Pirmadienį gaisras suniokojo du trečdalius Nasrėnų ūkininko derliaus. Kretingos rajono priešgaisrinės tarnybos nuotr.

Prasidėjus javapjūtei, ugniagesiams gelbėtojams vis dažniau tenka gesinti degančius kombainus, traktorius, javų ir ražienų laukus. Liepos mėnesį ugniagesiai gavo 4 pranešimus dėl degančių kombainų Kretingos rajone, tačiau juos visus pavyko užgesinti be didesnių nuostolių panaudojus miltelinius gesintuvus ir laiku iškvietus gelbėtojus.

Kretingos ugniagesiai vykdo prevencinę akciją “Saugi javapjūtė”. Kretingos priešgaisrinė gelbėjimo tarnybos nuotr. 

Ugniagesiai tikrino kombainus
Kombainai neretai užsiliepsnoja dėl įvairių gedimų, dėl ant mechanizmų susikaupusių dulkių, kurias reikia kuo dažniau nuvalyti ar nupūsti, kaip aiškina Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kretingos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyriausioji specialistė Sandra Vasiliauskaitė. – Dėl didelių karščių bei dirbančių kombainų sukeltų kibirkščių, labai lengvai užsiliepsnoja ražienos ir javų laukai. Kretingos rajone jau nudegė apie 12 hektarų ražienų ir javų laukų.”
Siekdami sumažinti gaisrų atvirose teritorijose skaičių, Kretingos ugniagesiai vykdo prevencinę akciją „Saugi javapjūtė“. Jos metu pareigūnai tikrina, ar laukuose dirbanti žemės ūkio technika tinkamai aprūpinta pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis.
Taip pat neretai pareigūnus galima sutikti ir prie derliaus supirkimo punktų. Čia, taupydami vairuotojų laiką, ugniagesiai patikrina, ar transporto priemonė turi pakankamą kiekį gesintuvų ir ar atlikta periodinė jos patikra.
Ugniagesiai primena, kad žemės ūkio techniką reikia naudoti tik tvarkingą, geros techninės būklės, tinkamai prižiūrėtą.

Kombaine – ne mažiau 2 gesintuvų
Kombainai privalo būti aprūpinti ne mažiau kaip 2 ugnies gesintuvais, turinčiais po 4 kg gesinamosios medžiagos ir 1 nedegiu audeklu, o kitoje žemės ūkio technikoje turi būti nemažiau kaip 2 gesintuvai, turintys po 2 kg gesinamosios medžiagos, arba nemažiau kaip 1 gesintuvas turintis 4 kg gesinamosios medžiagos.
“Kombainui užsidegus, ugnis plinta labai greitai, o kol į atokiose vietose esančius laukus atvyksta ugniagesiai gelbėtojai, reikia laiko. Todėl ūkininkai turi patys imtis visų saugumo priemonių, mokėti naudotis gesintuvais, o pradėję javapjūtę galėtų į laukus atsigabenti net savo vandens cisternas”, – perspėja S. Vasiliauskaitė.

Bauda gali siekti 600 eurų
Vadovaujantis priešgaisrinės saugos reikalavimais, primenama, kad draudžiama deginti nenupjautą žolę, nendres, javus, ražienas ir kitus pasėlius.
Sausą žolę, nendres, nukritusius lapus, šiaudus, laukininkystės, daržininkystės, augalinės kilmės liekanas lauko sąlygomis leidžiama deginti tik surinktas (sugrėbtas) į krūvas, kai nėra galimybių jų kompostuoti (arba kompostavimas gali sąlygoti augalų kenkėjų plitimą) ar kitaip panaudoti, ne arčiau kaip 30 metrų nuo statinių.
Deginimas turi būti nuolat stebimas. Jį baigus, smilkstančią ugniavietę privaloma užgesinti užpilant vandeniu, smėliu ir pan.
Patikrinimų metu, nustačius priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimų, gali būti skiriama nuobauda iki 600 eurų.

Iš gaisrų suvestinės rajone:
Liepos 22 d. Imbarės seniūnijos Barzdžių ir Medsėdžių kaimo teritorijoje, prie Tvenkinio g. laukuose užsidegė kombaino kūlimo būgne užsivyniojusi ražiena. Kombainas neapgadintas, nes panaudoję miltelinius gesintuvus ūkininkai gaisrą patys spėjo prigesinti.
Praėjusį sekmadienį Naujojoje Įpiltyje prie Smiltelės g. laukuose išdegė apie 1 ha ražienų.
Iškart kitą dieną, pirmadienį, Nasrėnų kaimo laukuose išdegė apie 8 ha ražienų ir javų. Spėjama, kad gaisras kilo nuo kombaino įskeltos žiežirbos. Iš 10-ies ha lauko išdegė daugiau nei du trečdaliai – beveik 7 ha. Ugnį gesino 3 autocisternos iš Salantų, Kartenos ir Kretingos.
Tą pačią dieną gautas pranešimas, kad Barzdžių kaimo laukuose dega kombainas, tačiau atvykus ugniagesiams, gaisras buvo užgesintas pačių gyventojų panaudojus miltelinius gesintuvus. Kombainas neapgadintas.
Antradienį Ruginių kaimo laukuose išdegė apie 3 ha ražienos ir apdegė kombaino elektros instaliacija.
Praėjusį trečiadienį gautas pranešimas, kad Šukės kaime Vienkiemio g. dega kombainas, tačiau ūkininkai patys užgesino panaudodami miltelinius gesintuvus. Kombainas neapgadintas.

 7,279 peržiūrų (-a)

50% LikesVS
50% Dislikes