Tarptautinę mokytojų dieną Kretingos muziejaus Baltojoje salėje buvo apdovanoti geriausi mokytojai, kuriems įteiktos nominacijos už akademinius pasiekimus, bendruomeniškumo puoselėjimą, kūrybines idėjas. Dvylika rajono mokytojų apdovanoti kretingiškės dailininkės Lidijos Kuklienės sukurtais atvirukais bei juvelyro Gražvydo Kasparavičiaus proginėmis statulėlėmis.

Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotojas Dangiras Samalius Tarptautinės mokytojų dienos proga linkėjo išlikti kūrybingiems, kantriems ir kupiniems jėgų.

„Tikėkite savo pašaukimu ir kilnia misija, neškite akademinių žinių ir žmogiškumo šviesą, didžiuokitės savo darbu ir savo ugdytinių pasiekimais. Te Jūsų kasdieniai žodžiai, patirtis ir mintys tesotina jaunus žmones, kursiančius ateities Lietuvą“, – sakė D. Samalius.

Mokytojų dienos vakarą buvusių ir esamų rajono mokytojų laukia 2 veiksmų muzikali tragikomedija „Meistriškumo pamoka“, kurios režisierius Gytis Padegimas, o pagrindinį vaidmenį atlieka aktorė Nijolė Narmontaitė

 

Nominacijos įteiktos:

Nominacija – Metų Mokytojas – už akademinius pasiekimus I–IV G kl.

Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos lietuvių kalbos mokytojai metodininkei Daivai Ataitei, už pasidalytos lyderystės sklaidą jaunajai kartai, nuoširdų vaikų ir jaunimo ugdymą, galimybę augti ir kurti, skleistis meniniams gebėjimams, pagarbą vaiko asmenybei, jautrumą jo poreikiams, už akademinius pasiekimus respublikiniuose lietuvių kalbos, filologų konkursuose, Juozo Giedraičio vardo fondo organizuojamuose rašinių konkursuose ir laimėtas prizines vietas.

Nominacija – Asmenybės žymė

Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos priešmokyklinio ugdymo mokytojai metodininkei Editai Gliožerienei, už paliekamus pėdsakus kūrybiškame kasdieniame pedagoginiame darbe, už išmintį ir švelnumą ugdant kiekvieną vaiką, neišsenkančias menines idėjas dalyvaujant respublikiniuose konkursuose, projektuose bei kūrybines iniciatyvas, kuriomis stebinate vaikus, tėvelius, kolegas. Už ekologinės kultūros, tautinės savimonės ir gimtojo karšto istorijos puoselėjimą.

Nominacija – Kūrybinių idėjų generatorius

Kretingos lopšelio-darželio „Pasaka“ ikimokyklinio ugdymo mokytojai metodininkei Virginijai Jakienei, už ugdomosios aplinkos puoselėjimą, originalių meninės saviraiškos formų ieškojimą, ugdomą ekologinį sąmoningumą, kuriamas smulkiosios motorikos priemones ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos raidos skatinimui, besąlygišką atsidavimą savo profesijai ir gebėjimą kasdien apdovanoti vaikus, tėvelius bei kolegas nuoširdžiu bendravimu, draugiškumu, dėmesingumu.

Nominacija – Vadovas – lyderis

Kretingos Simono Daukanto progimnazijos direktorei Sigitai Jonaitienei, už meistriškai įvaldytas mokymo ir mokymosi lyderystės strategijas, darnią įvairovę ir jų tvarumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, pozityvų požiūrį ir siekį kurti harmoningus santykius, gebėjimą sutelkti progimnazijos bendruomenę inovatyvių idėjų, sėkmių paieškai ir plėtojimui, kuriamą estetišką aplinką, atsakingą, humanišką, kolegišką bendrystę ir bendradarbiavimą, lyderystės idėjų skatinimą ir sklaidą.

Nominacija – Bendruomeniškumo puoselėtojas

Kretingos rajono Kurmaičių pradinės mokyklos muzikos mokytojai metodininkei Janinai Kripienei, už nuolatinį mokyklos bendruomenės narių įtraukimą į muzikinius projektus, respublikinių ir regioninių renginių, prasmingų švenčių organizavimą, už gebėjimą muzikos pagalba plėtoti meninę, dvasinę, tautinę, pilietinę kultūrą, savitą žinių pateikimą apie muziką.

Nominacija – Metų mokytojas – už akademinius mokinių pasiekimus I–IV G kl.

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos lietuvių kalbos mokytojai ekspertei Irutei Lapinskienei, už gimnazijos mokinių parengimą rajoniniams, regioniniams ir nacionaliniams konkursams bei aukštus jų pasiekimus, už mokinių skatinimą puoselėti lietuvių kalbą, meninių ir kūrybinių kompetencijų plėtotę bei profesionalų jų ugdymą ir įgalinimą.

Nominacija – Metų mokytojas – už sportinius mokinių pasiekimus

Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos šokių mokytojui Alfonsui Mačėnui, už gimnazijos ir Kretingos miesto vardo garsinimą Lietuvos sportinių šokių federacijoje, konkursuose „Domino taurė 2020“, „Dzūkijos taurė 2020“, „Jonavos Open 2021“, „Kėdainių krašto atvirasis čempionatas – 2021“, mokinių skatinimą dalyvauti tautinių švenčių minėjimuose, renginių inicijavimą ir organizavimą, jaunimui diegiamą bendrystės jauseną, atsakomybę ir patriotizmą.

Nominacija – Metų mokytojas – už akademinius mokinių pasiekimus 1-4 klasių

Kretingos Marijono Daujoto progimnazijos pradinio ugdymo mokytojai metodininkei Irenai Navasaitienei, už profesionalumą, atsidavimą darbui, kūrybiškos ir saugios ugdymosi aplinkos kūrimą, gimtosios kalbos puoselėjimą, mokinių meninių-kūrybinių galių plėtojimą „Gabių mokinių akademijoje“ bei aukštus mokinių pasiekimus.

Nominacija – Ikimokyklinio ugdymo mokytojas – kūrybinių idėjų generatorius

Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ vyresniajai ikimokyklinio ugdymo mokytojai Sigitai Narvydienei, už gyvenimą paskirtą mokyklai ir jos vaikams, profesionalumą ir pedagoginę lyderystę, iniciatyvumą ir kūrybiškumą, kuriant mokyklos-darželio edukacines erdves bei patyrimines zonas, idėjų generavimą, organizuojant mažųjų kretingiškių meninį, gamtamokslinį ir STEAM ugdymą.

Nominacija – Mokytojas bendruomeniškumo puoselėtojas

Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos, fizinio ugdymo mokytojai metodininkei Daliai Statnickienei, už bendruomeniškumo puoselėjimą, atskirties mažinimą, galimybę vaikams dalyvauti sportinėje veikloje, inkliuzinio ugdymo plėtojimą, už respublikinio projekto, skatinančio fizinio aktyvumo plėtrą „Judėk ir sau padėk“ sėkmingą įgyvendinimą, mokyklos bendruomenės telkimą, įtraukiant į sveikatingumo renginius, sporto šventes, olimpiadas.

Nominacija – Metų mokytojas – už kūrybinius mokinių pasiekimus

Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojai metodininkei Laimutei Vasiliauskienei, už gebėjimą kurti ir tobulinti ugdymosi aplinką, skatinančią vaikus laisvai ir kūrybiškai bendrauti, žaisti, išgyventi teigiamas emocijas, tyrinėti, eksperimentuoti per patyriminį STEAM ugdymą, aktyvų dalyvavimą įvairiuose nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose.

Nominacija – Metų atradimas

Kretingos Simono Daukanto progimnazijos geografijos mokytojai Gražinai Žiliūtei, už lyderystę, kūrybišką mokinių gebėjimų ugdymą siekiant teorinio ir praktinio mokymosi dermės, už tikėjimą mokinių galimybėmis, mokinių pažinimo kompetencijos ugdymą ornitologijos srityje, ir skatinimą pažinti gamtą naudojant socialinius tinklus.

 58,975 peržiūrų (-a)

100% LikesVS
0% Dislikes