Baigiantis šios dienos Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdžiui mėginta užbaigti rietenas, vykstančias tarp Savivaldybės mero Antano Kalniaus, jį palaikančių „kraštiečių“ ir Savivaldybės tarybos daugumos, tačiau nesėkmingai. Susitaikyti pasiūliusių „kraštiečių“ viltis toliau gyventi taikiai užgesino pats meras.

Neįtikėtinai ramiai vykęs Savivaldybės tarybos posėdis vis dėlto baigėsi gana triukšmingai. Opozicijoje esančio visuomeninio rinkimų komiteto „Kretingos kraštas“ atstovas Darius Petreikis frakcijos vardu perskaitė „kraštiečių“ pareiškimą ir paragino Tarybos daugumą susitaikyti su mažuma, nebetęsti teisminių ginčių ir pagaliau realiai pradėti dirbti rajono gyventojų labui.

„Visuomeninio rinkimų komiteto „Kretingos kraštas“ frakcijos Kretingos rajono savivaldybės taryboje vardu kreipiamės į jus siūlydami nebetęsti teisminių ginčų, neeikvoti Savivaldybės biudžeto lėšų, tausoti Administracijos darbuotojų resursus, atsakingai naudotis mums suteikta sprendimų priėmimo teise ir svarbiausia – susitelkti rajono gyventojams reikšmingų problemų sprendimui. Raginame pripažinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir neskųsti jo. O jei skundas pateiktas – atsiimti. Manome, jog priėmus sprendimą nebetęsti teisminių ginčų galėtume atversti naują konstruktyvaus darbo Taryboje lapą“, – sakė D.Petreikis.

Kaip ir reikėjo tikėtis, po tokio „kraštiečių“ pareiškimo prasidėjo diskusijos, kuris pusė teisesnė. Nors niekas neprieštaravo, kad taikytis nereikia, priekaištų priešininkams netrūko. Į diskusiją įsivėlusių valdančiosios daugumos atstovų nuomone, siūlymas taikytis gali būti priimtas tik tokiu atveju, jei dauguma nusileis mažumai ir pripažins savo pralaimėjimą.

Nors ir pasiūlę susitaikyti, „kraštiečiai“ negailėjo priekaištų daugumai, kuri esą visaip stengiasi trukdyti merui dirbti, todėl ir atėmusi iš jo padėjėją bei Tarybos sekretorę. O dabar, pirmosios instancijos teismui pripažinus daugumos sprendimą negaliojančiu, dėl savo ambicijų negalinti to pripažinti.

Ginčai pasidarė dar karštesni, kai pradėta kalbėti apie mero A.Kalniaus potvarkiu priimamą naują Tarybos sekretorę. Vėl pabiro akmenys į mero daržą – negi Kretingos rajone nebėra žmonių, galinčių dirbti tokį darbą, kad reikia kviestis iš Klaipėdos?

Diskusijos pradžioje meras A.Kalnius pageidavo nusišalinti, nes, anot jo, ginčas dėl teismų susijęs su jo asmeniu. Tik daugumos atstovei Augenijai Juknevičienei priminus, kad teisminiame procese dalyvauja visi Tarybos nariai, A.Kalnius liko posėdyje.

Deja, vicemero Dangiro Samaliaus nervai nebuvo tokie stiprūs. Išgirdęs klausimą, ar vis dėlto pirmosios instancijos teismo sprendimas jau apskųstas, ar dar ne, surasti paprasto atsakymo neįstengė. Pažėręs keletą savo priekaištų „kraštiečiams“, vicemeras iš posėdžio… dingo.

Daugumos atstovai irgi siūlė susitaikyti, tačiau su „kraštiečių“ sąlyga sugrąžinti merui visas tris politinio (asmeninio) pasitikėjimo pareigybes nesutiko. Pasak jų, galima įsteigti Tarybos sekretoriatą, kuris ir aptarnautų Tarybos narius, taip pat ir padėtų dirbti merui.

„Tai gal aš dar turėčiau ir nusilenkti daugumai?“ – išgirdęs tokį pasiūlymą leptelėjo A.Kalnius.

Kitaip tariant, Savivaldybės tarybos didžiausi kalbėtojai kol kas dar „neprisirpo“ tiek, kad pamirštų savo ambicijas, nustotų vaizduoti nuskriausuosius, o kitus spalvinti skriaudėjų spalvomis, kad baigtų svaidyti akmenis į svetimą daržą, kad nustotų matyti tik tai, ką blogai daro kita pusė, ir tikrai pradėtų dirbti rajono gyventojų labui.

 29,448 peržiūrų (-a)

83% LikesVS
17% Dislikes