UAB „Kretingos vandenys“ darbuotojai vis dar nustato atvejų, kai gyventojai savavališkai yra prisijungę prie centralizuotų vandens tiekimo ar nuotekų surinkimo tinklų.
Norime informuoti, kad savavališku prisijungimu prie vandens tiekimo ar nuotekų surinkimo tinklų laikomi tokie atvejai:
• prisijungimas be vandens tiekėjo leidimo ar priežiūros;
• prisijungimas turint tiekėjo leidimą ir jam kontroliuojant, bet nustatyta tvarka negavus reikiamos tiekėjo pažymos;
• kai nesudaryta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis;
• savavališkai nuimtas ar pakeistas įvadinis vandens skaitiklis;
• savavališkai rekonstruotas arba pakeistas į kitą vietą vandens apskaitos mazgas.
Kad prisijungimas prie vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų būtų teisėtas, gyventojas turi eilės tvarka atlikti šiuos darbus:
• išsiimti prisijungimo prie centralizuotų vandentiekio, buitinių ir paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų technines sąlygas, vadovaujantis išduotomis techninėmis sąlygomis parengti vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo projektą, nustatyta tvarka atlikti prijungimo darbus;
• įsirengti vandens apskaitos mazgą ir išsikviesti UAB „Kretingos vandenys“ specialistus, kad įrengtų vandens apskaitos prietaisus;
• sudaryti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį.
Jei vandens tiekimo ar buitinių nuotekų surinkimo tinklai yra pajungti ir neįvykdyta nors viena iš aukščiau išvardintų sąlygų – tai yra savavališkas prijungimas.
Siekiant išvengti baudų už savavališką paslaugų naudojimą išrašymo, UAB „Kretingos vandenys“ skelbia amnestiją, kurios metu savavališkai prisijungusiems prie vandens tiekimo ar nuotekų surinkimo tinklų nebus taikomos jokios baudos. Norėdamas išvengti baudos, gyventojas apie savavališką prisijungimą turi pranešti UAB „Kretingos vandenys“ telefono Nr. 8-445-78565 ir passpaudus „8“ klavišą (Anoniminė linija) arba paskambinus telefono Nr. 8-455-43819 (Klientų aptarnavimo ir kokybės skyriaus vadovui). Pranešus apie tai klientų aptarnavimo ir kokybės skyriaus vadovui, gyventojui bus paaiškinta, kaip įsiteisinti esamą situaciją ir bus apskaičiuotas realus sunaudoto vandens ir (ar) išleistų nuotekų kiekis per savavališko paslaugų vartojimo laikotarpį. Lengvatinė tvarka bus taikomos tik tiems gyventojams, kurie praneš apie savavališkus prisijungimus iki 2021-06-30.
UAB „Kretingos vandenys“ sudaro išskirtines sąlygas įsiteisinti ir legaliai naudotis vandens tiekimo ir buitinių bei lietaus nuotekų šalinimo paslaugomis.
Po šių metų liepos mėn. 1 d. nustačius savavališkus pasijungimų atvejus vandens suvartojimas ir baudos bus apskaičiuojamas vadovaujantis Aplinkos ministro įsakymu patvirtintomis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklėmis. Pagal taisyklių 49-521 punktus iš asmens, išleidžiančio nuotekas per savavališkai prijungtą 110 mm diametro vamzdį, vandens tiekėjas turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius, kurių dydis gali siekti net 9440 Eur.

UAB „Kretingos vandenys“ administracija

 16,492 peržiūrų (-a)

100% LikesVS
0% Dislikes