Ketvirtadienį posėdžiavusi Kretingos rajono savivaldybės taryba nebaigė svarstyti Savivaldybės mero bei Tarybos praėjusių metų veiklos ataskaitos ir nepriėmė jokio sprendimo. Valdančiosios daugumos atstovai blokavo balsavimo procedūrą, o opozicijos balsų neužteko, kad susidarytų kvorumas.
Savivaldybės tarybos daugumos priekaištai merui Antanui Kalniui dėl netinkamai paruoštos jo bei visos Tarybos veiklos ataskaitos buvo išsakyti prasidėjus Tarybos komitetų posėdžiams. Beveik visuose komitetuose ji buvo kritikuojama, išsakoma nuomonė, jog tai ne ataskaita, o paverkšlenimų krūva, esą, kokia bloga Tarybos dauguma ir kaip ji skriaudžia mažumą bei neleidžia priimti visuomenei labai reikalingų sprendimų.
Daugumos atstovai merui priekaištavo nevykdžius pažado pakviesti komitetų pirmininkus į bendrą pasitarimą ir atsižvelgti į jų pasiūlymus, ką reikėtų įrašyti į Tarybos veiklos ataskaitą.
„Mere, jūs nesilaikėte pažado kartu su komitetų pirmininkais aptarti ruošiamą Tarybos veiklos ataskaitą. Todėl dabar ji atrodo ne kaip ataskaita, o kaip literatūrinis kūrinys, kaip apybraiža“, – sakė Tarybos narys Juozas Mažeika.
Vis dėlto, nors ir turėdama daug priekaištų merui A.Kalniui, dauguma siūlė iki Tarybos posėdžio susitikti ir pasikalbėti. Tačiau joks kompromisas pasiektas nebuvo.
Suprantama, pats meras A.Kalnius bei išsakyti savo nuomonę nevengiantys opozicijos atstovai visais ginklais gynė ataskaitą, ypač tą dalį, kurioje kalbama apie mero veiklą. Tačiau konkrečių argumentų, galėjusių pakeisti daugumos nuomonę, pritrūko.
Tarybai pateiktai ataskaitai nepritariantys daugumos atstovai nusprendė blokuoti balsavimą ir nesiregistravo. Mažumos atstovų neužteko, kad susidarytų kvorumas, todėl sprendimo priėmimo procedūrą teko nutraukti.
Meras A.Kalnius nepaklusnius Tarybos narius mėgino pagąsdinti, jog jie esą žlugdo Tarybos posėdį ir jį reikia nutraukti. Tačiau tokiai jo nuomonei paprieštaravo ne tik daugumos atstovai, bet ir opozicijos lydero Jolita Vaickienė.
„Mere, jūs esate neteisus. Kvorumo nėra, nes dauguma neužsiregistravo, todėl negalime balsuoti tik dėl šio klausimo. Dėl apskritai dalyvavimo posėdyje balsavimas buvo pačioje posėdžio pradžioje, o daugumos atstovai iš posėdžio nepasitraukė. Kituose balsavimuose jie dalyvaus, o nutraukti Tarybos posėdį nėra pagrindo“, – paaiškino J.Vaickienė.
Po neplanuotos penkiolika minučių trukusios pertraukos nuomonės nepasikeitė. Mėginant dar kartą registruotis balsavimui, daugumos atstovai nesiregistravo. Tad merui A.Kalniui neliko nieko kito, kaip paskelbti, jog klausimo svarstymas bei kitos sprendimo priėmimo procedūros nutraukiamos.
Užsimezgus vis karštesnėms diskusijoms dėl mero ir Tarybos ataskaitos tobulumo, A.Kalnius pademonstravo savo „humoro jausmą“, tik vargu ar laiku ir vietoje.

„Taigi, išimu šitą klausimą, už jį nebalsuosime, palikime jūsų sąžinei. Visus pasisakymus ir visus komentarus šituo klausimu aš nutraukiu. Ir neleisiu nei opozicijai, nei daugumai diskutuot. Nors ir čia elgsiuosi kaip Putinas, nors, matau, Vaida šituo klausimu pasisakiusi po balsavimo, bet, manau, šituo klausimu, kadangi nenagrinėjamas, tikrai nebereikia komentuot. Emocijų šiuo metu, man atrodo, tikrai nereikia“ – pranešė meras, pridūręs, jog jau turi Vyriausybės atstovės Klaipėdos apskrityje Daivos Kerekeš paaiškinimą, kad tolimesni Tarybos priimti sprendimai „gali galimai būti neteisėti“.
Beje, socialiniame tinkle dėl mero pasakyto palyginimo su Putinu kilus triukšmui, A.Kalnius suskubo pripažinti klaidą.
„Galiu tik pripažinti, kad palyginimą šiandien pasirinkau daugiau nei netinkamą“, – parašė meras tinkle „Facebook“.
Daugumai nepritarus mero A.Kalniaus paruoštai ataskaitai, mažuma už patirtą nuoskaudą skolinga neliko. Toliau tęsiantis posėdžiui ir pradėjus Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Administracijos 2021 metų veiklos ataskaitos aptarimą, iš opozicijos apkasų pasipylė priekaištų kruša. Nemažai jų krito į Administracijos direktoriaus Egidijaus Viskonto, nors ir nedalyvavusio posėdyje, daržą. Taip pat „kliuvo“ ir jo pavaduotojai, dabar laikinai vadovaujančiai Administracijai, Violetai Turauskaitei.
Vis dėlto Administracijos direktoriaus ir Administracijos praėjusių metų veiklos ataskaitai buvo pritarta. „Už“ balsavo 15 Tarybos narių, „prieš“ nebuvo, „susilaikė“ – 8.
Šį kartą situacija buvo beveik atvirkštinė: balsavime dėl mero ir Tarybos ataskaitos dalyvauti atsisakė visa Tarybos dauguma, registravosi tik opozicijos atstovai ir save Taryboje neutralia vadinančios naujos partijos „Vardan Lietuvos“ atstovas Rimantas Macius, o balsuojant dėl Administracijos direktoriaus ir Administracijos ataskaitos, opozicija „susilaikė“. Tik šįkart Tarybos narys R.Macius pritarė ataskaitai ir balsavo „už“.
Dabar Savivaldybės administracijos direktorius E.Viskontas, kai grįš į darbą, bei jo pavaduotoja V.Turauskaitė galės drąsiai važinėti po seniūnijas, susitikti su gyventojais ir pristatyti savo veiklos ataskaitą.
Tačiau kitokia situacija klostosi dėl mero ir Tarybos veiklos ataskaitos pristatymo visuomenei. Įstatymai numato, jog tokia ataskaita turi būti patvirtinta Tarybos. Jei ji nepatvirtinta, vadinasi, gali būti siūloma tai padaryti vėliau.
Meras A.Kalnius „Švyturiui“ sakė dar nenusprendęs, koks bus tolimesnis ataskaitos likimas, tačiau rajono gyventojams ji bus pristatyta pagal ir anksto paskelbtą grafiką.
„Dabar nagrinėjame analogo neturinčią situaciją. Kaip elgtis toliau, nuspręsime vėliau“, – sakė meras.
Prognozuoti Tarybos ar paties mero veiksmų Vyriausybės atstovė Klaipėdos apskrityje D.Kerekeš nesiryžo. Pasak jos, tai turėtų nuspręsti pats meras ir Taryba.
„Jei būtų nepritarta, tarkim, Administracijos direktoriaus ar kokios nors Savivaldybės įmonės vadovo ataskaitai, galima būtų pradėti vadinamą interpeliacijos procedūrą. Šiuo Kretingos atveju negaliu pakomentuoti, kaip vienai ar kitai pusei reikėtų elgtis, kaip tai galėtų reglamentuoti įstatymai. Reikėtų labiau įsigilinti“, – „Švyturiui“ sakė D.Kerekeš.
Tokiai mero ir Tarybos ataskaitai, kokia buvo pateikta keptvirtadienio posėdyje, ateityje neketina tvirtinti ir Tarybos dauguma, tačiau kokių imsis tolimesnių veiksmų, kol kas nežino.
„Į mūsų pasiūlymus, kaip reikėtų ataskaitą pataisyti, meras neatsižvelgė. Tokiai, kokia ji yra dabar mes tikrai nepritarsime. Mero ir Tarybos ataskaita negali būti politine reklama, o juo labiau negali kurstyti nesantaiką“, – „Švyturiui“ sakė Tarybos narys J.Mažeika.

 35,238 peržiūrų (-a)

60% LikesVS
40% Dislikes