Šv. Pranciškaus paveikslas po ketverių metų – jau restauruotas – sugrįžo į Kretingos bažnyčią. Aisto Mendeikos nuotr.

Ketvirtadienį Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švenčiausiajai Mergelei Marijai bažnyčioje buvo pašventintas po restauravimo iš Mykolo Žilinsko dailės galerijos į Kretingą sugrįžęs šv. Pranciškaus paveikslas.

Tapytas prieš pora šimtų metų
Šis paveikslas tapytas iki 1829 m. nežinomo meistro aliejiniais dažais ant drobės, puoštas metalo aptaisais.
Paveiksle vaizduojamas Šv. Pranciškus, rankoje laikantis knygą, kurioje galima perskaityti įrašą lotynų kalba: „Regula et vita F. F. Minor. S. Franc. Promittit obedientiam et reverantiam Dno P. P. et Eccl: Rom. Cap.“ Išvertus į lietuvių kalbą tai reiškia: „Mažesniųjų brolių gyvenimo taisyklės: brolis Pranciškus pasižada klusnumą ir pagarbumą Viešpačiui, popiežiui ir Romos bažnyčiai.“
Knygą iš apačios prilaiko angeliukas, strėnas persijuosęs baltu audiniu, ant dešiniojo peties užsimetęs besiplaikstantį raudoną apsiaustą. Šv. Pranciškaus figūra stovi nedideliu kontrapostu, galva kiek palenkta. Šventojo delnai ir pėdos pažymėti stigmų.
Paveikslas registruotas kultūros vertybių registre.
Paveikslą restauravo restauratorius Kęstutis Banys.

Ketvirtadienį Šv. Pranciškaus paveikslą pašventino klebonas Juozapas Marija Žukauskas. Jolantos Klietkutės nuotr.

Pranciškonų globėjas
„Švyturio“ paklaustas, kokią reikšmę šis paveikslas turi Kretingos parapijai, klebonas Juozapas Marija Žukauskas užtikrintai atsako: „Vis dėlto kadangi tai yra pranciškonų bažnyčia, o Šv. Pranciškus yra pagrindinis pranciškonų šventasis ir globėjas. Tiesa, šis paveikslas ir anksčiau kabėjo bažnyčioje, tačiau prieš ketverius metus buvo išvežtas restauracijai, o vietoj jo kabėdavo tik paveikslo nuotrauka.“
Tiksli Šventojo Pranciškaus Asyžiečio (lot. Franciscus de Assisi, Franciscus Assisiensis), gimusio kaip Giovanni di Pietro di Bernardone (lietuviškai – Jonas, Petro sūnus, Bernardo anūkas) gimimo data nežinoma. Manoma, kad jis gimė laikotarpyje nuo 1181 m. gruodžio ir 1182 m. rugsėjo Asyžiuje, Spoleto kunigaikštystėje (dabar – Italija). Mirė 1226 m. spalio 4 d.
Praėjus dviem metams po Pranciškaus mirties, 1228-aisiais, popiežius Grigalius Pranciškų paskelbia šventuoju.
Šv. Pranciškus – vienuolis, katalikų šventasis, įkūręs Mažesniųjų brolių ordiną (labiau žinomą kaip pranciškonų ordiną) bei prisidėjęs prie Šv. Klaros Neturtėlių seserų ordino įkūrimo.
Yra Italijos, gyvūnų, katalikybės plėtros, gamtosaugos ir prekybininkų globėjas. Jo relikvijos saugomos Šv. Pranciškaus Asyžiečio bazilikoje.

Išsamiau ne tik apie paveikslą, bet apie visą Šv. Pranciškaus altorių skaitykite Jolantos Klietkutės 2019 metų straipsnyje

Šv. Pranciškaus altorių Kretingoje laimino kardinolo ranka

 56,220 peržiūrų (-a)

100% LikesVS
0% Dislikes