Konsoliduotos finansinės ataskaitos yra finansinės ataskaitos, kurios apima visų vieno subjekto valdomų įmonių finansinę informaciją. Kretingos rajono savivaldybės taryba yra viešojo sektoriaus subjektas, todėl jos konsoliduotos finansinės ataskaitos yra rengiamos vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS).

2022 m. konsoliduotos finansinės ataskaitos rodo, kad Kretingos rajono savivaldybės turtas 2022 m. gruodžio 31 d. siekė 153 668,83 tūkst. Eur. Iš šios sumos ilgalaikis turtas sudarė 137 360,66 tūkst. Eur, biologinis turtas – 2 524,99 tūkst. Eur, o trumpalaikis turtas – 13 783,18 tūkst. Eur.

2022 m. konsoliduotos finansinės ataskaitos taip pat rodo, kad Kretingos rajono savivaldybės pajamos 2022 m. siekė 84 394,09 tūkst. Eur, o sąnaudos – 79 929,52 tūkst. Eur. Taigi, 2022 m. savivaldybė gavo 4 464,57 tūkst. Eur pelno.

Kretingos rajono savivaldybės taryba 2022 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį svarstys savo artimiausiame posėdyje.

Su sprendimo projektu galite susipažinti čia.

“Švyturio” inf.

 17,357 peržiūrų (-a)

67% LikesVS
33% Dislikes