sakė P.Černeckis.
Pagal patikslintą veiklų sąrašą, numatytą įgyvendinti iki šių metų kovo 1-osios, intensyviau pradėti darbuotis rangovas ketino tik praėjusių metų lapkritį. Per lapkričio mėnesį planuota padaryti darbų už 31 tūkst. 541 eurą, per gruodį – už 50 tūkst. 253 eurus, per šių metų sausį – už 52 tūkst. 300 eurų, o per vasarį – už 55 tūkst. eurų.
Pasak Savivaldybės tarybos nario Konstantino Skieraus, nenuostabu, kad rangovui savo planų įgyvendinti nepavyko.
„Manau, kad visų veiklų sąraše numatytų darbų rangovas įgyvendinti ir neplanavo, nes tai padaryti per tokį laikotarpį, ypač žiemą, neįmanoma. Kad iki kovo 1-osios objektas nebus užbaigtas, aišku turėjo būti jau pernai spalį. Keista, kodėl tuomečiai Savivaldybės vadovai patikėjo nerealiais rangovo pažadais“, – „Švyturiui“ sakė K.Skierus.
Kontrolės komiteto pirmininkės Jolitos Vaickienės nuomone, būtina imtis kardinalių priemonių ir rangos sutartį su UAB „Indema“ nutraukti.
„Savivaldybės administracija turėtų kuo skubiau nutraukti sutartį, nes kitaip galime patirti nuostolių. Dar blogiau – gali atsitikti taip, kaip atsitiko su Sporto kompleksą stačiusia bendrove „LitCon“. Rizikuojama įsivelti į labai sudėtingus teisminius procesus“, – sakė J.Vaickienė, pasiūliusi Kontrolės komiteto vardu rekomenduoti Savivaldybės administracijai kuo skubiau imtis priemonių ir rangos sutartį su UAB „Indema“ nutraukti.
Dabar lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ priestato statybvietėje statybininkai po truputį kruta, nes rangos sutartis dar nenutraukta. Ji gali galioti iki tol, kol bus užbaigti visi numatyti darbai arba kol sutartis nebus nutraukta vienašališkai.
Savivaldybės administracijos direktorius E.Viskontas „Švyturiui“ teigė, jog rangos sutartis su UAB „Indema“ bus nutraukta.
„Dabar konsultuojamės su teisininkais, kaip geriau tai padaryti. Jau anksčiau buvo padaryta daug didelių klaidų. Būtinai eisime link sutarties nutraukimo“, – sakė E.Viskontas.

 9,482 peržiūrų (-a)

100% LikesVS
0% Dislikes