Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje veikianti darbo grupė pateikė konkrečius siūlymus dėl švietimo pagalbos specialistų darbo ir apmokėjimo sąlygų tobulinimo. Atsižvelgus į juos bus rengiamos įstatymo pataisos ir teikiamos svarstyti suinteresuotoms grupėms.

Siūloma švietimo pagalbos specialistų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. nustatyti tokius, kokie yra taikomi mokytojams. Švietimo pagalbos specialistų pareiginės algos koeficientai ir pareiginės algos didėtų vidutiniškai iki 20 proc. Taip pat siūloma numatyti, kad šie koeficientai didinami, kai švietimo pagalbos specialistai dirba bendrosios paskirties mokyklose su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių.

Kartu siūloma švietimo pagalbos specialistų pareigybėms nustatyti savaitinį darbo valandų skaičių, kaip ir kitiems pedagogams. Švietimo pagalbos specialistų, kurie šiuo metu per savaitę dirba mažiau kaip 36 valandas, darbo laiko normą siūloma palaipsniui didinti, proporcingai pareiginės algos didinimui. Specialistų, kurie šiuo metu per savaitę dirba 40 valandų, darbo laiko normą siūloma sumažinti iki 36 valandų.

Siūloma nustatyti, kad specialiųjų pedagogų, logopedų, surdopedagogų ir tiflopedagogų, dirbančių mokyklose, socialinės globos įstaigose, sutrikusio vystymosi kūdikių namuose su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais, darbo laikas per savaitę būtų 32 valandos, prie dabar esančių 27 valandų pridedant 5 val. netiesioginiam darbui su mokiniais ar vaikais, t. y. pasirengimui konsultacijoms ar panašiai veiklai.

Tokiu pačiu principu siūloma koreguoti ir su mokyklinio amžiaus vaikais dirbančių švietimo pagalbos specialistų darbo laiko normą ir nustatyti 28 valandas per savaitę, pridedant prie dabartinių 23 valandų 5 val. netiesioginiam darbui su vaikais.

 Psichologų, jų asistentų ir švietimo pagalbos įstaigose dirbančių socialinių pedagogų, specialiųjų pedagogų, logopedų, surdopedagogų ir tiflopedagogų, kurių darbo laikas per savaitę šiuo metu yra 40 valandų, būtų toks pat, kaip mokytojų – 36 valandos. Socialinių pedagogų, dirbančių mokyklose, darbo laikas išlieka, koks yra dabar – 36 valandos.

Dėl socialinių pedagogų, psichologų asistentų, psichologų, taip pat švietimo pagalbos įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, logopedų, surdopedagogų ir tiflopedagogų funkcijų ir darbo laiko paskirstymo pagal jas, atsižvelgiant į darbo specifiką, bus diskutuojama tolesniuose darbo grupės posėdžiuose.

Atlyginimus didinti ir nustatyti 36 val. darbo savaitę siūloma ir judesio korekcijos specialistams. Vidutiniškai 20 proc. būtų didinami ir švietimo pagalbos įstaigų vadovų, taip pat jų pavaduotojų ir skyrių vedėjų, kurių darbas priskiriamas pedagoginiam, atlyginimai.

Pedagoginių švietimo pagalbos specialistų darbo apmokėjimui didinti ir papildomoms pareigybėms steigti nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. yra skirta per 10 mln. Eur. Šiuo metu švietimo pagalbos specialistų per mėnesį gaunama alga yra mažesnė nei mokytojų.

Darbo grupė švietimo pagalbos specialistų darbo ir apmokėjimo sąlygoms tobulinti buvo sudaryta  vasarį švietimo, mokslo ir sporto ministrės Jurgitos Šiugždinienės įsakymu. Į darbo grupę įtraukti švietimo pagalbos specialistus atstovaujančių asociacijų, profesinių sąjungų atstovai, šios srities ekspertai ir ministerijos darbuotojai. Darbo grupei vadovauja švietimo, mokslo ir sporto viceministras Ramūnas Skaudžius. Darbo grupei buvo pavesta iki kovo 31 d. parengti siūlymus, kaip atnaujinti teisės aktus, reglamentuojančius švietimo pagalbos specialistų darbo apmokėjimo sąlygas, o iki birželio pabaigos – teisės aktus, nustatančius švietimo pagalbos specialistų funkcijas.

Švietimo, sporto ir mokslo ministerija

 28,670 peržiūrų (-a)

50% LikesVS
50% Dislikes