Praėjusį ketvirtadienį posėdžiavusi Kretingos rajono savivaldybės taryba pavedė Savivaldybės administracijos direktoriui parengti ir sudaryti vidaus sandorį su UAB „Kretingos autobusų parkas. Pagal jį bendrovė dar bent dešimtmetį turės teikti keleivių vežimo miesto ir priemiesčio reguliaraus susisiekimo maršrutais paslaugas.
Teikti keleivių vežimo paslaugas bendrovei „Kretingos autobusų parkas“ buvo pavesta ir iki šiol, tačiau sutarties su Savivaldybės administracija galiojimas baigiasi šiemet. Naujasis vidaus sandoris įsigalios kitų metų sausio 1-ąją.
Toks sprendimas, užtikrinantis, kad dar dešimtmetį vietiniais maršrutais bus vežami keleiviai, Tarybos opozicijai nepatiko. Pasak Tarybos narės Jolitos Vaickienės, „Kretingos autobusų parkas“ neturi savo veiklos strategijos nei dešimčiai, nei net penkeriems metams.
Be to, esą dar daug ką reikia tobulinti ir šiandieninėje įmonės veikloje.
„Būtina koreguoti autobusų grafikus, ypač priemiestinių. Ką gyventojams daryti, jei autobusas iš rajono į miestą važiuoja tik vieną kartą per dieną? Atvažiuoti į darbą galima, o kaip grįžti namo?“ – klausė meras Antanas Kalnius.
Pasak UAB „Kretingos autobusų parkas“ direktoriaus Arvydo Dyburio, peržiūrėti autobusų grafikus reikia.
„Tai yra didelis ir sudėtingas darbas. Reikia, kad įsijungtų ir darbo grupė, galbūt ir daugiau specialistų, kurie išanalizuotų situaciją ir grafikus sudėliotų kiek įmanoma tobuliau bei racionaliau“, – sakė A.Dyburys, savo mintis papildydamas patikinimu, jog autobusų grafikai bei maršrutai koreguojami nuolat.
Vis dėlto svarios priežasties, neleidžiančios Tarybos opozicijai pritarti vidaus sandorio sudarymui, išsakyta taip ir nebuvo.
Opozicijai atstovaujantis Tarybos narys Simas Končius vėl prisiminė anksčiau ne kartą kartotą argumentą, jog dabar, nuo gegužės Kretingoje pradėjus miesto maršrutais keleivius vežti nemokamai, diskriminuojami kaimo gyventojai. Todėl, esą, reikėtų arba menokamo vežimo atsisakyti, arba nemokamai vežti ir visus rajono gyventojus.
Tik, gal tyčia, o gal ir ne, neatkreipiamas dėmesys į tai, kad nemokamai keleiviai vežami miesto maršrutais. Ir vežami visi – nepriklausomai nuo to, kur jie gyvena, mieste ar kaime. Kitaip tariant, atvykę iš bet kurio kaimo žmogus nemokamai gali važinėti po Kretingą taip pat, kaip ir miesto gyventojas.
Beje, tas pats miestietis, po Kretingą važinėjantis nemokamai, sugalvojęs nuvykti į kaimą, turės pirkti bilietą, kaip ir kaimietis, sugalvoję atvykti į miestą.
Todėl gana sudėtinga įsivaizduoti, kur tokioje situacijoje pastebima diskriminacija.
Kita vertus, labai nesunku pastebėti požymius, verčiančius suabejoti Tarybos mažumos nuoširdumu kalbant apie visuomenės interesų gynimą, apie paramą valdančiąjai daugumai priimant „protingus“ sprendimus ir t. t.
Atrodo, jog opozicija, neturėdama svarių argumentų, stengiasi sumenkinti kai kuriuos valdančiosios daugumos teikiamus pasiūlymus. Ir tik todėl, kad juos siūlo valdantieji.
Spalio 25-ąją įvykusiame mero potvarkiu sudarytos darbo grupės posėdyje, kuriame buvo svarstoma vidaus sandorio su UAB „Kretingos autobusų parkas“ sudarymo galimybė, pačių opozicijos atstovų nuomonės išsiskyrė. Posėdyje dalyvavęs meras A.Kalnius suabejojo bendrovės sugebėjimais savarankiškai įgyvendinti nacionalinės politikos gaires, susijusias su klimato kaitos programa. Esą, iki 2027 metų reikia pasiekti, kad visas didmiesčių susisiekimo transportas naudotų tik atsinaujinančių energetinių degalų išgaunamą energiją, o nuo 2029 metų visas viešasis keleivinis transportas, įskaitant taksi ir poavežėjimo paslaugas, turi būti pritaikytas naudoti alternatyviuosius degalus.
Posėdžiavusiai darbo grupei vadovavęs jos pirmininkas, opozicijai atstovaujantis Tarybos narys Vytautas Ročys su mero nuomone nesutiko. Pasak jo, reikia pažiūrėti į realią rinkos situaciją Lietuvoje, kol kas dar nei viena šalies savivaldybė neturi visiškai naujo autobusų parko.
Vis dėlto darbo grupės dauguma, 8 nariai iš 9, nusprendė pritarti vidaus sandorio sudarymui.
Pirmiausia, įpareigojus Tarybai, Savivaldybės administracija turės parengti pačią vidaus sandorio sutartį. Akivaizdu, kad jos projektas bus analizuojamas itin atidžiai ir bus ieškoma net menkiausių netikslumų, o gal net ir gramatinių klaidų, kad tik ji netaptų oficialiu dokumentu.
Į klausimą, kam nuo to bus geriau, gal kada nors ir atsakys opozicijos ar valdančiosios daugumos atstovai…

 40,994 peržiūrų (-a)

100% LikesVS
0% Dislikes