VMI (Valstybinė Mokesčių Inspekcija) skelbia aktualius duomenis apie kai kurių žinomų asmenų turtus pagal 2022 metų deklaracijas. Pasinaudojant šiais duomenimis, galima atskleisti, kiek tam tikri Kretingos rajono politikai turėjo pinigų, nekilnojamojo turto ir kitų turtų. Atkreiptinas dėmesys, kad tai yra tų šios kadencijos politikų, kurie ėjo tarybos arba valstybės tarnautojų pareigas iki 2023 metų savivaldybių merų ir tarybų rinkimų.

 1. Tomo Abelkio VMI deklaracija atskleidė, kad jis turi nekilnojamojo turto Lietuvos Respublikoje, kurio vertė yra 45 000 eurų. Jis taip pat turi transporto priemonę 1200 eurų vertės ir 10 800 eurų piniginių lėšų, laikomų kredito įstaigose ir ne jose. Jo sutuoktinės VMI deklaracijoje už 2022 metus nurodo, kad ji turi kitų statinių, esančių Lietuvos Respublikoje, 25 000 eurų vertės, žemės sklypų Lietuvos Respublikoje 6 000 eurų vertės , kelių transporto priemonių 6 000 eurų vertės , ir turimų piniginių lėšų, esančių Lietuvos Respublikoje, sumą 3 000 eurų.
 2. Kretingos rajono savivaldybės mero Antano Kalniaus VMI deklaracija parodė, kad jis turėjo nekilnojamojo turto Lietuvos Respublikoje, kurio vertė siekė 92 200 eurų. Taip pat jis turi žemės sklypų vertės už 34 754 eurus, kelias transporto priemones 6200 eurų vertės , akcijų 2896 eurų vertės ir 10 000 eurų piniginių lėšų, laikomų kredito įstaigose ir ne jose. Jo sutuoktinės VMI deklaracijoje už 2022 metus nurodo, kad ji turi gyvenamųjų namų, esančių Lietuvos Respublikoje, 90 426 eurų vertės , ir kelių transporto priemonių 9 200 eurų vertės .
 3. Vilius Adomaitis VMI deklaracijoje nurodė, kad jis turi kelių transporto priemonių 24 050 eurų vertės. Jis taip pat laiko 22 232 eurų pinigines lėšas kredito įstaigose ir ne jose, bei skolingų ir negrąžintų lėšų sumą 10 237 eurų. Jo sutuoktinės VMI deklaracijoje už 2022 metus nurodo, kad ji turi gyvenamųjų namų, esančių Lietuvos Respublikoje, 63 716 eurų , žemės sklypų Lietuvos Respublikoje vertės 31 417 eurų, ir turimų piniginių lėšų, esančių Lietuvos Respublikoje, sumą 20 317 eurų.
 4. Jolanta Gedvilaitė, 2022 metais ėjusi SĮ “Kretingos Komunalininkas” direktoriaus pavaduotojos pareigas, VMI deklaracijoje už 2022 metus nurodė, kad ji turi gyvenamųjų namų, kurių vertė siekia 40 000 eurų, žemės sklypų 5 500 eurų vertės, kelių transporto priemonių vertės 2 500 eurų ir 16 000 eurų piniginių lėšų, laikomų kredito įstaigose. Ji taip pat nurodė, kad turi skolingų ir negrąžintų lėšų sumą 15 097 eurų.
 5. Jolanta Girdvainė, kuri taip pat šiuo metu einanti Klaipėdos pramonininkų asociacijos administracijos direktorės pareigas, pagal VMI deklaraciją 2022 metais turėjo įvairų nekilnojamąjį turtą. Ji turi butų daugiabučiuose namuose, kurių vertė siekia 81 000 eurų, gyvenamųjų namų 86 800 eurų vertės, žemės sklypų 17 400 eurų vertės ir kelių transporto priemonių 8 800 eurų vertės. Ji taip pat turi 11 000 eurų piniginių lėšų, laikomų kredito įstaigose, ir skolingų ir negrąžintų lėšų sumą 83 000 eurų. Jos sutuoktinio VMI deklaracijoje už 2022 metus nurodo, kad jis turi butų daugiabučiuose namuose, esančių Lietuvos Respublikoje, vertės 33 300 eurų, ir turimų piniginių lėšų, esančių Lietuvos Respublikoje, sumą 13 800 eurų.
 6. Romualdas Jablonskis turėjo daug nekilnojamojo turto pagal VMI deklaraciją. Jis turi gyvenamųjų namų 122 000 eurų vertės , žemės sklypų 1 450 eurų vertės, kelių transporto priemonių 5 350 eurų vertės ir kitų registruotinų daiktų, meno kūrinių ir juvelyrinių dirbinių 8 500 eurų vertės. Be to, jis turi 46 077 eurų piniginių lėšų, laikomų kredito įstaigose Lietuvos Respublikoje, ir 8 850 eurų piniginių lėšų, laikomų užsienio valstybėje. Taip pat yra skolingų ir negrąžintų lėšų suma 71 875 eurų. Jo sutuoktinės VMI deklaracijoje už 2022 metus nurodo, kad ji turi kelių transporto priemonių 4 200 eurų vertės, kitų registruotinų daiktų, meno kūrinių ir juvelyrinių dirbinių vertės 3 000 eurų, ir turimų piniginių lėšų, esančių Lietuvos Respublikoje, sumą 10 130 eurų, bei turimų piniginių lėšų, esančių užsienio valstybėje, sumą 8 850 eurų.
 7. Simas Končius VMI deklaracijoje nurodė, kad jis turi gyvenamųjų namų 35 000 eurų vertės, žemės sklypų vertės 18 800 eurų, kelių transporto priemonių vertės 7 200 eurų ir kitų registruotinų daiktų, meno kūrinių ir juvelyrinių dirbinių 1 200 eurų vertės. Be to, jis turi 19 916 eurų piniginių lėšų, laikomų kredito įstaigose, ir skolingų ir negrąžintų lėšų sumą 3 198 eurų. Jo sutuoktinės VMI deklaracijoje už 2022 metus nurodo, kad ji turi gyvenamųjų namų, esančių Lietuvos Respublikoje, vertės 13 000 eurų, kitų statinių, esančių Lietuvos Respublikoje, vertės 1 000 eurų, žemės sklypų Lietuvos Respublikoje vertės 6 550 eurų, kelių transporto priemonių vertės 200 eurų, kitų registruotinų daiktų, meno kūrinių ir juvelyrinių dirbinių vertės 1 500 eurų, ir turimų piniginių lėšų, esančių Lietuvos Respublikoje, sumą 11 410 eurų.
 8. Vaidas Kuprelis VMI deklaracijoje nurodė, kad jis turi butų daugiabučiuose namuose, kurių vertė siekia 30 000 eurų. Jis taip pat laiko 24 000 eurų piniginių lėšų, laikomų kredito įstaigose.
 9. Juozas Mažeika VMI deklaracijoje nurodė, kad jis turi gyvenamųjų namų vertės 25 600 eurų, kitų statinių vertės 1 876 eurų, žemės sklypų vertės 2 616 eurų ir kelių transporto priemonių vertės 15 000 eurų. Jis taip pat laiko 27 416 eurų piniginių lėšų, laikomų kredito įstaigose.
 10. Arūnas Merkelis, 2022 metais buvęs VšĮ LR VRM RC “Pušynas” direktoriaus pavaduotojas, VMI deklaracijoje nurodė, kad jis turi gyvenamųjų namų vertės 180 000 eurų, žemės sklypų 41 066 eurų vertės, kelių transporto priemonių vertės 5 100 eurų ir kitų registruotinų daiktų, meno kūrinių ir juvelyrinių dirbinių vertės 1 300 eurų. Be to, jis turi 19 522 eurų piniginių lėšų, laikomų kredito įstaigose, ir skolingų ir negrąžintų lėšų sumą 10 756 eurų.
 11. Darius Petreikis VMI deklaracijoje nurodė, kad jis turi žemės sklypų vertės 3 200 eurų, kelių transporto priemonių vertės 2 100 eurų, kitų vertybinių popierių vertės 10 157 eurų ir 66 745 eurų piniginių lėšų, laikomų kredito įstaigose.
 12. Vytautas Ročys VMI deklaracijoje nurodė, kad jis turi butų daugiabučiuose namuose, kurių vertė siekia 17 464 eurų, žemės sklypų vertės 388 eurų, kelių transporto priemonių 3 000 eurų vertės ir 13 000 eurų piniginių lėšų, laikomų kredito įstaigose. Jo sutuoktinės VMI deklaracijoje už 2022 metus nurodo, kad ji turi kitų statinių, esančių Lietuvos Respublikoje, vertės 3 883 eurų, kelių transporto priemonių vertės 3 500 eurų, ir turimų piniginių lėšų, esančių Lietuvos Respublikoje, sumą 16 400 eurų.
 13. Violeta Turauskaitė, 2022 metais buvusi Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, VMI deklaracijoje nurodė, kad ji turi butų daugiabučiuose namuose, kurių vertė siekia 25 000 eurų, žemės sklypų vertės 3 000 eurų, kelių transporto priemonių vertės 2 900 eurų ir 28 777 eurų piniginių lėšų, laikomų kredito įstaigose.
 14.  Vitalija Valančiutė VMI deklaracijoje nurodė, kad ji turi butų daugiabučiuose namuose, kurių vertė siekia 7 000 eurų, kelių transporto priemonių vertės 8 000 eurų ir 35 000 eurų piniginių lėšų, laikomų kredito įstaigose.
 15. Egidijus Viskontas VMI deklaracijoje nurodo kai kurių turimų turtų vertes. Kelių transporto priemonių vertė yra 15 tūkst. eurų, o kitų registruotinų daiktų, meno kūrinių ir juvelyrinių dirbinių vertė yra 13 tūkst. eurų. Be to, Egidijus Viskontas deklaruoja turintis 35 072 eurus piniginių lėšų, esančių Lietuvos Respublikoje, kredito įstaigose.
 16. Vicemerė Vilija Venckutė-Palaitienė, 2022 metais buvusi Kretingos rajono savivaldybės tarybos sekretorė, VMI deklaracijoje nurodė, kad ji turi butų daugiabučiuose namuose, kurių vertė siekia 50 000 eurų, ir 167 208 eurų piniginių lėšų, laikomų kredito įstaigose. Jos sutuoktinio VMI deklaracijoje už 2022 metus nurodoma, kad jis turi gyvenamųjų namų, esančių Lietuvos Respublikoje, 99 919 eurų vertės, kitų statinių, esančių Lietuvos Respublikoje, 5 794 eurų vertės, žemės sklypų Lietuvos Respublikoje 60 283 eurų vertės, kelių transporto priemonių vertės 30 479 eurų, akcijų 408 851 eurų vertės, kitų vertybinių popierių vertės 1 euras, ir turimų piniginių lėšų, esančių Lietuvos Respublikoje, sumą 91 786 eurų, bei turimų piniginių lėšų, esančių užsienio valstybėje, sumą 153 651 eurą. Taip pat deklaracijoje nurodoma, kad buvo pasiskolinta ir negrąžinta suma 40 833 eurai.
 17. Vicemerė Vaida Jakumienė, 2022 metais buvusi Kretingos rajono savivaldybės tarybos narė, VMI deklaracijoje nurodė, kad ji turi gyvenamųjų namų už 76 500 eurų, kelių transporto priemonių vertės 4 800 eurų, 13 881 eurų piniginių lėšų, laikomų kredito įstaigose, ir skolingų ir negrąžintų lėšų sumą 11 600 eurų. Jos sutuoktinio VMI deklaracijoje už 2022 metus nurodo, kad jis turi gyvenamųjų namų, esančių Lietuvos Respublikoje, vertės 76 500 eurų, žemės sklypų Lietuvos Respublikoje vertės 27 400 eurų, kelių transporto priemonių vertės 4 800 eurų, kitų registruotinų daiktų, meno kūrinių ir juvelyrinių dirbinių vertės 450 eurų, ir turimų piniginių lėšų, esančių Lietuvos Respublikoje, sumą 5 087 eurų. Be to, deklaracijoje nurodoma, kad buvo pasiskolinta ir negrąžinta suma 11 600 eurų.

Šaltinis: www.vmi.lt

 1,285 peržiūrų (-a)

67% LikesVS
33% Dislikes