Lietuvos šaulių sąjungos Vakarų (Jūros) šaulių 3-osios rinktinės 305 kuopos šaulių iniciatyva Kretingoje gimė nauja tradicija – sausio 1-ąją vidurdienį Rotušės aikštėje prie Nepriklausomybės paminklo pirmąkart iškilmingai paminėta Lietuvos vėliavos diena.

„Džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad šaulių iniciatyva Kretingoje kuriame naują tradiciją. Prasminga tęsti tai, ką drąsiai 1919-aisiais pradėjo Lietuvos savanoriai. Ir nors tąkart virš Gedimino pilies iškeltai trispalvei buvo lemta plazdėti tik kelias dienas, tikiu, kad nepaisant visų tenkančių išbandymų, mūsų tautos laisvė nepalaužiama ir gyvuos amžinai“, –  tardamas sveikinimo žodį susirinkusiems sakė Kretingos rajono savivaldybės meras Antanas Kalnius.

Nuleista Lietuvos vėliava perduota saugoti Vakarų (Jūros) šaulių 3-osios rinktinės 305 kuopai. Naujoji trispalvė Kretingoje iškilmingai pakelta skambant Lietuvos himnui, kurį atliko Kretingos kamerinio choro „Kristale“ choristai.

Ceremonijos metu naująją vėliavą pašventinęs Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švenčiausiajai Mergelei Marijai parapijos klebonas, šaulys Paulius Saulius Bytautas kreipdamasis į susirinkusiuosius pažymėjo, kad kol tautoje gyva atmintis, jos laisvės dvasia niekada nebus palaužta.

Lietuvos vėliavos dienos minėjimo ir vėliavos pakeitimo ceremonijoje dalyvavo Kretingos 305 kuopos garbės šauliai, šauliai ir jaunieji šauliai. Renginys užbaigtas susirinkusiesiems sugiedojus giesmę „Lietuva brangi“.

Lietuvos vėliava, kaip laisvos Lietuvos simbolis, pirmą kartą buvo iškelta 1919 metų sausio 1 d. Gedimino pilies bokšte Vilniuje. Tąkart ją iškėlė Lietuvos savanorių grupė, vadovaujama Vilniaus miesto komendanto Kazio Škirpos.

Kretingos savivaldybės inf.

 34,309 peržiūrų (-a)

100% LikesVS
0% Dislikes