Šiandien sukanka lygiai 100 metų, kaip įvyko Palangos perėmimo iš Latvijos iškilmės.

Lietuvos Ūkininkas, 1921 m. balandžio 7 d. p.6., epaveldas.lt

Nuo 2018 m. oficialiai Latvijai priklausiusi Palanga 1921 m. kovo 21 d. Tarptautinės arbitražo komisijos pirmininko Džeimso Jango Simpsono sprendimu atiteko Lietuvai.

Latviai iš Palangos pastraukė po 9 dienų – kovo 30-ąją. O jau tos pačios dienos vakare į Palangą atvyko Kretingos šauliai (Kretingos šaulių skyrius įsteigtas 1920 m. spalio 25 d.) ir ėmėsi padėti palangiškiams sutikti garbingus svečius iš Laikinosios sostinės – Kauno.

Palangos gatvės buvo išpuoštos Lietuvos trispalvėmis vėliavėlėmis ir Vyčio skydeliais, pastatyti gėlių ir žolynų girliandomis išpuošti Garbės vartai su užrašu „Sveiki, broliai“, pro kuriuos turėjo įžengti Lietuvos kariuomenė ir iš Kretingos geležinkelio stoties atvykę oficialūs valdžios atstovai.

Kovo 31 d. įvyko Palangos perėmimo iškilmės. Pro Garbės vartus prajojo 2-ojo kavalerijos pulko pirmasis eskadronas, vadovaujamas kapitono Povilo Plechavičiaus, ir 1 husaro pulko orkestras, pražygiavo Lietuvos kariuomenės pėstininkai ir Kretingos šaulių būrys. Į iškilmes buvo atvykę Steigiamojo Seimo vicepirmininkas Justinas Staugaitis, kariuomenės vadas generolas Silvestras Žukauskas, pasižymėjęs nugalint lenkų kariuomenę Širvintų – Giedraičių fronte, principingai ir atkakliai Lietuvos poziciją dėl Palangos derybose ginęs Antanas Smetona, rašytojai Jonas Mačiulis – Maironis, Juozas Tumas – Vaižgantas, Antanas Žukauskas – Vienuolis, daug svečių iš Kauno ir vietinių apylinkių gyventojai.

Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje buvo aukojamos Šv.Mišios, po kurių ant Birutės kalno įvyko iškilmingas minėjimas ir koncertas. Ir šiandien Palangos botanikos parke, užlipę ant Birutės kalno, prie ten esančios koplytėlės sienos pamatysime pritvirtintą lentelę su tuos įvykius menančiu užrašu: „1921 03 31 dalyvaujant Lietuvos kariuomenei, Palangos minioms ir svečiams grįžo Lietuvai Birutės ir Kęstučio dvasia gyvas buvęs Palangos kraštas“.

Edinburgo universiteto profesorius Dž. J. Simpsonas už palankų Lietuvai verdiktą ir grąžintą Palangos kraštą buvo apdovanotas LDK Gedimino ordinu, o viena gražiausių Palangos centrinių gatvių pavadinta jo vardu.

Apie tai, kaip tarp Latvijos ir Lietuvos vos neįvyko karas ir kaip apskritai Palangos kraštas buvo patekęs į kaimynų latvių valdas, skaitykite ateinančiame – balandžio 3 d. – “Švyturio” laikraštyje.

Stasys Ignatavičius

Lietuvos šaulių sąjungos V. Putvinskio-Pūtvio klubo prezidentas

 

 26,343 peržiūrų (-a)

83% LikesVS
17% Dislikes