Baublių mokyklai-daugiafunkciam centrui kol kas pavyko išlikti nepaliestam švietimo įstaigų pertvarkos.

Kovo 25-osios posėdyje Savivaldybės taryba balsų dauguma suteikė malonę Baublių mokyklai-daugiafunkciam centrui – nusprendė kol kas šios mokymo įstaigos nereorganizuoti ir neprijungti jos prie Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro. Tačiau toks Tarybos sprendimas tik suteikė baubliškiams ne itin realią viltį, kuri iki rugsėjo 1-osios gali išgaruoti.

Turbūt sulauks paskutinės rugsėjo 1-osios
Naujajame Kretingos rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2024 mendrajame plane buvo numatyta šiemet reorganizuoti Grūšlaukės mokyklą-daugiafunkcį centrą, prijungiant jį prie Darbėnų gimnazijos ir paverčiant gimnazijos Grūšlaukės skyriumi, o Baublių mokyklą-daugiafunkcį centrą prijungti prie Jokūbavo A.Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro.
Tarybos sprendimu Grūšlaukės mokykla-daugiafunkcis centras nuo šių metų rugsėjo 1-osios jau vadinsis Darbėnų gimnazijos Grūšlaukės skyriumi. Baublių mokykla rugsėjo 1-ąją galbūt dar sutiks kaip atskiras struktūrinis vienetas.
Kad Baublių mokyklos kol kas reorganizacija nepaliestų, pasirūpino Tarybos narys Valerijonas Kubilius, pasiūlęs Tarybai atsižvelgti į baubliškių prašymą ir nieko nekeisti.
„Baublių mokykloje-daugiafunkciame ventre dar yra 5-8 klasių mokinių. Kodėl reikia juos versti važiuoti mokytis į Jokūbavą, jei kol kas gali tai daryti Baubliuose. Jei mokinių skaičius ir toliau mažės, tada galėsime ir nuspręsti“, – Tarybos posėdyje kalbėjo V.Kubilius, kurio pasiūlymui dauguma politikų pritarė.
Sprendimas dabar nereorganizuoti Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro padėjo bent laikinai išsaugoti ne tik 5-8 klasių mokinius, bet ir direktoriaus, buhalterio, raštinės vedėjo bei dalį kai kurių kitų administracinių etatų.
2021-2024 metų pertvarkos plane buvo numatyta naikinti minėtus etatus bei 0,5 ūkio dalies vedėjo, 0,25 rūbininko etato.

Grūšlaukiškiams taip nepasisekė
Grūšlaukiškiams taip nepasisekė. Grūšlaukės mokyklai-daugiafunkciam centrui tapus Darbėnų gimnazijos skyriumi, bus naikinami direktoriaus, buhalterio etatai, 0,75 raštinės vedėjo, 0,5 pavaduotojo ūkio reikalams etato. Dabartiniams mokyklų direktoriams numatoma siūlyti skyriaus vedėjų/pavaduotojų ugdymui pareigybes.
Reorganizavus Grūšlaukės mokyklą-daugiafunkcį centrą planuojama sutaupyti apie 4 tūkst. 679 eurus per mėnesį.
Numatytos ir išeitinės kompensacijos bedarbiais likusiems darbuotojams. Jiems numatoma skirti apie 30 tūkst. 548 eurus, iš kurių 10 tūkst. 421 eurą sudarys rajono biudžeto lėšos.

Kaimo mokyklų ateityje neliks
Grūšlaukės mokyklos-daugiafunkcio centro direktorė Petronėlė Jocienė „Švyturiui“ teigė, jog tokia reorganizacija nebuvo staigmena.
„Jau šiais mokslo metais mūsų mokykloje nebuvo komplektuojamos 5-8 klasės, nes nebuvo mokinių. Mes labiau dirbame kaip pradinė mokykla. Tačiau turime ir ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo grupes, kurias lanko vaikai nuo dvejų metų. Galime pasidžiaugti, kad mažylių vis dėlto daugėja – kitais metais planuojame atidaryti dar dvi grupes“, – sakė P. Jocienė.
Direktorės nuomone, anksčiau ar vėliau panašus likimas laukia ir Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro. Dabar jame iš viso mokosi 55 mokiniai, o 5-8 klasėse – 16 mokinių. Tačiau sukomplektuotos jungtinės klasės, kurios netolimoje ateityje tikriausiai visai išnyks.
„Šiuo metu Vyriausybė rengia teisės aktą, kuriuo remiantis mokyklose negalės būti komplektuojamos jungtinės klasės. Jei bus priimtas toks Vyriausybės nutarimas, kaimo mokyklose jungtinių klasių neliks ir jos anksčiau ar vėliau turės būti reorganizuojamos bei prijungiamos prie kitų didesnių mokyklų“, – teigė Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Asta Burbienė.

Pertvarkos reikėjo jau pernai
Baublių ir Grūšlaukės mokyklos-daugiafunkciai centrai buvo paskutinės mokymo įstaigos, dar nepaliestos mokyklų tinklo pertvarkos. Dabar liko tik Baubliuose.
„Tokių mokyklų, kur trūksta mokinių ir kurias reikia reorganizuoti, neturėjo likti jau pernai, kai buvo įgyvendinamas 2016-2020 metų pertvarkos planas. Kitaip tariant, pasibaigė pirmasis pertvarkos etapas, o dabar prasidėjo antrasis“, – sakė A.Burbienė.
Nesiginčijama, jog mokyklų pertvarka yra pakankamai skausmingas procesas, sulaukiantis įvairių žmonių reakcijų. Todėl nenuostabu, kad Švietimo skyriaus vedėjai A. Burbienei buvo sudėtinga paaiškinti Tarybos nariams, kad didesnėje, daugiau mokinių turinčioje ir taip pat didesnį finansavimą gaunančioje mokykloje mokiniams paprasčiau suteikti tinkamas ugdyti sąlygas.
„Kitose mokyklose 5-8 klasių mokiniai ugdysis ne jungtinėse klasėse. Juos mokys mokytojai savo sričių specialistai, todėl bus užtikrintas kokybiškesnis ugdymas. Mokiniai turės daugiau galimybių rinktis jų poreikius atitinkantį ugdymo turinį bei gerės švietimo pagalbos prieinamumas“, – tikino A. Burbienė.

 17,460 peržiūrų (-a)

50% LikesVS
50% Dislikes