Vienintelis Tarybos narys D. Bajoras yra sukūręs savo veiklos ataskaitą už 2020 metus.

Paskutiniame „darbiniame“ Savivaldybės tarybos posėdyje opozicijoje dirbantys visuomeninio rinkimų komiteto „Kretingos kraštas“ atstovai ketina savo kolegoms, Tarybos daugumos nariams, įteikti kalėdinę dovanėlę – prievolę kiekvienam Tarybos nariui asmeniškai atsiskaityti prieš rinkėjus.
Nors apie kiekvieno Tarybos nario asmeninę kasmetinę savo veiklos atsiskaitomybę rinkėjams kalbama jau ne vienos kadencijos laikotarpiu, kol kas tai yra padaręs vienintalis Tarybos narys – konservatorius Dovydas Bajoras. Jo ataskaita apie neveiktus darbus per 2020-uosius surašyta į dešimtį puslapių. Ir ne tik surašyta, bet ir iliustruota įvairia vaizdine medžiaga, fotografijomis bei atstovaujamos partijos atributika.
Visiems kitiems Tarybos nariams iki šiol pakako bendros mero ir Tarybos veiklos ataskaitos. Praėjusių kadencijų laikotarpiu kai kurie Tarybos nariai nepabūgdavo pasivažinėti po seniūnijas ir karti su meru papasakoti rinkėjams apie savo asmeninį indėlį. Tačiau daugelis apie konkrečią savo veiklą bent jau viešai kalbėti vengdavo.
„Kraštietės“ Vaidos Jakumienės iniciatyva parengtame sprendimo projekte siūloma pakeisti Savivaldybės tarybos veiklos reglamento 331 punktą, kuriame reglamentuojama Savivaldybės tarybos narių atsiskaitomybė rinkėjams.
„331. Tarybos nariai ne rečiau kaip vieną kartą per metus atsiskaito rinkėjams. Iki kiekvienų metų balandžio 1 d. kiekvienas Tarybos narys privalo pateikti savo veiklos už praėjusius metus ataskaitą (jos skaitmeninę versiją) merui. Tarybos narių veiklos ataskaitos ne vėliau kaip per tris darbo dienas paskelbiamos Savivaldybės interneto svetainėje“, – toks reglamento pakeitimas siūlomas sprendimo projekte.
Dabar galiojančiame reglamente teigiama: „331. Tarybos nariai ne rečiau kaip vieną kartą per metus atsiskaito rinkėjams. Tarybos nariai rinkėjams gali atsiskaityti dalyvaudami susirinkimuose, kuriose meras pristato Tarybos veiklos ataskaitą arba kitu laiku, apie susitikimą informuodami merą ir seniūnijos, kurioje vyks susitikimas, seniūną. Informacija apie Tarybos nario susitikimus su rinkėjais skelbiama seniūnijų skelbimų lentose (ten, kur jos įrengtos) ir Savivaldybės interneto svetainėje“.
Tarybos nariai, suprantama, galės ir toliau važinėtis kartu su meru ir dalyvauti susirinkimuose, kuriuose bus pristatoma mero ir Tarybos veiklos ataskaita. Tačiau tai bus traktuojama kaip papildomas atsiskaitymas.
Jei dauguma Tarybos narių tokiam pasiūlymui pritars, kai kuriems politikams tai gali tapti tikru išbandymu. Mat ne kiekvienas labai energingai dalyvauja ne tik Tarybos posėdžiuose vykstančiose diskusijose, bet ir svarstant įvairius klausimus komitetų posėdžiuose. Jau nebekalbant apie teikiamus pasiūlymus ar inicijuojamus sprendimų projektus.
Kol kas vienintelis savo asmeninės veiklos ataskaitą sukūręs D.Bajoras akcentavo, jog Tarybos nario veiklos rezultatas yra „kolegialus darbas“.
Akivaizdu, kas svarstant įvairiu rajono gyventojams svarbius klausimus posėdžiuose savo nuomones išsako tik kai kurie aktyvesni Tarybos nariai. Tiek iš valdančiosios daugumos, tiek ir iš opozicijos pusės. Lyg būtų dvi neoficialios frakcijos – kalbėtojų ir tylėtojų. Suprantama, kaip kalbėti dėl kalbėjimo, jei galima protingai patylėti. Kad kokios nesąmonės nepasakytum…
Beje, anksčiau asmeninėms ataskaitoms prieštaravę Tarybos nariai tikindavo, jog kruopščiai dirba komitetuose, komisijose ar kokiose nors darbo grupėse. Apie tai dabar nesudėtinga spręsti, kai komitetų posėdžiai transliuojami tiesiogiai.
Tikėtina, kad toks pasiūlymas pakeisti reglamentą kelią iki pritarimo skinsis sunkiai. Galima spėti, jog bene svariausiais jam prieštaraujančiųjų argumentas bus tai, kad tokios asmeninės kiekvieno Tarybos nario atskaitomybės prieš rinkėjus Vietos savivaldos įstatymas nereglamentuoja. Pagal jo nuostatas, pakanka mero bei Tarybos veiklos ataskaitos, kurioje lyg ir turėtų atsispindėti kiekvieno Tarybos nario veikla. Bent jau tokie argumentai buvo pateikiami svarstant panašius klausimus ankstesnių kadencijų laikotarpiu.

 32,399 peržiūrų (-a)

50% LikesVS
50% Dislikes