Palangos miesto savivaldybė, pavesdama miesto tvarkymo darbus savo kontroliuojamai bendrovei „Palangos komunalinis ūkis“, absoliučia dauguma atvejų buvo teisi – tai ketvirtadienį konstatavo Konkurencijos taryba, atlikusi tyrimą po gauto privataus juridinio asmens pareiškimo apie galimai pažeistą Konkurencijos įstatymą. Taisytinas tik vienas iš 15 pareiškime nurodytų punktų.

Išskirtinė – kurorto – specifika 

Šis Konkurencijos tarybos sprendimas reiškia, kad iki šiol kurortą prižiūrėję Palangos komunalininkai ir toliau galės atlikti jiems Savivaldybės pavestus miesto tvarkymo darbus bei operatyviai reaguoti į kasdien besikeičiančią situaciją kurorte.

Palangos miesto savivaldybė, kurios pareiga – užtikrinti švarą ir tvarką mieste, visuomet laikėsi nuomonės, geriausiai miesto tvarkymo paslaugas gali teikti ne pelno siekianti privati, o būtent Savivaldybės kontroliuojama įmonė.

Palangos kurortas yra specifinis, kuris iš 18 tūkst. gyventojų turinčio miesto, priklausomai nuo metų laiko ar oro sąlygų, per vieną dieną gali virsti šimtatūkstantiniu miestu. Tad miesto tvarkymo darbų apimtys yra kasdien kintančios, priklausomai nuo tuo metu kurorte viešinčių poilsiautojų skaičiaus.

Prognozuoti – neįmanoma 

Prognozuoti, kiek kartų per dieną rytoj reikės, pavyzdžiui, išvežti atliekas iš paplūdimių, yra neįmanoma, tad išankstinės darbų apimčių sutartys (kokios sudaromos su privačiomis miesto tvarkymo paslaugas teikiančiomis įmonėmis) grėstų chaosu.

Atsižvelgiant į tai bei siekiant užtikrinti tinkamą miesto tvarkymo paslaugų kokybę ir jų nepertraukiamumą kurorte, Savivaldybė dar 2018 m. pabaigoje „Palangos komunaliniam ūkiui“ perdavė Palangos miesto ir teritorijos tvarkymo paslaugas (miesto gatvių priežiūrą, taisymą, barstymą žiemą, valymą ir ženklinimą, kelio ženklų ir šviesoforų įrengimą bei priežiūrą, taip pat – šaligatvių, tiltų, viešųjų erdvių, kapinių, žaliųjų plotų bei želdinių, paplūdimių ir miškelių, visuomeninių tualetų, teritorijų prie daugiabučių tvarkymą, valymą bei priežiūrą, atliekų surinkimą ir tvarkymą, lietaus kanalizacijos bei elektros tinklų eksploatavimą, bendrojo naudojimo teritorijose esančio inventoriaus priežiūrą, kitus darbus – iš viso sutartyje nurodyta 15 punktų).

Tačiau dėl to privatus juridinis asmuo, įžvelgęs galimus konkurencingumo pažeidimus, kreipėsi į Konkurencijos tarybą.

Tyrimas tęsėsi daugiau nei dvejus metus

Vis dėlto Konkurencijos tarybai atlikus tyrimą (tyrimas tęsėsi daugiau nei dvejus metus) buvo konstatuota, kad absoliuti dauguma (keturiolika iš penkiolikos) sutartyje nurodytų teiktinų paslaugų Vietos savivaldos įstatyme numatytos kaip savivaldybės savarankiškosios funkcijos, ir jos galėjo būti pavestos atlikti „Palangos komunaliniam ūkiui“.

Taisytini tik 3 paslaugų įkainiai, paminėti viename iš 15 sutartyje nurodytų punktų – „kitos paslaugos“, prie kurių buvo priskirtos ir Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių pastatų administravimo ir inžinerinių sistemų priežiūros paslaugos, mažos apimties statinio projektavimo paslaugos, būtini neatidėliotini remonto ar tvarkymo darbai bei smulkūs, skubūs taip pat nedidelės apimties pastatų, inžinerinių statinių, lokalizavimo, atstatymo, remonto, griovimo darbai.

Įkainius sumažino penktadaliu

Šį punktą Savivaldybė į sutartį buvo įtraukusi atsižvelgdama į tai, kad Palanga yra specifinis kurortas su nenuspėjamais poilsiautojų ir turistų srautais, kai neprognozuotai kyla poreikis skubioms paslaugoms ir darbams. Būtent todėl „Palangos komunaliniam ūkiui“ ir buvo pavestos teikti išimtinai tik Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių pastatų administravimo ir inžinerinių sistemų priežiūros paslaugos, mažos apimties statinio projektavimo paslaugos, būtinų neatidėliotinų remonto ar tvarkymo darbų atlikimas bei smulkūs, skubūs taip pat nedidelės apimties pastatų, inžinerinių statinių, lokalizavimo, atstatymo, remonto, griovimo darbai, kurie bendroje perduotų teikti paslaugų ir darbų apimtyje sudaro labai nereikšmingą dalį.

Siekiant užtikrinti, kad minėtos paslaugos nebūtų teikiamos aukštesnėmis nei rinkos kainomis, jų įkainiai buvo sumažinti 20 procentų, palyginti su  įkainiais, nurodytais Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtose rekomendacijose dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo.

 

 49,845 peržiūrų (-a)

50% LikesVS
50% Dislikes