1991 m. liepos 10 d. “Švyturyje” skelbta Jono Šimkaus nuotrauka, kurioje įamžintas Valstybės dienos minėjimas liepos 6 d. vakare Kretingos dvaro kieme. Prie rūmų laiptų stove Bernardas Anužis ir Egidijus Radžius, deklamuojantys Justino Marcinkevičiaus dramos “Mindaugas” ištraukas.

Valstybės diena liepos 6-ąją pradėta minėti nuo 1991 m. – lygiai prieš 30 metų. Peržvelkime, kaip ši šventė buvo aprašyta to meto vieninteliame Kretingos krašto laikraštyje – “Švyturyje”.

Primena istorinę ir politinę karūnavimo reikšmę
1991 m. liepos 6 d. išėjusio laikraščio numeris skirtas būtent šiai datai. Pirmame puslapyje padidintu šriftu rėmelyje skelbiama: “Liepos 6-oji – Valstybės diena. Minime Mindaugo karūnavimo Lietuvos karaliumi 738-ąsias metines”.
Vedamojo straipsnio “Įkūnykim karaliaus Mindaugo idėją” autorius – tuometis Savivaldybės vadovas, Kretingos rajono tarybos pirmininkas Bernardas Anužis, dabar vadovaujantis Kretingos meno mokyklai.
Straipsnyje B. Anužis apžvelgia Mindaugo krikšto ir karūnavimo įtaką Lietuvos valstybei. Primindamas kyžiuočių Lietuvai keltą pavojų, autorius rašo: “Mindaugas daro istorinės reikšmės kompromisą, ypač reikšmingą Lietuvos ateičiai. Susitaikęs su galingiausiu iš priešų – kryžiuočiais, 1251 m. Mindaugas priima krikščionių tikėjimą, o po dvejų metų, 1253-aisiais, karūnuojasi Lietuvos karaliumi”.

Ragina laikytis Mindaugo idėjos
To meto rajono vadovas viltingai kalba, kad “Mindaugo idėja – matyti Lietuvą stiprią ir vieningą valstybę, dega daugelio lietuvių širdyse ir šiandien”. Tačiau tuo pat metu kalba ir apie išorinius bei vidinius pavojus: “Lietuvai grasina galingas kaimynas (tiesa, – iš kitos pusės), Lietuvą kankina nesutarimai, tarpusavio ginčai ir vaidai. Tai skaudžiomis pasekmėmis atsiliepia žmonių širdyse, menkina autoritetą draugų akyse, o nedraugams patys įspraudžiame į rankas lazdą. […] Žinoma, neprotinga, netgi pražūtinga kviesti tautą į deklaratyvią, vienintele tiesa grįstą vienybę. Tokiu keliu, smagiai komanduojant vienintelei partijai su viena tiesa, jau žygiavome. […] Tokiu keliu šiandien eiti ragina nebent saujelė parsidavėlių. Tačiau kiekvieną dieną įrodinėt, kas labiau myli Tėvynę, kas didesnis patriotas ir kas labiau nusipelnęs laisvei, iš tikro reikėtų liautis, nes mūsų tiek nedaug, o darbai laukia dideli”.
B. Anužis straipsnyje ragina liautis kaltinti ką tik Nepriklausomybę atgavusios Lietuvos valdžią, kurios žmonės, “nekreipdami dėmesio į provokacijas ir nuolatinius trukdymus” dirba “iki išsekimo”, kurdami ir leisdami įstatymus. Kretingos vadovas atkreipia dėmesį ir į tai, kad ką tik laisvę atgavusios valstybės piliečiai turi sugebėti pakeisti ir savo mąstymą, kad pradėtų mąstyti “iš tikro teisinėmis civilizuoto pasaulio kategorijomis”.
“Todėl šiandien, minėdami reikšmingą Lietuvai datą, įsijunkime į valstybės atkūrimą širdis širdin, ranka rankon, tuo pariartindami karaliaus Mindaugo idėjos įgyvendinimą – stiprios, vieningos, civilizuotos Europos valstybės sukūrimą”, – taip savo mintis baigia B. Anužis.
Laikraštyje neapsiribota vieninteliu Mindaugo karūnavimui skirtu straipsnius. 3-iame puslapyje publikuojamos ištraukos iš Adolfo Šapokos “Lietuvos istorijos” ir iš Justino Marcinkevičiaus dramos “Mindaugas” bei Vytauto Kašubos medalio, sukurto 1987 m. Lietuvos krikščionybės 600 metų jubiliejui, nuotrauka.

Salantuose pagerbė Mindaugus ir Mindaugiukus
Kitame, liepos 10-osios, “Švyturio” numeryje trumpai aprašyti Liepos 6-osios minėjimai Kretingoje ir Salantuose.
“Šeštadienį Salantuose nuo ryto – sujudimas. Tai “Varsos” įmonė ir Salantų vartotojų kooperatyvas savomis prekėmis salantiškius gundė”, – rašoma straipsnyje. Taigi, žinome, kad pirmą kartą būtent Liepos 6-ąją minėdami Mindaugo karūnavimą, salantiškiai suorganizavo šventinę mugę.
Tačiau, žinoma, po pietų miestelyje įvyko „minėjimas-koncertas”, kuriame apie Valstybės dienos reikšmę Lietuvos istorijai pasakojo tuometis Salantų deputatų Tarybos pirmininkas Romualdas Leknius.
Taip pat “buvo pagerbti visi Salantų Mindaugai ir Mindaugiukai”.
Išvardinti visi renginyje pasirodę kolektyvai: Kretingos tremtinių ansamblis, tuometės Salantų vidurinės mokyklos šokėjai, Imbarės kultūros namų saviveiklininkai, vadovaujami Danutės ir Petro Puškorių, Salantų kultūros namų estradinis ansamblis.
O Kretingoje iškilmingas renginys vyko grafų Tiškevičių rūmų kieme (kaip ir šiemet, lygiai po 30 metų), kur gausus būrys kretingiškių klausės rajono vadovo B. Anužio ir Egidijaus Radžiaus deklamuojamos Justino Marcinkevičiaus dramos “Mindaugas”.

1991 m. liepos 6 d. “Švyturys”.

 4,082 peržiūrų (-a)

50% LikesVS
50% Dislikes