Kretingos rajono savivaldybės taryba artimiausiame posėdyje svarstys sprendimą dėl Tarybos, komitetų ir komisijų posėdžių transliacijos tvarkos pakeitimo.

Sprendimo projektu siūloma pakeisti Tarybos, komitetų ir komisijų posėdžių transliacijos tvarkos aprašą, kuriame būtų nustatyta, kad Tarybos, komitetų ir komisijų posėdžiai yra vieši ir transliuojami tiesiogiai savivaldybės interneto svetainėje (išskyrus uždarus bei Etikos komisijos posėdžius). Taip pat būtų nustatyta, kad posėdžių garso ir vaizdo įrašai būtų  saugomi informacinėse laikmenose ir skelbiami viešai reglamento nustatyta tvarka savivaldybės interneto svetainėje.

Sprendimo projekte taip pat teigiama, kad sprendimas transliuoti Tarybos, komitetų ir komisijų posėdžius tiesiogiai ir skelbti posėdžių garso ir vaizdo įrašus internete padės užtikrinti savivaldybės skaidrumą ir viešumą, leis visuomenei geriau susipažinti su savivaldybės veikla ir dalyvauti sprendimų priėmimo procese.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo neapibrėžia Kolegijos posėdžių transliacijos, vaizdo ir garso įrašų viešo skelbimo klausimų. Siekiant užtikrinti teisės aktų svarstymo proceso skaidrumą, atvirumą bei visuomenės dalyvavimą, Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas nustato, kad Kolegijos posėdžiai yra vieši, juos transliuoja, o įrašai skelbiami Tarybos nustatyta tvarka.

Sprendimo projektas bus svarstomas Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdyje, kuris vyks 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Su sprendimo porjektu galite susipažinti čia.

“Švyturio” inf.

 1,554 peržiūrų (-a)

50% LikesVS
50% Dislikes