Vengdama atsakinėti į nepatogius klausimus, nepaisydama nei Etikos komisijos nuostatų, nei galiojančių įstatymų, Savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininkė Vaida Jakumienė pabėgo iš antradienį įvykusio komisijos posėdžio. O patys etikos sargai dar kartą „šaudė pro šalį“.
Antradienį posėdžiavusios Savivaldybės tarybos Etikos komisijos darbotvarkėje buvo numatytas tik vienas klausimas – „Dėl gauto prašymo svarstymo“. Prasidėjus posėdžiui komisijos pirmininkė V.Jakumienė informavo, jog gautas piliečio prašymas ištirti Tarybos nario Stasio Kaniavos elgesį, kuriuo jis galbūt pažeidė Viešųjų ir privačių interesų valstybės tarnyboje derinimo įstatymo nuostatas.
Tarybos narys įtartas susidūręs su viešųjų ir privačių interesų konfliktu Tarybos posėdyje nagrinėjant sprendimo projektą bei priimant sprendimą dėl trijų Kretingos rajone esančių tvenkinių hidrotechninių įrenginių remonto. Esą S.Kaniava privalėjęs nuo šio klausimo svarstymo nusišalinti, nes esąs suinteresuotas asmuo, nuomojantis vieną iš tvenkinių, kurio užtvanką nuspręsta remontuoti.
Nors jau komisijos posėdžio pradžioje buvo pasiūlyta atkreipti dėmesį į tai, kad išnuomotas vandens telkinys ir hidrotechninis įrenginys, kitaip tariant – užtvanka, yra du skirtingi dalykai, o S.Kaniava nuomoja būtent telkinį, bet ne užtvanką, V.Jakumienė toliau stengėsi tęsti svarstymą ir ragino komisijos narius priimti sprendimą pradėti tyrimą.
„Tyrimo pradėjimas dar nėra kokio nors pažeidimo nustatymas. Nepradedamas tyrimas tada, jei skunde nėra pakankamai duomenų bei kitais atvejais, numatytais įstatyme“, – sakė V.Jakumienė, pastebėjusi, jog piliečio pateiktame skunde informacijos yra pakankamai daug.
„Tarybos narys S.Kaniava nuomoja patį tvenkinį, rūpinasi įžuvinimu, aplinkos priežiūra bei kitais reikalais, kad žmonės galėtų juo naudotis, prie jo turiningai praleisti laisvalaikį. Užtvanka jau yra įrenginys, kurio priežiūra turi rūpintis Savivaldybė. Reikia padėkoti Tarybos nariui, kad jis savo iniciatyva dalyvavo remontuotinų užtvankų apžiūroje ir išsakė savo nuomonę, jog jas remontuoti reikia“, – sakė Etikos komisijos narys Dangiras Samalius.
Komisijos pirmininkės V.Jakumienės įsitikinimui, jog reikia pradėti tyrimą, pritarė tik viena neseniai komisijoje dirbti pradėjusi visuomenės atstovė Jūratė Sofija Laučiūtė. Kiti trys komisijos nariai balsuojant susilaikė.
Tad, apsvarsčius gautą piliečio prašymą pradėti Etikos komisijos tyrimą dėl Tarybos nario S.Kaniavos elgesio, nuspręsta tyrimo nepradėti, nes nėra tam priežasties – galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto neaptikta.
„Tvenkinių nuomininkai su hidrotechninių įrenginių priežiūra, o juo labiau remontu, neturi visiškai jokio ryšio. Dėl minimo tvenkinio užtvankos remonto į Savivaldybės administraciją kreipėsi gyvenvietės bendruomenė“, – „Švyturiui“ situaciją pakomentavo Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistė Diana Šeirienė ir Eglė Mažonaitė-Zavadskė.
Patyrusi vieną pralaimėjimą, komisijos pirmininkė V.Jakumienė susidūrė su galimu antruoju. Komisijos narys D.Samalius, kurio prašymu į darbotvarę buvo įtrauktas antras klausimas „Dėl komisijos darbo organizavimo“, pageidavo išsiaiškinti, kodėl ankstesniame posėdyje, įvykusiame vasario 17-ąją, nedalyvavo komisijos pirmininkė. Taip pat jis norėjo sužinoti, kodėl įpusėjus šiam posėdžiui paaiškėjo, jog svarstytas klausimas net nebuvo įtrauktas į dokumentų tvarkymo programą „Kontora“, ką komisijos pirmininkė privalėjo padaryti iškart, kai tik gavo piliečio skundą. Deja, paklausti pačios komisijos pirmininkės V.Jakumienės, o juo labiau išklausyti atsakymą, jam nepavyko.
Tik išgirdusi, jog klausimai susiję su jos asmeniu ir su komisjos gautu skundu dėl pačios V.Jakumienės elgesio, pirmininkė pareiškė, jog ji yra nusišalinusi nuo bet kokių svarstymų ar diskusijų, susijusių su šiuo skundu, todėl toliau posėdyje nedalyvausianti. Kaip tarė, taip ir padarė – atsistojo ir išėjo, kitus komisijos narius palikusi iš nuostabos išpūstomis akimis.
Pastaraisiais mėnesiais, o gal net metais, kretingiškiams politikams labai pradėjo patikti nusišalinimai nuo kokių nors klausimų svarstymo. Tiek valdančioji dauguma, tiek opozicija, tikriausiai, labai bijo vieni kitų – kad tik netyčia kas neprisikabintų ir neapkaltintų Viešųjų ir privačių intersų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo pažeidimu.
Tačiau dar nebuvo atvejo, kad kuris nors valdančiosios daugumos Taryboje atstovas iš Tarybos, komitetų ar komisijų posėdžio iškeliautų savavališkai, tik mestelėjęs žodelį „nusišalinu“. To paties pasakyti apie opozicijoje esančius visuomeninio rinkimų komiteto „Kretingos kraštas“ atstovus, deja, nepavyktų. Mat ir pats „kraštiečių“ lyderis, Savivaldybės meras Antanas Kalnius nevengia posėdžiui nepasibaigus atsikelti nuo kėdės ir išeiti, esą, jis „nusišalina“.
Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymas pakankamai aiškiai reglamentuoja, kaip turėtų elgtis politikas, jei įtaria, kad svarstant vieną ar kitą klausimą gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas.
Nusišalinti nuo klausimų svarstymo pageidaujantys politikai apie tai informuoja posėdžio pirmininką bei jame dalyvaujančius kolegas. Tarybos, komitetų ar komisijų nariai atsižvelgia į pageidavimo nusišalinti motyvus ir tam pritaria arba ne. Kitaip tariant, jei nerandama pakankamai svaraus argumento, Tarybos, komitetų ar komisijų nariai gali nusišalinimui nepritarti. Tokiu atveju nusišalinti pageidavęs politikas privalo toliau dalyvauti posėdyje.
Iš antradienį įvykusio Etikos komisijos posėdžio pasišalinusi komisijos pirmininkė V.Jakumienė savo kolegų komisijos narių jokio pritarimo nusišalinimui neprašė. Paprasčiausiai pasakė, jog ketinamuose užduoti jai klausimuose minima ji pati, todėl ji nusišalinanti ir posėdyje nedalyvausianti, atsistojo ir išėjo. Nors nusišalinti priežastis ir buvo pakankamai svari – Etikos komisija gavo piliečio skundą, kuriame prašoma „atlikti tyrimą dėl komisijos pirmininkės elgesio ir galimo šališkumo; išsiaiškinti, kodėl apie posėdį (įvykusį šių metų vasario 4-ąją, – red.) nebuvo informuotas skundžiamas asmuo; išaiškinti, ar Etikos komisijos posėdžiuose gali būti svarstomas ne Politikų elgesio kodekse nurodytas subjektas; pateikti Etikos komisijos pirmininkės gerb. Vaidos Jakumienės paaiškinimus dėl šiandienos (vasario 4 d.) posėdžio procedūrų; jei bus konstatuotas pažeidimas – įpareigoti Etikos komisijos pirmininkę gerb. Vaidą Jakumienę vietinėje spaudoje viešai atsiprašyti“.
Tokį prašymą Etikos komisijos pirmininkei bei visiems komisijos nariams buvo surašęs Savivaldybės administracijos direktorius Egidijus Viskontas, pasipiktinęs, kad Etikos komisija svarstė jo galimai neetišką elgesį, nors tai ir nebuvo komisijos kompetencija. Beje, tai pripažino ir dauguma komisijos narių, todėl tyrimas nepradėtas, nors komisijos pirmininkė V.Jakumienė atkakliai ragino procedūras tęsti ir pilietės skundą dėl galimai netinkamo E.Viskonto elgesio perduoti svarstyti Savivaldybės tarybai.
„Gavusi E.Viskonto skundą, kitą ar dar kitą dieną informavai visus Etikos komisijos narius, kad nuo jo svarstymo nusišalinu, kad nedalyvausiu jokiose procedūrose ar diskusijose, nes skundas tiesiogiai susijęs su manimi“, – „Švyturiui“ sakė V.Jakumienė.
Kad Etikos komisijos pirmininkė V.Jakumienė nedalyvaus jokiame minėto skundo svarstyme, komisijos pirmininkės pavaduotojas Valerijonas Kubilius teigė žinojęs, todėl vasario 17-ąją įvykusiam posėdžiui vadovavo jis.
Kad ir kaip būtų keista, vis dėlto ir šiame posėdyje neišvengta diskusijų apie Administracijos direktoriaus E.Viskonto elgesį: nors ir akivaizdu, kad anksčiau prieš jį surašytas skundas buvo išsiųstas ne tuo adresu, kalbėta apie „feisbuko briedį, gražus jis ar ne, kokį pavekslėlį galima „įdėti“ socialiniuose tinkluose, ar tai gali ką nors įžesti, ar ne ir t. t.
Tačiau diskusijose į vandens paviršių iškilo ir dar vienas epizodas. Pagal galiojančius teisės aktus pradėti tyrimą Etikos komisija privalo per penkias dienas, o pats skundas dokumentų tvarkymo sistemoje turi būti užregistruotas nedelsiant, iškart jį gavus. Posėdyje paaiškėjo, jog skundas buvo gautas vasario 4-osios vakarą, tačiau net ir vasario 17-ąją, praėjus 13 dienų, kai pamėginta jį svarstyti vadovaujant komisijos pirmininkės pavaduotojui V.Kubiliui, jis dar nebuvo užregistruotas!
„Vasario 17-ąją įvykusiame Etikos komisijos posėdyje E.Viskonto skundas prieš komisijos pirmininkę V.Jakumienę iki galo apsvarstytas nebuvo, nes komisijos pirmininkė jo neužregistravo dokumentų tvarkymo sistemoje „Kontora“. Todėl komisija jokio sprendimo nepriėmė“, – „Švyturiui“ sakė komisijos pirmininkės pavaduotojas V.Kubilius.
Savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatuose teigiama, jog komisijos pirmininkas atsako už komisijos dokumentų tvarkymą. Taip pat teigiama, jog pirmininko pavedimu jo pavaduotojas gali atlikti kai kurias pirmininko funkcijas. Pavedimo užregistruoti E.Viskonto skundą V.Kubilius „Švyturiui“ teigė negavęs, todėl ir vasario 23-ąją jis dar kybojo ore.
Anot E.Viskonto, kyla įtarimas, jog Etikos komisijos pirmininkė V.Jakumienė tyčia vilkina jai nepalankaus Administracijos direktoriaus E.Viskonto skundo nagrinėjimą. Tai jau kvepia ne tik įstatymų nuostatų nepaisymu, bet ir Tarybos nario priesaikos laužymu: „<…> prisiekiu gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas Savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus. Tepadeda man Dievas“…

 8,011 peržiūrų (-a)

43% LikesVS
57% Dislikes