Šiandien 10 val. prasidėjo 32-asis Ketingos rajono tarybos posėdis, kuriame bus svarstoma beveik 40 sprendimo projektų. Kitą kartą rajono politikai rinksis tik rugpjūtį, nes liepą išeina atostogauti. 

Posėdyje nedalyvauja dvi Tarybos narės – “valstietė” Dalia Martišauskienė ir socdemė Augenija Juknevičienė.

2021 m. birželio 30 d. 32-ojo Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdžio DARBOTVARKĖ

 Dėl 32-ojo rajono savivaldybės Tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo. Pranešėjas – A. Kalnius.

 1. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-42 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (spr.prj.T1-244). Pranešėjas – G. Jonauskas.
 2. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2134 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo“ pakeitimo (spr.prj.T1-235). Pranešėja – A. Rumbutienė.
 3. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo (prj.T1-246). Pranešėja – A. Rumbutienė.
 4. Dėl lėšų UAB Kretingos autobusų parko projekto įgyvendinimui skyrimo (prj.T1255). Pranešėjas – D. Martinkus.
 5. Dėl pritarimo projektui „Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas Kretingos rajono savivaldybės elektros energijos poreikiams“ (prj.T1-249). Pranešėja – J. Mickevičienė. 7. Dėl projekto „Senosios Įpilties (Titvydiškės) ir Grūšlaukės tvenkinių hidrotechninių statinių ir melioracijos sistemų atnaujinimas“ įgyvendinimo (spr.prj.T1-242). Pranešėja – J. Mickevičienė.
 6. Dėl lėšų skyrimo projektui „Kretingos tradicinių amatų centro plėtra, IV etapas“ (prj.T1-243). Pranešėja – J. Mickevičienė.
 7. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 18 d. sprendimo Nr. T2106 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo (prj.T1-253). Pranešėjas – A. Kalnius.
 8. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-77 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento“ pakeitimo (prj.T1-201). Pranešėjas – A. Kalnius.
 9. Dėl lėšų skyrimo Kretingos rajono sodininkų bendrijoms (prj.T1-236). Pranešėja – S. Jazbutienė.
 10. Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų 2021-2023 metų investicijų plano derinimo (spr.prj.T1-240). Pranešėja – S. Jazbutienė.
 11. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-8

„Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo (spr.prj.T1-254). Pranešėja – S. Jazbutienė.

 1. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo T2-181

„Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ 2020–2022 metų veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo (spr.prj.T1-  250). Pranešėja – S. Jazbutienė.

 1. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2285 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (spr.prj.T1-237). Pranešėja – S. Jazbutienė.
 2. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2284 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (prj.T1-238) Pranešėja – S. Jazbutienė.
 3. Dėl rašymo apsirikimo ištaisymo Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m.

lapkričio 27 d. sprendime Nr. T2-330 „Dėl viešame aukcione parduodamo Kretingos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo“ (spr.prj.T1-230).

Pranešėja – S. Jazbutienė.

 1. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo T2-155 „Dėl Kretingos rajono mokyklų nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo (spr.prj.T1-247). Pranešėja – A. Burbienė.
 2. Dėl rašymo apsirikimo ištaisymo Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendime Nr. T2-189 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-164 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų pareigybių normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo“ (spr.prj.T1-223). Pranešėja – A. Burbienė.
 3. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T2316 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo (spr.prj.T1239). Pranešėja – I. Biliūnaitė-Rušinskė.
 4. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-12 „Dėl socialinės paramos mokiniams kreipimosi tvarkos, mokinių nemokamo maitinimo mokyklose ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo (spr.prj.T1-248).

Pranešėja – K. Gimžauskaitė-Mažonienė.

 1. Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro įstatų pakeitimo (spr.prj.T1-232). Pranešėja – Z. Abelkienė.
 2. Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų pakeitimo (spr.prj.T1-231). Pranešėja – Z. Abelkienė.
 3. Dėl atstovų į Kretingos muziejaus tarybą skyrimo (spr.prj.T1-222). Pranešėja – D. Činkienė.
 4. Dėl valstybės turto perėmimo (prj.T1-245). Pranešėja – S. Jazbutienė.
 5. Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto investavimo (prj.T1-234). Pranešėja – S. Jazbutienė.
 6. Dėl trumpalaikio materialiojo turto perėmimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (prj.T1-252). Pranešėja – S. Jazbutienė.
 7. Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto nuomos (prj.T1-227). Pranešėja – S. Jazbutienė.
 8. Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto nuomos (prj.T1-233). Pranešėja – S. Jazbutienė.
 9. Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise (prj.T1-251). Pranešėja – S. Jazbutienė.
 10. Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais (prj.T1-228). Pranešėja – S. Jazbutienė.
 11. Dėl ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo valstybės turto nurašymo (prj.T1225). Pranešėja – S. Jazbutienė.
 12. Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto nurašymo (spr.prj.T1-224). Pranešėja – S. Jazbutienė.
 13. Dėl negyvenamųjų patalpų, Žemaitės al. 1, Kretingoje, ilgalaikio materialiojo turto ir ūkinio inventoriaus nuomos (spr.prj.T1-226). Pranešėja – S. Jazbutienė.
 14. Dėl neprivatizuojamo žemės sklypo Žalgirio seniūnijoje (spr.prj.T1-241). Pranešėja – K. Žiaušienė.
 15. Dėl gatvės pavadinimo Vydmantų seniūnijoje suteikimo (spr.prj.T1-229). Pranešėja – I. Norvilė.

 

PAPILDOMAS KLAUSIMAS

 

 1. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-46

„Dėl projekto „Kretingos miesto stadiono rekonstravimas, pritaikant jį bendruomenės poreikiams“ pakeitimo (spr.prj.T1-256). Pranešėja – L. Lengvinė.

 

 

 3,145 peržiūrų (-a)

100% LikesVS
0% Dislikes