Ataskaita Kretingoje pristatyta gausiausiai auditorijai.

Tęsiasi Kretingos rajono savivaldybės mero ir Tarybos veiklos per 2021 metus ataskaitos, kurios Savivaldybės taryba nepatvirtino, pristatymo maratonas. Tačiau rajono gyventojai didelės iniciatyvos jame dalyvauti nerodo, o pats meras bei kai kurie jo bendražygiai atvykusiems pavieniams rinkėjams nevengia pateikti pateikti, švelniai tariant, klaidingą informaciją.

Kartenoje – akivaizdi nesėkmė
Pirmasis Kretingos rajono savivaldybės mero ir Tarybos veiklos ataskaitos už praėjusius metus pristatymas patyrė nesėkmę – į susitikimą su meru neatvyko nei vienas paprastas Kartenos gyventojas.
Bene pirmąkart Savivaldybės meras Antanas Kalnius pristatė gyventojams, jei taip galima pavadinti pirmadienį įvykusį pasikalbėjimą, Savivaldybės mero ir Tarybos ataskaitą, kurios nepatvirtino Taryba.
Pasiklausyti A.Kalniaus pamąstymų, kodėl ataskaitai Taryba nepritarė, kodėl ji kai kurių Tarybos narių buvo pavadinta literatūros kūriniu, bei pasakojimo apie tai, kas merui pasirodė svarbiausiais praėjusių metų darbais, atėjo keli Kartenos seniūnijos, Kultūros centro Kartenos skyriaus darbuotojai. Susitikime dalyvavo ir mero bendražygiai, „kraštiečiai“ Tarybos nariai Darius Petreikis ir Vilius Adomaitis. Atsakyti į gyventojų klausimus buvo pasirengęs vicemeras Dangiras Samalius bei Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Violeta Turauskaitė. Kaip ir kasmet, papasakoti apie kriminogeninę situaciją rajone atvyko Kretingos rajono policijos komisariato viršininkas Arūnas Pužauskas.
Visi susirinkusieji, net ir „feisbuko žvaigždė“ Giedrius Petreikis, jau ne kartą buvo girdėję kalbas apie tai, kas parašyta ataskaitoje. Gal net ir skaitę, todėl ką nors naujo pasakyti meras A.Kalnius lyg ir neturėjo. Suprantama, dėl to, jog iki šiol nepastatytas Sporto ir sveikatingumo kompleksas, kalta „ankstesnioji“ valdžia, o dabartinė dauguma irgi nesugeba išspręsti visų problemų. Užtat tuo laikotarpiu, kai daugumoje buvo ir „kraštiečiai“, pavyko pastatyti vaikų darželio „Ąžuoliukas“ priestatą, atidaryti Nakvynės namus, beveik atidaryti ir senelių globos namus Nasrėnuose.
Pakartojęs beveik tą patį, ką kalbėjo ir per komitetų posėdžius, ir paskutiniajame Tarybos posėdyje, papriekaištavęs Savivaldybės administracijos vadovams, meras A.Kalnius leido pabendrauti su itin negausiai susirinkusia auditorija policijos komisariato viršininkui A.Pužauskui, kurio paskojimas, atrodo, susirinkusiuosius sudomino daug labiau, nei pati mero pristatyta ataskaita.

Darbėnuose – nieko naujo
Darbėniškiai irgi neskubėjo susitikti su meru ir pasiklausyti postringavimų apie praėjusiais metų jo patirtas skriaudas bei kaltinimų trukdymu dirbti.
Meras A.Kalnius tikino, jog nežino, kodėl Tarybos daugumai nepatiko jo parengta ataskaita. Kokia ji turėtų būti, esą, niekur nėra parašyta, joks dokumentas nereglamentuoja, kas ir kaip joje turi būti išdėstyta.

Darbėnuose į ataskaitos pristatymą atėjo irgi tik biudžetinių įstaigų darbuotojai.

Taip pat labai kalta ir Savivaldybės administracija, ypač jos vadovai, neleidžiantys merui įgyvendinti savo itin reikšmingų rajonui sumanymų.
Mero A.Kalniaus nuomone, galbūt sklandžiai dirbti Savivaldybės administracijai trukdo jos vadovo Egidijaus Viskonto vadovaujamo darbo patirties stoka. Mat meras teigė iki šiol negavęs dokumento, parodančio, kokią patirtį turi direktorius.
Beje, iš Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų pasitraukus Jolantai Girdvainei, naują E.Viskonto kandidatūrą į direktoriaus pareigas Tarybai teikė ne kas kitas, o meras A.Kalnius. Tik tada kažkodėl kandidato darbo stažas jo labai nedomino.

Savivaldybės meras bejėgis?
Kretingos miesto bei Kretingos kaimiškosios seniūnijos gyventojai pasiklausyti mero A.Kalniaus atvyko šiek tiek gausiau. Ataskaitos pristatyme dalyvavo ir du Tarybos nariai, valdančiosios daugumos atstovai.
Kažkada buvo madingi taip vadinti visuomenės susitikimai su rajonų vadovais, į kuriuos susirinkdavo minios žmonių. Būdavo visko – iš ginčų, ir įvairiausių kaltinimų, kartais įsiplieksdavo ir peštynės. Tačiau esmė visada ta pati – žmonės stengdavosi valdžiai į akis išrėžti savo nusiskundimus, išsakyti priekaištus, nuomones. Valdžia, savo ruožtu, gindavosi, teisindavosi, savo veiksmus argumentuodavo įvairiomis, dažniausiai nuo jų nepriklausančiomis, aplinkybėmis.
Netyčia užsukus į Kretingos kultūros centre įvykusį susirinkimą ir nežinant, jog vyksta mero ir Tarybos veiklos ataskaitos pristatymas, galima buvo pagalvoti, kad čia valdžia susitinka su gyventojais ir dalijasi savo rūpesčiais.
Kretingiškiai pasakojo apie savo kasdienes bėdas. Bene daugiausiai diskutuota apie Akmenos upės pakrančių sutvarkymą bei su juo susijusius sunkumus. O juos, anot mero A.Kalniaus, įveikti trukdo prastas Savivaldybės administracijos darbas. Meras, pasirodo, esąs bejėgis ką nors padaryti, nes jo niekas neklauso.
Kretingiškiams taip pat rūpėjo ir ne vietoje pastatyta nuoroda į Petrikaičių kapines, ir Darbėnų kapinėse augantys medžiai, kuriuose tupintys paukščiai dergia kapavietes, bei kitokios problemos. Tik žmonės neminėjo tų bėdų, apie kurias, kaip itin reikšmingas rajonui, ataskaitoje kalba pats meras.

Žalgirio seniūnijoje – linksmiau
Raguviškių kultūros namuose įvykęs ataskaitos pristatymas Žalgirio seniūnijos gyventojams buvo šiek tiek linksmesnis. Mat jame dalyvavo ir kai kurių kaimo bendruomenių atstovai.
Priekaištų dėl neįvykdytų pažadų negailėjo Raguviškių kaimo bendruomenės pirmininkas Virginijus Brazauskas, o Baublių kaimo bendruomenės atstovė ataskaitos pristatymą bei mero kalbą pavadino paverkšlenimu.

Meras klaidina rinkėjus?
Ataskaitos pristatymas Vydmantų seniūnijos gyventojams irgi toli gražu nepasižymėjo gyventojų aktyvumu. Gal ir gerai, nes nedaug vydmantiškių išgirdo „pasibėdavojimus“ sunkiu darbu, visokiais trukdymais ir kitokiomis kliūtimis.
Taip pat nedaug žmonių išgirdo ir mero A.Kalniaus skleistą, švelniai tariant, netikslią informaciją, kitaip tariant, dezinformaciją.
Mero bendražygis, „kraštietis“ Simas Končius eilinį kartą atkakliai gynė savo nuomonę, jog nemokamas važiavimas viešuoju transportu Kretingoje diskriminuoja rajono gyventojus. Esą, kodėl kretingiškiai gali važiuoti nemokamai, o kaimų gyventojai, norintys nuvažiuoti į Kretingą, turi pirkti bilietus? Pasak jo, reikia padaryti taip, kad visame rajone važiavimas viešuoju transportu būtų nemokamas.
Suprantama, idėja gera, tik neaišku, kiek ji kainuotų rajono biudžetui, vadinasi, ir visiems mokesčių mokėtojams. Autobusams juk reikia kuro, o jų vairuotojams – atlyginimų.
Tačiau svarbiausia tai, kad dabar nemokamas važiavimas viešuoju transportu Kretingoje taikomas visiems, ne tik kretingiškiams. Bet kas, nesvarbu, iš kaimo ar iš kito miesto, ar net iš Amerikos atvykęs pilietis, turi teisę po Kretingos miestą važinėti nemokamai. Todėl sunku įsivaizduoti, kurioje vietoje Tarybos narys S.Končius mato „diskriminaciją“.
Kaip ir ankstesniuose ataskaitos pristatymuose, taip ir Vydmantuose meras A.Kalnius nevengė pakritikuoti Savivaldybės administracijos direktoriaus E.Viskonto.
Pasak mero, neįstengiama išsiaiškinti, koks būtų geriausias Kretingos sporto ir sveikatingumo komplekso valdymo modelis, kai jis bus pastatytas. Mat Savivaldybės administracijos direktorius E.Viskontas iki šiol nėra įvykdęs A.Kalniaus įpareigojimo pateikti dėl to pasiūlymus. Tai padaryti jis esą turėjęs iki praėjusių metų gruodžio 1-osios.
Tiesa, jog Savivaldybė ieško komplekso valdymo variantų, kurie labiausiai tiktų Kretingai. Tik netiesa, kad paieška be jokių rezultatų.
Dėl to, kad kol kas dar nenumatytas Sporto ir sveikatingumo komplekso valdymo modelis, meras A.Kalnius, tikriausiai, turėtų kaltinti ne Savivaldybės administraciją, o pats save.
Mat 2020 metų sausio 7-ąją dienos šviesą išvydo mero potvarkis, kuriuo sudaryta darbo grupė Kretingos sporto komplekso valdymo modeliui parinkti. Jai vadovauja pats meras A.Kalnius. Potvarkiu taip pat pavedama Savivaldybės administracijai, vadovaujantis Darbo grupės pateiktomis išvadomis, parinktą valdymo modelio projektą teikti svarstyti Savivaldybės tarybai.
Įdomu tai, kad mero vadovaujama darbo grupė taip ir liko tik „ant popieriaus“ – neįvyko nei vienas jos posėdis. Vadinasi, ir kokių nors išvadų, kuriomis galėtų vadovautis Savivaldybės administracija, negali būti.
Be to, pasikeitus valdančiajai daugumai, reikėjo pakeisti ir šios darbo grupės sudėtį. Buvusios Savivaldybės administracijos direktorės J.Girdvainės vietą užėmė naujasis direktorius E.Viskontas. Taip pat keitėsi ir keli kiti grupės nariai.
Mero potvarkis dėl darbo grupės sudarymo pakeitimo surašytas praėjusių metų gegužę. Jame atsiradusiu nauju punktu meras pavedė darbo grupei išvadas ir pasiūlymus parengti iki 2021 metų gruodžio 1 d. Tik neparašyta, kam pateikti – Savivaldybės tarybai ar pačiam merui, kuris, beje, yra ir šios darbo grupės pirmininkas. Vadinasi, Meras savo potvarkiu pateikti išvadas dėl komplekso valdymo modelio parinkimo įpareigojo ne Savivaldybės administracijos direktorių, o… pats save.
Beje, pastarasis gegužės mėnesio mero potvarkis, „Švyturio“ duomenimis, lyg ir nebuvo pasirašytas, todėl galioti galbūt neturėtų. Tačiau tokiu atveju lieka galioti ankstesnis potvarkis, kurį meras A.Kalnius pasirašė 2020 metų sausio 7 dieną.
Apie tokias potvarkių peripetijas meras A.Kalnius, pristatydamas ataskaitą, rinkėjams nepasakojo.
Savivaldybės mero ir Tarybos veiklos ataskaitos kitą savaitę bus pristatomos Kūlupėnų, Salantų miesto bei Imbarės seniūnijose.

 40,091 peržiūrų (-a)

83% LikesVS
17% Dislikes